Vineri, 27 iunie 2014 la Edineț – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Primăria Edineț și Consiliul Raional Edineț au desfășurat ședința consultativă cu genericul „Consolidarea Capacităţilor APL în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare: aspecte de Gender şi Grupuri Social vulnerabile şi Economico-financiare”. Evenimentul a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale de nivelul I și II, reprezentanți ai operatorului de apă.

Evenimentul a avaut ca scop prezentarea principalelor constatări, concluzii şi recomandări identificate ca urmare a elaborării Studiului privind “Accesul grupurilor social vulnerabile şi gender la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare” și a studiului privind “Analiza economico-financiară a sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare. Recomandări pentru APL”. De asemenea la eveniment a fost prezentat studiul pe cooperare intercomunitară și ghidul practic, menit să vină în suportul Autorităților Publice Locale pentru regionalizarea și eficientizarea serviciului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare.

În debutul ședinței Constantin COJOCARI, Primarul oraşului Edineţ și vicepreşedinte CALM, a menţionat importanța cooperării intercomunitare în condițiile actuale de austeritate în vederea asigurării populației cu surse sigure de apă potabilă.

“În condiţiile actuale de austeritate, cooperarea intercomunitară şi regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare ar putea să răspundă la o bună parte din provocările timpului. Asigurarea cetăţenilor cu surse sigure de apă potabilă şi canalizare este o prioritate şi o misiune foarte importantă a autorităţilor publice locale. Totuşi, în condiţiile actuale, cînd infrastructura din domeniu este practic inexistentă sau se află într-o stare nesatisfăcătoare în majoritatea localităţilor din ţată, pentru realizarea acestei priorităţi este necesar de a depune un efort comun din partea atît a autorităţilor publice locale cît şi din partea guvernării centrale şi comunităţii”, a menționat Primarul de Edineț.

De asemenea în cadrul evenimentului reprezentantul operatorul „Apă-Canal Edineț” a făcut o trecere în revistă a activităților întreprinderii, problemelor și provocărilor în procesul de prestare a serviciului în raonul Edineț precum și noile reglementări legislative în baza legii nr. 303 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, ce v-a intra în vigoare din data de 14 septembrie 2014. 

Ca urmare a prezentărilor și discuțiilor pe marginea studiilor menționate mai sus primarii au susținut recomandările formulate în studii și au menționat importanța prezentării recomandărilor și soluțiilor identificate pe masa de discuții cu reprezentanții Autorităților Publice Centrale. 

Menționăm că ședința de lucru a avut loc la inițiativa CALM în cadrul proiectului de „consolidare a capacităților Autorităților Publice Locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare” implementat de CALM cu suportul financiar a USAID. Scopul principal a proiectului fiind identificarea modelelor eficiente de gestionare a serviciului de apă și canalizare reieșind din specificul activității și competențelor APL. 

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM:
tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md.

Imprimare