Administrația publică locală din orașul Briceni a primit cu bucurie noutatea despre faptul că orașul Briceni a fost selectat în calitate de localitate țintă a proiectului „Sporirea rezistenței comunităților locale afectate de criză – membre ale Congresului Autorităților Locale din Moldova și populația refugiată, în special femei, prin inițiative comunitare, coeziune socială, dezvoltare a capacităților și dialog” implementat în cadrul Acordului de Parteneriat dintre CALM și UN Women Moldova cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și cooperare.

 „Scopul principal al primăriei Briceni în limitele acestui proiect a fost îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către Centrul Comunitar Multifuncţional din orașul Briceni și integrarea refugiaților din Ucraina în viața socială a orașului nostru, ceea ce presupune prevenirea abandonului şcolar și a excluderii sociale, susţinerea persoanelor aflate în dificultate, a copiilor aflați în situaţii de risc, a persoanelor vârstnice şi cu nevoi speciale”, a declarat viceprimarul orașului Briceni, Artiom Reaboi.

La momentul actual Centrul Comunitar Multifuncţional Briceni „Credinţă, Dragoste, Nădejde” este o instituţie publică de asistenţă socială în subordinea primăriei, care prestează servicii specializate de educaţie şi protecţie socială. „Centrul promovează şi aplică măsuri de protecţie a beneficiarilor împotriva oricărei forme de discriminare: violenţă, neglijare, exploatare şi tratare inumană. În cadrul acestui Centru, toţi refugiații stabiliți în orașul Briceni, dar și persoanele vulnerabile își pot realiza dreptul la servicii sociale calitative”, a explicat viceprimarul de Briceni.

Problema principală cu care se confrunta Centrul Comunitar, având o perioadă de activitate de zece ani, este scăderea calității unor servicii prestate. „Din motivul exploatării permanente, tehnica de uz casnic s-a învechit și nu mai era funcționabilă, respectiv a fost procurată tehnică nouă. Pentru o dezvoltare largă și realizarea temelor pentru acasă a elevilor și a refugiaților vulnerabili, au fost procurate laptopuri. Pentru promovarea unui mod sănătos de viață a fost instalat echipament de joacă și echipament sportiv de exterior. Vârstnicii au acum un spațiu de recreere în aer liber, fiind instalat un foișor”, a menționat Artiom Reaboi.

Alte obiective ale administrației publice din orașul Briceni sunt îmbunătățirea serviciilor sociale din localitate, crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, oferirea posibilității persoanelor în etate să-și petreacă serile calde în aer liber alături de semenii lor, consolidarea capacității locale de a contribui la integrarea socială și economică imediată și pe termen mediu a refugiaților.

„În rezultatul implementării acestei inițiative, Centrul Comunitar va continua să funcționeze și să presteze servicii de o calitate mai bună. De asemenea, menționăm că în rezultatul realizării proiectului se va mări și numărul beneficiarilor Centrului respectiv, ceea ce va duce la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vulnerabile. Exprimăm deosebită gratitudine colectivului Congresului Autorităților Locale din Moldova, UN Women Moldova și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare pentru posibilitatea de a realiza acest proiect atât de important pentru comunitatea noastră.”

Imprimare