Congresul Autorităților Locale din Moldova cu susținerea Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) din Moldova, și suportul financiar al Guvernului Suediei lansează prezentul Apel pentru a sprijini autoritățile locale în gestionarea crizei refugiaților prin facilitarea implementării inițiativelor locale.

Apelul este lansat în cadrul proiectului „Acordarea unui sprijin extins pentru consolidarea capacităților de integrare a dimensiunii de gen ale autorităților publice locale, inclusiv a femeilor primare membre ale Rețelei Femeilor din cadrul CALM” implementat de către Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) cu susținerea Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) din Moldova, și suportul financiar al Guvernului Suediei în perioada 1 iulie 2021 – 31 mai 2023.

Astfel, sunt planificate să fie sprijinite 15 inițiative locale depuse de Autoritățile Publice Locale gazde pentru refugiați selectate în mod competitiv. Inițiative locale vor aborda atât nevoile comunităților gazdă cât ți cele ale refugiaților pentru a stimula coeziunea socială, incluziunea și reziliența.

Bugetul preconizat de a fi alocat pentru fiecare inițiativă din fondurile Proiectului este de până la 100.000 MDL, în timp ce contribuția comunitară se va ridica la minimum 10% din suma solicitată (adică cel puțin 10.000 MDL/inițiativă/comunitate). Contribuția comunității poate fi sub formă de numerar, lucrări, materiale, echipamente sau alt sprijin cuantificabil către bugetul inițiativei locale pilot.

Perioada de implementare a proiectelor: 20 februarie – 20 mai 2023.

ELIGIBILITATE

Următoarele criterii de eligibilitate vor fi aplicate autorităților locale:

1. Aplicant poate fi o autoritate locală pe teritoriul căreia la momentul aplicării sunt prezenți nu mai puțin de 10 refugiați din Ucraina
2. Autoritatea locală a întreprins sau/și întreprinde măsuri pentru integrarea refugiaților
3. Autoritatea locală este rurală
4. Autoritatea locală este membru CALM și a prezentat date în cadrul anchetelor efectuate de CALM referitoare la răspunsul refugiaților
5. Autoritatea locală este disponibilă de a participa cu contribuția comunitară de minimum 10% din suma solicitată (adică cel puțin 10.000 MDL).

Este un avantaj dacă:
6. Localitatea este condusă de o primară, membră a Rețelei Femeilor din cadrul CALM
7. Localitatea are o Strategie de Dezvoltare Locală sau Plan de Dezvoltate Sensibil la Gen
8. Localitatea are bugetul pentru 2022 sensibil la gen
9. Inițiativa propusă derivă din procesele locale de planificare și bugetare sensibile la gen
10. Localitatea este semnatară a CARTEI EUROPENE A EGALITĂŢII ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI ÎN VIAŢA LOCALĂ

Dosarul de aplicare, conform Anexei 1 (formularul de aplicare) și Anexei 2 (bugetul proiectului), va fi transmis prin e-mail la adresa info@calm.md cu mențiunea „Aplicare inițiative locale care abordează nevoile comunităților gazdă și ale refugiaților pentru a stimula coeziunea socială, incluziunea și reziliența”. Atât formularul, cât și bugetul, trebuie transmise în versiune electronică (Word și Excel) și versiunea semnată și stampilată în PDF.

Termen limită de aplicare: 10 februarie, ora 23:59.

Persoana de contact: Coordonatoare de proiect, Irina Luncasu, e-mail: irina.luncasu@calm.md, tel: 079588442.

Apelul și documentele de aplicare pot fi descărcate mai jos:

Apel Selectare initiative locale suport refugiati_final

Anexa 1_Formular de aplicare

Anexa 2_Bugetul proiectului

 

Imprimare