A fost semnat Acordul de cooperare interinstituțională între Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) reprezentată de Tatiana Badan și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reprezentată de Vadim Curmei.

Prezentul Acord se încheie cu scopul de a asigura un cadru unitar de cooperare și conlucrare interinstituțională între CALM și AIPA, precum și realizarea unor obiective de interes comun referitoare la dezvoltarea sistemului de sprijin pentru solicitanții de sprijin financiar din fonduri nerambursabile destinate dezvoltării rurale.

Direcțiile de colaborare întru atingerea scopului constau în asigurarea dialogului între părțile responsabile; promovarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR); creșterea motivației beneficiarilor de investiții prin informare; precum și conlucrarea între actorii locali în procesul aplicării instrumentelor eficiente de dezvoltare rurală.

La finalul evenimentului, Tatiana Badan și Vadim Curmei au efectuat un schimb de opinii privind evoluțiile de actualitate în cadrul implementării Abordării Leader, despre complexitatea programului ce oferă noi oportunități de dezvoltare localităților din zonele rurale dar și rolul incontestabil al AIPA în viitoarea administrarea a Măsurii Leader ce va fi finanțată din FNDAMR.  

Imprimare