În fața sortii toți suntem o apă și un pământ. Piatră pe suflet ni se așează… când ne gândim la această spusă veche ca și neamul nostru trecut prin moara timpului în veșnică curgere și datina organizează lucrurile așa , că unul se naște și altul moare… Neîndurător  e destinul colegului și prietenului nostru, care l-a smuls dintre noi de tânăr , la doar 53 ani. Pe lângă câte a realizat, doar Dumnezeu din ceruri știe câte speranțe și vise a nutrit în continuare, dar care au rămas nerealizate.

Este mare durerea celor care l-au cunoscut și pentru care a fost Om modest, activ, cu atâta omenie și cu atâta grijă față de consătenii săi, sincer și săritor la nevoie. Dar e nemăsurat mai mare durerea și rana lăsată în sufletele celor apropiați…., o rană care nu se cicatrizează nici odată, că-ci lasă în urmă o soţie înlăcrimată. Lasă pe veci un fecior scump şi o fiică dragă, crescuţi în dragoste, cumsecădenie, căldură sufletească şi dăruire. Lasă în urmă părinţii care l-au iubit ca pe ochii din cap, fraţi, surori, prieteni, colegi de servici, vecini, consăteni, toţi cei  care l-au cunoscut. Toţi aceștia îi vor duce lipsa, îşi vor aminti de el, de multe ori şi vor suspina în adâncul inimii că au pierdut pe cineva drag.

A absolvit specialitatea inginer-mecanic, la Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea Managementul Administraţiei Publice, Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova. A lucrat specialist principal la Direcţia Administraţie Publică, Consiliul Judeţean Cahul. A activat în funcţia de primar la al doilea mandat, preşedinte al Asociaţiei Primarilor din raionul Cahul, vice-preşedinte al CALM. În toţi aceşti ani, deloc ușori pentru administrația locală, una din cele mai importante preocupări ale sale a fost dezvoltarea socio-economică și soluționarea celor mai stringente probleme ale locuitorilor localității sale natale, realizând un șir de proiecte și lucruri foarte frumoase și benefice pentru întreaga comunitate. Fapt pentru care a fost apreciat și va rămâne în memoria consătenilor. Iar în calitate de unul din fondatorii și vicepreședinte a CALM, întotdeauna a fost un susținător și promotor ferm al autonomiei locale reale, drepturilor și intereselor autorităților locale din Republica Moldova și un exemplu de persoană cu un grad deosebit de înalt de CULTURĂ, DEMNITATE și VERTICALITATE .

Poate că de undeva de sus, având gândul și grija celor rămaşi, le va îndrepta paşii urmaşilor săi spre continuitate.

Congresul Autorităților Locale din Moldova regretă mult trecerea în lumea celor drepți a lui Ion Neagu și exprimă adâncă durere, condoleanțe rudelor și apropiaților săi.

Bunul nostru coleg și prieten, Ion Neagu, cu zâmbitul său luminos și ironic, va rămâne în memoria noastră drept o prezență constantă, apreciată și respectată. Deoarece a fost un OM, un PRIMAR adevărat, un exemplu demn de urmat în toate și care a lăsat o urmă veșnică în sufletele noastre.

Toți cei care l-au cunoscut îi vor păstra vie amintirea.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Imprimare