Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la conferința de lansare a proiectului susținut de Guvernul Norvegiei privind consolidarea bazei de cartografiere, datelor cadastrale și susținerea autorităților locale și centrale în utilizarea și aplicarea datelor și sistemelor geospațiale.

Participanților le-au fost prezentate activitățile și planurile proiectului. De asemenea, au fost trecute în revistă experiența și principiile sistemului geospațial și cadastral din Norvegia.

Reprezentanții întreprinderii specializate ÎS „INGEOCAD”, ai Agenției Cadastru și Relații Funciare și ai Agenției Servicii publice au informat participanții despre rezultatele proiectelor precedente susținute de Guvernul Norvegiei în domeniul cadastru.

Spre deosebire de proiectele anterioare, cel actual este direcționat, în mare parte, spre APL – utilizatorii principali ai sistemelor geospațiale și a informației cadastrale. Congresul Autorităților Locale din Moldova și Asociația Norvegiană a Autorităților Locale KS sunt partenerii proiectului. La evenimentul de lansare au participat mai mulți reprezentanți ai APL de nivelul unu și doi, dar și experți ai CALM.

Reprezentații municipiilor Chișinău și Orhei au făcut prezentări impresionante despre utilizarea informației cadastrale, sistemele geospațiale avansate create de aceste localități, utilizarea datelor cadastrale la nivelul municipiilor respective. Din prezentările făcute, rezultă că municipiile Chișinău și Orhei nu au probleme majore privind accesul la datele cadastrale, în ambele cazuri au fost create sisteme geospațiale proprii, la baza cărora sunt obiective specifice acestor municipii.

La eveniment a fost scos în evidență faptul că toate platformele geospațiale trebuie să fie utilizate gratuit și să fie liber disponibile, inclusiv online. Mai multe țări, printre care și Elveția au pus anumite restricții legale la cumpărarea softurilor de către autoritățile publice. Recomandarea colegilor din Norvegia este ca toate informații geospațiale să fie prezentate, mai ales în Republica Moldova, pe platforme gratuite, care sunt multe și liber disponibile online. În acest context a fost menționată platforma QGIS 3.10 A Coruna.

Totodată, a fost scos în evidență faptul că la Agenția Relații Funciare și Cadastru sunt disponibile mai multe informații destul de ample, nu doar privind clădirile și terenurile, dar și cele ce vizează alte utilități publice: țevi, linii electronice, instalații, gazoducte și apeducte magistrale, etc, situate la suprafață dar și sub pământ. Există și multe date calitative, atribuite la descrierea diferitor caracteristici speciale ale proprietăților.  În mod special au fost prezentate două platforme în acest sens: moldova-map.md si geoportalinds.gov.md.

Deocamdată nu toată informația din toate localitățile este disponibilă, deși în multe cazuri există unele date dar și instrumente de bază pentru prelucrarea și analiza acestora. La completarea acestei platformei cu date din toată țara încă se mai lucrează.

Agenția Relații Funciare și Cadastru și-a manifestat deschiderea în vederea cooperării cu autoritățile locale. Astfel a fost lansată invitația pentru APL de a se adresa cu solicitări de implicare în activitățile proiectului, cu hărți interactive pe suport de hârtie specială, cu posibilitatea de a desena și de șterge anumite schimbări necesare, de a solicita instruiri, inclusiv privind introducerea sistemelor geospațiale în cadrul primăriilor. Reprezentanții ÎS „INGEOCAD”, de asemenea, au fost foarte receptivi în ceea ce privește cooperarea cu APL.

Persoana de contact este Dna Maria Ovdii, managerul local al proiectului. Cei interesați pot scrie Agenției Cadastru dar și întreprinderii INGEOCAD, iar mesajele vor fi expediate persoanelor relevante.

info@arfc.gov.md 

info@ingeocad.md

Serviciul de Comunicare al CALM

 

 

Imprimare