La 12 noiembrie a avut loc Forumul liderilor locali ai Parteneriatului Estic cu genericul: „Solidaritate și cooperare: cum să fim mai puternici în următorii ani?”

Evenimentul are o importanță deosebită pentru municipalități în contextul în care Uniunea Europeană urmează să elaboreze politicile sale privind politica Parteneriatului Estic după 2020. În cadrul întrunirii online s-au reunit Frederic Vallier secretar general al Consiliului Europei al Municipalităților și Regiunilor (CEMR), primarul orașului Riga Martins Stakis, vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor Markku Markkula; Axel Kuechle, reprezentantul permanent al președinției Germaniei în cadrul Uniunii Europene, alți reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Guvernului Letoniei și ai asociațiilor autorităților locale din țările UE și ale Parteneriatului Estic. CALM a fost reprezentat de către directorul executiv Viorel Furdui și coordonatorul de programe internaționale Alexandru Osadci.

În cadrul întrunirii online s-a vorbit despre schimbul de bune practici între municipalitățile țărilor Uniunii Europene și cele din Parteneriatul Estic, cooperarea bilaterală și consolidarea posibilităților în procesul de participare la proiecte pentru dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană. Menționăm că Forumul liderilor locali Uniunea Europeană – Parteneriatul Estic are loc în perioada în care urmează a fi elaborată declarația comună privind interesele și nevoile municipalităților locale și regionale din Parteneriatul Estic, documentul va fi prezentat liderilor politici înaintea summitul Parteneriatului Estic (ce va avea loc în martie 2021).

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a accentuat legătura strânsă dintre Carta Europeană a autonomiei locale, democrația locală în calitate de valoare paneuropeană și esența reformelor din țările Parteneriatului Estic.

„Consolidarea democrației locale, autonomiei locale și a guvernării locale nu trebuie să fie la discreția guvernelor centrale ci să reprezinte o alegere națională pentru țările care au semnat Carta europeană a autonomiei locale și și-au asumat un asemenea angajament internațional. Uniunea Europeană urmează să  monitorizeze respectarea acestor angajamente nu mai puțin decât reforma justiției sau democratizarea acestor state.” De asemenea, Viorel Furdui a menționat că descentralizarea puterii prin transferul acesteia de la stat la oameni (către populație, autorități locale, societate civilă, Parlament, organele de justiție, mass-media etc.) este cheia succesului sau chiar singura precondiție pentru dezvoltarea țărilor.

Alexandru Osadci a vorbit despre politica Uniunii Europene în domeniul economiei verzi și mediului înconjurător, care este o prioritate a UE în asistența sa pentru țările în curs de dezvoltare pentru următorul ciclu programat. El a menționat că legătura dintre creșterea economică și politicile verzi, mai ales în timpul crizei pandemice, este esențială. „Investițiile în infrastructură reprezintă cea mai promițătoare prioritate de asistență, trebuie să contribuie nu numai la soluționarea problemelor sociale, dar mai ales în contextul crizei pandemice vor motiva în mod egal dezvoltarea economică locală și vor contribui la facilitarea și atragerea investițiilor private.” De asemenea, expertul CALM a trecut în revistă problemele cu care se confruntă APL în atragerea și implementarea fondurilor europene, inclusiv cofinanțarea proiectelor, procedurile rigide de selectare a proiectelor, limbajul utilizat în documentele proiectelor extrem de complicat și micromanagementul exagerat. „Toate aceste impedimente reduc drastic din șansele  APL de a accesa proiecte și programe europene și defavorizează autoritățile locale în raport cu alte instituții.”

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare