160 de reprezentanți ai APL/ specialiști în reglementarea proprietății funciare din cadrul primăriilor au participat la o ședință în format online, organizată de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat (IFS).

Noul director al Serviciului Fiscal de Stat Rozalina Albu a menționat că se dorește cunoașterea problemelor cu care se confruntă specialiștii în reglementarea proprietății funciare și APL, în general, în domeniul administrării fiscale și stabilirea unui plan de acțiuni ce ar contribui la generarea unor rezultate mai bune în acest domeniu.  

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a salutat interesul noi conduceri a IFS pentru problemele din acest domeniu și a vorbit despre necesitatea întăririi capacităților autorităților locale, accesul la bazele de date, politica de cadre și oferirea posibilității APL de a motiva acești funcționari din veniturile proprii ale comunităților locale.

Un subiect distinct în cadrul evenimentului a constituit inițierea acțiunilor de recuperare a creanțelor prin executare silită de la contribuabilii persoane fizice-cetățeni care din anumite motive nu au achitat până în prezent impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar. Specialiștii în reglementarea proprietății funciare au venit cu mai multe propuneri în acest sens.

Totodată, s-a vorbit despre modificările necesare la politica bugetar-fiscală pentru anul 2022, astfel încât domeniul administrării fiscale la nivel local să devină unul mai eficient, iar specialiștilor în reglementarea proprietății funciare să le fie mai ușor să activeze. Părțile au convenit să organizeze periodic asemenea ședințe comune și să coopereze inclusiv pentru a îmbunătăți procesul de colectare a impozitelor la nivel local.

Imprimare