Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, în calitate de entitate  responsabilă de implementarea Proiectului de Înregistrare și evaluarea  funciară, au organizat la 25 iunie pentru primarii și specialiștii în domeniul reglementării proprietății funciare din raionul Edineț seminarul online cu tema: „Activități de bază în cadrul executării lucrărilor cadastrale în raionul Edineț. În cadrul evenimentului, specialiștii din cadrul Agenției Servicii Publice, Agenției Proprietății Publice și ai companiei câștigătoare pentru executarea lucrărilor cadastrale în raionul Edineț au prezentat informații despre proiect, graficul de executare a lucrărilor cadastrale și atribuțiile autorităților publice locale în acest proces.

La Edineț lucrările vor începe la 1 septembrie și se vor finisa în decembrie curent, iar participanții la eveniment au aflat când vor demara lucrările în localitatea lor. În contextul în care s-a propus de a stopa  la această etapă toate delimitările, unii specialiști au amintit că sunt multe persoane care în perioada caldă a anului dau casele în exploatare și acest proces nu trebuie întrerupt.

Un alt subiect abordat a vizat impedimentele cu care s-au confruntat APL din Ocnița, acesta fiind primul raion unde s-au efectuat lucrările de delimitare din cadrul proiectului.  

Specialistul în domeniul reglementării proprietății funciare al primăriei municipiului Edineț Vadim Caraulan a salutat intenția implementării acestui proiect de înregistrare și evaluare funciară. „Până la ora actuală, unele localități nu au înregistrare masivă a bunurilor proprietate publică sau chiar privată. Vom avea, în sfârșit, delimitarea tuturor terenurilor neînregistrate în extravilanul localității, inclusiv în intravilan, mă refer la drumurile proprietate publică, drumuri principale, secundare, etc. Funcționarul a menționat că și acum mai sunt anumite divergențe atunci când se discută despre hotarele dintre proprietatea statului și cea a APL. „Implementarea proiectului ne va permite înregistrarea întregului patrimoniu al autorității publice locale, al municipalității. Când spun patrimoniu mă refer și la clădirile proprietate publică, cele care încă nu au fost înregistrate din cauza lipsei banilor în buget.

În acest fel, implementarea Proiectului Înregistrarea și Evaluarea  funciară (cu o durată de cinci ani) va permite corectarea erorilor în toate zonele cadastrale ale Republicii Moldova, acolo unde există aceste suprapuneri sau erori făcute în procesul de înregistrare masivă.

De asemenea, va exista o claritate în domeniul impozitării. La ora actuală, înregistrarea și evaluarea patrimoniului  se face cu prețul stabilit acum 20 de ani. Totodată, în cadrul proiectul va fi inclus și compartimentul evaluării proprietății private, inclusiv cote, grădini, case individuale de locuit, ceea ce va genera creșteri la bugetele locale. În același timp, primăriile nu vor mai cheltui bani pentru delimitare, o lucrare de acest fel începe de la suma de 3000 de lei pentru câțiva ari.

Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare