La 2 iulie, CALM, în parteneriat cu Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru, a organizat seminarul online cu tematica: „PROBLEMA COTELOR VALORICE ÎN VIZORUL CALM!”.  La eveniment au participat reprezentanți ai APL, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Servicii Publice și experți ai CALM.

Subiectul de bază discutat a vizat înregistrarea cotelor părți valorice deținute în bunuri imobile distribuite în rezultatul transmiterii în proprietate privată a bazei tehnico-materiale a fostelor gospodării agricole. Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a menționat că acesta este un subiect sensibil deoarece ciopărțirea excesivă, alături de lipsa mecanismului fezabil de înregistrare a bunurilor și drepturilor asupra acestora, a avut drept consecință faptul că bunurile imobile degradează, se ruinează, nu sunt incluse în circuitul civil, nu sunt utilizate în scopuri publice , fiind adesea utilizate de persoane fizice sau juridice ce nu dispun de drept de proprietate exclusivă .

Menționăm că la cote valorice au fost repartizate toate bunurile gospodăriilor agricole: clădiri, combine, tractoare, ferme, bazine acvatice, etc, cea mai mare importanță prezintă totuși bunurile imobile deoarece acestea se uzează mai puțin în timp și sunt mai valoroase pentru localități. De asemenea, este cunoscut faptul că în cadrul acestui proces nu întotdeauna legislația a fost respectată, iar toate bunurile au fost repartizate calculându-se procentul sau cota parte ce revine fiecărui membru al gospodăriei agricole dintr-un anumit bun, fără ca să fie asigurată înregistrarea acestora în registrul bunurilor imobile .

CALM a sistematizat problemele cu care se confruntă APL și deținătorii cotelor părți valorice pe parcursul acestor ani și le-a prezentat Departamentului Cadastru care urmează să examineze și să prezinte viziunea sa asupra acestora, în calitate de deținător al registrului de publicitate.

În afară de aceasta, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului a prezentat prevederile Hotărârii Guvernului nr.93/2009, care permit soluționarea problemei cotelor valorice pentru localitățile care cad sub incidența cumulativă a anumitor prevederi: în cazul în care acești cetățeni pot fi identificați, există listele și bunurile, etc.

Expertul CALM Ludmila Malai a explicat că acest proces este adesea tergiversat din cauza că multe dintre persoanele cărora le-au fost repartizate aceste bunuri au decedat. „Potrivit ultimelor modificări ale legislației, bunurile ale căror moștenitori nu mai există sunt declarate succesiuni vacante și ele revin statului Republica Moldova. Modificările au intrat în vigoare din 2019, iar autoritățile publice locale, chiar dacă și ele reprezintă statul, nu pot participa la procesul de moștenire în cadrul procedurii de succesiune vacantă.”

CALM consideră că astfel s-a comis o eroare deoarece chiar dacă toată munca este depusă de APL, totuși succesiunea revine organului administrației publice centrale.  Mai mult decât atât, aceste bunuri, cum ar fi clădirile primăriilor, grădinițelor de copii, bazinele acvatice, digurile, sondele arteziene, etc, repartizate la cota valorică, sunt prin natura sa bunuri ale domeniului public local. În afară de aceasta, CALM este de părere că aceste bunuri nici nu trebuiau repartizate, tocmai din motivul că ele sunt de interes local.

În cadrul seminarului online, reprezentanții Departamentului Cadastru al Agenției Servicii Publice au prezentat legislația valabilă cândva și care oferea pârghii autorităților locale să soluționeze această problemă. De asemenea, s-a făcut trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 93/2009 potrivit căreia APL pot transforma cotele părți valorice și înregistra bunurile. Totuși, CALM a subliniat faptul că acest act normativ nu este aplicabil în cazul tuturor localităților.

Potrivit expertului Ludmila Malai, chiar dacă legislația valabilă până în 2003 a oferit pârghii de soluționare a acestui subiect, acest lucru nu a fost adus la cunoștința APL. „În același timp, Departamentul Privatizării care exista la acel moment era obligat să transmită fie primăriilor, fie Consiliilor raionale, toate listele cu numele cetățenilor care au participat la privatizare, dar și cu bunurile care au fost supuse repartizării. Cele mai multe dintre aceste liste ori nu au fost transmise, ori au ajuns doar la raion.” Ludmila Malai a amintit că în 2009 legiuitorul a încercat să soluționeze problema cotelor valorice, dar modalitatea identificată oferă soluții doar localităților în care aceste bunuri imobile mai există și unde au ajuns listele cu numele cetățenilor cărora le-au fost repartizate acestea.

Reprezentanții Departamentului Cadastru și cei ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și-au manifestat deschiderea de a identifica în comun cu CALM și alți actori interesați  soluții ce nu le-ar mai îngrădi dreptul APL  de a utiliza aceste bunuri.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare