În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului privind creșterea siguranței și securității în instituțiile de învățământ și în adiacentul acestora și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în perioada 2020-2021 – autor Ministerul Afacerilor Interne.

În nota informativă se menționează că Programul și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia în perioada 2020-2021 prevăd activități în vederea sporirii gradului de securitate și siguranță prin implementarea următoarelor acțiuni:
– revizuirea cadrului normativ privind standardele de siguranță și securitate în instituțiile de învățământ;
– crearea mecanismelor de cooperare dintre reprezentanții sistemului de învățământ și alți subiecți competenți în domeniul protecției copilului, precum și consolidarea mecanismelor deja existente;
– implementarea, în fiecare instituție, a unor politici performante de sănătate, securitate și protecție a tuturor membrilor comunității școlare;
– elaborarea și implementarea unor proceduri clare de urmat în caz de violență sau alte incidente;
– identificarea potențialelor riscuri la adresa siguranței și securității în instituțiile de învățământ și stabilirea priorităților de intervenție;
– creșterea rezilienței zonelor școlare, prin reducerea faptelor infracționale, combaterea ilegalităților, diminuarea riscului de implicare a minorilor în accidente rutiere, de expunere la consumul de alcool, tutun, alte substanțe interzise sau dăunătoare bunei dezvoltări a acestora;
– sporirea gradului de conștientizare al pericolelor prin promovarea cunoștințelor și practicilor utile pentru a identifica, a evita și a reacționa adecvat și corect în cazuri și situații de risc.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

 

Imprimare

Fișiere