PNUD lansează un nou program de granturi cu genericul „Fast Track Challenge”, pentru a susține soluţii inovatoare de dezvoltare urbană modernă şi prietenoasă mediului ambiant. Competiția se desfășoară în cadrul proiectului „Oraşe verzi durabile”, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF). Primăria municipiului Chişinău este partenerul principal al proiectului.

Valoarea totală a grantului este de maxim 8.000 USD fiecare. Inițiativele urmează a fi depuse de entităţi juridice înregistrate în R. Moldova. Participanţii la concurs trebuie să asigure minim 30% contribuţie proprie din valoarea totală a proiectului depus. Propunerile de proiect acceptate în concurs vor acoperi domeniile:

  1. Mobilitatea urbană
  2. Gestionarea deşeurilor
  3. Eficienţa energetică şi valorificarea surselor de energie regenerabilă
  4. Planificarea urbană durabilă

Proiectele depuse vor fi realizate într-o perioadă de maxim 9 luni. Co-finanţarea poate fi nemonetară sau monetară şi urmează a fi oferită de compania sau consorţium-ul solicitante de grant. De asemenea, parteneriatele cu ONG-urile, companiile sau instituțiile publice vor fi considerate un avantaj.

Propunerile de proiect vor fi evaluate de o comisie de experţi în baza criteriilor de eligibilitate: relevanţa; inovaţia; impactul social, economic şi de mediu; durabilitatea; gradul de replicare/extindere a iniţiativei; acoperirea teritorială şi perioada de implementare. Evaluarea va avea loc în două etape: examinarea dosarelor depuse conform criteriilor de eligibilitate şi prezentarea proiectului inovator în faţa comisiei de evaluare.

Condițiile detaliate de participare și ghidul de aplicare pot fi accesate aici. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 3 august 2020.

Programul „Fast Track Challenge” a fost pentru prima dată lansat în anul 2019 și atunci au fost selectate patru propuneri de proiecte:

  • Reciclarea deșeurilor vegetale și animale (compostarea anaerobă după metoda Bokashi).
  • 30 scutere integrate într-un serviciu de public sharing.
  • Instalarea senzorilor de măsurare a calității apei din râul Bîc și o platformă on-line pentru vizualizarea datelor.
  • O nouă utilitate pentru bateria uzată de la vehiculul electric.

În 2020, alte patru inițiative de proiect vor beneficia de finanţare, iar programul va continua și în 2021.

Proiectul „Oraşe verzi durabile pentru Moldova”, cu o durată de cinci ani: 2018-2022, are un buget total de 2,72 mln USD, dintre care 2,64 mln USD sunt acordaţi de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi 80.000 USD – de PNUD Moldova.

Pentru informații suplimentare, contactați: Anastasia Taburceanu, Specialistă comunicare și media, Green City Lab, telefon: +373 79658841, e-mail: anastasia.taburceanu@undp.org

Imprimare