Noul număr al ziarului ”Vocea APL” a ieșit de sub tipar! În cele 24 de pagini ale buletinului informativ al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) veți regăsi subiecte de maximă actualitate pentru parcursul reformei de descentralizare, ziarul fiind o reflectare a preocupărilor actual ale reprezentanților APL.

Astfel, edilii își exprimă dezamăgirea și indignarea privind intenția majorității parlamentare de a exclude din politica bugetar-fiscală pentru anul 2016 mai multe măsuri care urmăresc consolidarea bazei fiscale locale: impozitul funciar și impozitul pe autovehicule. ”Acest gest poate fi tratat ca unul extrem de periculos și îndreptat împotriva tuturor comunităților locale din Republica Moldova!”, se menționează în Declarația publicată în acest număr.

În document se mai menționează: ”De fapt, prin aceasta, Parlamentul blochează reformele asumate și întregul proces de descentralizare, adresând un semnal extrem de negativ societății, APL și partenerilor de dezvoltare. Mai mult ca atât, Parlamentul, prin această acțiune, va arunca în haos total sutele de autorități locale pentru care în anul 2016 expiră fondul de compensare destinat acoperirii deficitelor bugetelor locale. Ceea ce înseamnă că majoritatea bugetelor locale NU vor mai avea resurse pentru existență începând cu anul 2017, deoarece Guvernul și Parlamentul, pe parcursul ultimilor doi ani, NU au realizat măsuri concomitente și concrete de consolidare a bazei fiscale locale!” 

Totodată, primarii își expun tranșant opinia privind necesitatea implementării impozitului pe autovehicule. Iată doar câteva păreri:

Constantin Cojocaru, primar de Edineț: Noi deja trebuie să luăm o atitudine cu cazul care a fost în Parlament, atunci când impozitul pe autovehicule a fost retras. Aceasta înseamnă că punem cruce din 2017 pe drumurile noastre, iar cele 700 de milioane estimative pe care trebuia să le primim se vor transforma într-un mare zero. În cazul în care nu vom avea coloană vertebrală astăzi, să știți că mâine în genere nu vom avea nimic!

Valentin Guțan, primar de Cricova: Atunci când ministrul Finanțelor iese în Parlament și spune că, domnilor, da, la insistența APL noi introducem impozitul pe automobile, dar nu știm Parlamentul va vota sau nu. Este o abordare greșită, deja se dă de înțeles că, oameni buni, stați fără grijă că toate rămân așa cum au fost. Și în privința impozitului funciar – nu se face referință la o politică bugetar-fiscală, nu se argumentează necesitatea stringentă, dar se accentuează: uite, noi nu suntem vinovați, aceștia au cerut și n-avem încotro.

Sergiu Armașu, primar de Ialoveni: Autorităţile centrale nu au nicio scuză când ne reproșează că au rămas fonduri nevalorificate din Fondul Rutier. Dacă nici anul acesta nu vom primi niciun ban, nu ştiu cum vom privi în ochii cetăţenilor şi ce explicaţii le vom da. Apelăm la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să acţioneze în consecinţă pentru că, deşi avem un grup de lucru care s-a reunit de câteva ori ca să discute problemele din domeniu, batem pasul pe loc.”

Eugen Sălcuțan, primar de Mereni: ”Starea drumurilor din localitatea pe care o conduc este dezastruoasă. Când s-au iniţiat toate aceste discuţii cu reforma dată am făcut o analiză. Reprezint o localitate  mare. De când s-a înfiinţat Fondul Rutier ( 6-7 ani) cetăţenii din satul Mereni au contribuit cu 50% la fondul raional şi 50 % la cel central , aproximativ 2.000.000. anual, şi au beneficiat în tot acest răstimp doar de 1.600. 000 lei.  Pur şi simplu nu este corect – oamenii achită nişte taxe, dar nu primesc nimic în schimb. Nu este corect şi pentru faptul că  plus la Fondul Rutier unde se varsă nu numai banii din taxa de drum, dar şi numeroase alte taxe şi accize, Ministerul Transportului poate accesa importante fonduri europene la care primăriile nu au acces. Cetăţenii mă abordează permanent cu întrebarea privind repararea drumurilor şi nici nu-şi dau seama cât de limitaţi sunt în drepturi de legislaţia actuală.”

UNITATEA, CUVÂNTUL DE ORDINE PENTRU APL!

În editorialul ediției se face referință la necesitatea stringentă a unității, în cadrul demersurilor și inițiativelor menite să aducă schimbarea în bine în cadrul APL din Republica Moldova. ”A intervenit un moment în care trebuie să demonstrăm că suntem o echipă, indiferent de simpatiile noastre politice. Așa cum am făcut-o în februarie 2013, atunci când voința noastră, spiritul de consolidare și unitatea ne-au ajutat să obținem atenția și respectul corespunzător statutului de ALES DIRECT al satelor și orașelor. Trebuie să demonstrăm consecvență, să insistăm pe mecanisme funcționale care să permită activitatea administrațiilor publice locale fără persecuții, așa cum s-a întâmplat în cazul primarului de Taraclia și altor colegi, fără utilizarea pârghiilor de control și a urmăririlor penale ca metode de presiune asupra APL, în dependență de culoare politică. Filosofia CALM se sprijină pe principiul non-politic, de aceea toți primarii sunt egali. Dacă ne separăm pe principii dictate de partide, aceasta nu ar însemna nimic altceva decât MOARTEA FIECĂRUIA ÎN PARTE.”, se menționează în editorialul ediției.

Tot în acest număr am reprodus cele mai interesante  discursuri ale primarilor care au lăsat în dulap cravatele în culori politice și și-au expus punctul de vedere asupra evoluției implementării reformei de descentralizare, în cadrul Ședinței Extraordinare a Consiliului de Administrare CALM. Au fost discursuri emotive, dar mai ales corecte și oneste, în situația în care blocarea mai multor inițiative legislative, inclusiv cea care prevede implementarea impozitului de automobile, pune în pericol reforma APL.

Pe data de 18 martie curent, Congresul Autorităților Locale (CALM) a dat startul unei serii de seminare de instruire pentru reprezentanții APL, cu genericul: ” Bugetarea pe bază de programe și performanță”. Astfel, experții CALM s-au deplasat în mai multe raioane ale țării, unde au susținut un curs teoretic, dar și au răspuns la întrebările  primarilor și contabililor, persoane implicate direct în elaborarea și gestionarea bugetelor locale. Regăsiți în ziar mai multe instantanee din cadrul acestor seminare.

Un articol consistent privind desfășurarea a atelierelor de lucru cu genericul: ”Consolidarea capacităților femeilor primar în APL și în societate”, regăsiți tot în acest număr. La sediul CALM și-au dat întâlnire zeci de femei primar, care sunt la primul sau la al doilea mandat în serviciul comunităților locale. Reuniunile au fost parte integrantă a seriei de patru ateliere de lucru, care au avut în calitate de ax director consolidarea capacităţilor femeilor din APL, promovarea comunicării ca o modalitate eficientă de transfer de informații utile între primărițe, dar a schimbului de bune practici între ele.

Recent, o delegație CALM a participat la un seminar care a avut drept scop diseminarea experienței Austriei în ceea ce privește asigurarea unor servicii impecabile populației în domeniul gestionării situațiilor excepționale, și anume crearea și funcționarea posturilor pompierilor voluntari. Transferul de bune practici a avut loc grație cooperării dintre CALM și autoritățile locale din Austria și, fără îndoială, datorită prietenului autorităților locale din Republica Moldova, Hans Kohler, fost primar și membru al Parlamentului austriac. Acest subiect a fost, de asemenea, abordat în paginile ziarului.

Totodată, în acest număr a fost inserat un reportaj amplu de la istoricul eveniment care a avut loc în România, și anume întâlnirea celor 1000 de pri­mari de pe ambele maluri ale Pru­tu­lui, care s-au reu­nit la Pala­tul Par­la­men­tu­lui din Bucu­rești, în cadrul Con­fe­rin­ței Repre­zen­tan­ți­lor Comu­ni­tă­ți­lor Locale din Româ­nia și Repu­blica Mol­dova.

Lectură frumoasă!

Fișier:

ZIARUL VOCEA AUTORITĂȚILOR LOCALE NR4, 2016

Imprimare