În cadrul Forumului Urban Marmara (Turcia) MARUF 2021, președinta NALAS și a CALM Tatiana Badan a subliniat necesitatea de a implica femeile în procesul de schimbare a orașelor.

„Potrivit estimărilor, până în 2030, mai mult de 75% din populația lumii va locui în zonele urbane. Este un motiv în plus ca femeile să fie încurajate să participe în procesul de planificare și elaborare a politicilor de modernizare a orașelor, care să permită tuturor locuitorilor din mediul urban să prospere în mod egal. În baza percepțiilor, intereselor și nevoilor identificate în acest proces, se pot dezvolta soluții din perspectiva asigurării egalității de gen.”

Potrivit Tatianei Badan, pentru a facilita acest proces, este nevoie de îmbunătățirea modului de colectare a datelor, astfel încât să avem indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen. „Acest lucru va ajuta planificatorii urbani și autoritățile locale să abordeze în cunoștință de cauză experiențele de gen ale orașelor. Această înțelegere este esențială pentru recunoașterea contribuțiilor femeilor din mediul urban în formarea răspunsurilor politice și pentru găsirea unor modalități eficiente de implicare a femeilor ca actori substanțiali în luarea deciziilor la nivel urban.”

În contextul crizei COVID-19, președinta NALAS a declarat că în această perioadă femeile au excelat în rolul lor de primare care răspund și abordează noi provocări. „Multe femei lidere au demonstrat empatie și compasiune și au pus în aplicare soluții inovatoare pentru a aborda impactul disproporționat al pandemiei asupra femeilor și fetelor. Prin urmare, noi, la NALAS, depunem eforturi pentru ca perspectivele și vocile femeilor să fie auzite, deoarece acestea încă sunt subreprezentate semnificativ la nivelul conducerilor urbane. Femeile reprezintă mai puțin de 5% din primari la nivel global, în timp ce în regiunea Sud-est europeană, potrivit studiilor NALAS, mai puțin de 8% dintre primari sunt femei.

Tatiana Badan a accentuat faptul că abilitarea femeilor și egalitatea de gen au devenit priorități pentru o dezvoltare durabilă, care crește bunăstarea tuturor locuitorilor din întreaga lume. „Realizarea unor astfel de schimbări durabile și de anvergură depinde de stabilirea unei bune guvernări – o guvernanță responsabilă, transparentă, care include în mod necesar femeile ca părți interesate în procesele de luare a deciziilor. Dezvoltarea unui mediu urban durabil poate contribui, de asemenea, la atenuarea vulnerabilităților cauzate de schimbările climatice, la crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă, la asigurarea accesului la finanțare pentru femeile antreprenoare și la consolidarea rețelelor sociale, astfel încât să își poată extinde afacerile, precum și să încurajeze mai multe fete și femei să se regăsească în învățământul științific, tehnologic, ingineresc și matematic (STEM), creându-le astfel acces la locuri de muncă mai bine plătite.”

De asemenea, președinta NALAS și a CALM Tatiana Badan a încurajat elaborarea politicilor locale și bugetelor care răspund nevoilor femeilor și bărbaților. „Pentru a face acest lucru, guvernele locale trebuie să aplice practicile de bugetare sensibile la gen și să utilizeze mecanisme de participare a cetățenilor, astfel încât femeile să își poată exprima nevoile derivate din contextul urban.”

La finalul discursului său, Tatiana Badan a mulțumit Uniunii Municipiilor Marmara, asociației membre NALAS din Turcia pentru parteneriatul „Forumul NALAS al femeilor primare din SEE” pentru organizarea evenimentului. „Forumul NALAS al femeilor primare a fost înființat în 2019, la inițiativa asociațiilor slovene și sârbe ale autorităților locale, în cadrul proiectului susținut de Biroul UNWOMEN din Skopje. Forumul abordează problemele legate de gen la nivel local prin schimburi de păreri, rezultând recomandări de politici și măsuri create din perspectiva oficialilor aleși – primari și membri ai adunărilor municipale.”

Imprimare