Dorința noastră este de a finaliza o reformă a administrației publice care să vizeze, în primul rând, autonomia financiară, capacitatea fiscală și procesul de descentralizare. Astfel ne vom debarasa de această dependență financiară a autorităților publice locale de cele centrale. În acest context urmează să soluționăm niște probleme foarte importante privind diversificarea competențelor pentru nivelul I, nivelul II și cel central. Nu ne dorim să fie delegate competențe fără acoperire financiară, în lege este stipulat că acestea nu pot fi realizate în deplină măsură dacă nu au acoperire financiară. Trebuie să creștem veniturile proprii și capacitatea financiară a APL, astfel încât puterea locală să-și poată soluționa problemele în funcție de necesitățile pe care acestea le au și de valorificarea eficientă a banilor care vin din partea contribuabililor. Oamenii trebuie să vadă că la nivel local autoritatea este capabilă să presteze serviciile de care ei au nevoie, dar și problemele stringente pentru acea comunitate. În același timp, este nevoie de gestionarea corectă a resurselor de la nivel local, mă refer atât la patrimoniu, cât și la cele subterane, silvice, fondul apelor etc, care vor aduce plus valoare la bugetele locale. O gestionare și o redistribuire corectă a acestor impozite și taxe ar contribui la sporirea capacităților autorităților publice locale.

Imprimare