În orașul Drochia urmează a fi reabilitați 4,6 kilometri de conducte de apă potabilă sub presiune și 8,5 km de rețele de alimentare cu apă, iar rețelele de alimentare cu apă din Drochia vor fi extinse cu 8,9 km. 

Totodată, la Drochia vor fi construite o stație de tratare a apei potabile și reabilitate două stații de pompare, șapte castele de apă și șase rezervoare de apă potabilă. 

De asemenea, vor fi instalate șapte stații hidrofor în blocurile locative multietajate.

În total, circa 17 300 de drochieni vor fi conectați la sistemul de alimentare cu apă. 

Noul sistem de alimentare cu apă potabilă este construit în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia”, finanțat de Uniunea Europeană. 

Valoarea estimativă a proiectului se ridică la 1,5 milioane de euro, contribuția beneficiarilor fiind de 162 000 de euro.

Un alt proiect asemănător este implementat, cu sprijinul financiar al UE și în raionul Râșcani. Aici, în șase sate din raion vor fi construite 19,6 km de rețele de distribuție a apei potabile și 40 km de rețele de canalizare.

De asemenea, va fi construită o conductă magistrală cu o lungime de 26 km. 

În cele șase sate vor fi construite și trei stații de epurare a apelor uzate, o stație de tratare a apei potabile și o stație de pompare pentru 28 de localități din raionul Râșcani. 

Circa 23 500 de locuitori ai raionului Râșcani vor fi beneficiarii proiectului, a cărui valoare se cifrează la 3,5 milioane de euro, bani oferiți de UE.

Imprimare