În perioada 2-4 decembrie 2013 și-a desfășurat lucrările Comitetului politic al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa, evenimentul a avut loc în capitala Republicii Cehe, Praga. La eveniment au participat delegațiile țărilor membre a CEMR. Un punct important pe agendă reuniunii a fost realegerea conducerii Comitetului Politic. În raport cu noile reguli privind egalitatea între bărbați și femei, 44% din membrii aleși sunt femei, iar 56% sunt bărbați.

 

În acest context cu bucurie vă anunțăm că din partea delegației din România d-na Mariana GÂJU, primar de Cumpăna, Județul Constanța a fost aleasă în calitate de vice-preşedinte a Biroului Executiv în cadrul Comitetului de Politică a Consiluliului Comunelor şi Regiunilor din Europa. Este necesar de menționat că d-na Gâju este de asemenea și prim-vicepreședinte a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.) și președinte a Ligii Femeilor Primari a Comunelor din România. Pe lângă toate cele sus-menționate ea este o personalitate deosebită și bună prietenă a APL din Republica Moldova, fiind înfrățită cu 4 comune din Moldova: Budești, Strășeni, Sărata Veche și Capaclia. Cu această ocazie CALM aduce sincere felicitări și urări de bine d-nei Gâju și A.Co.R. în persoana d-lui Președinte Emil Drăghici, pentru această frumoasă realizare. A.Co.R. este un partener și susținător a CALM din momentul fondării acestuia.

Fondată în 1951, în ziua de azi, C.E.M.R. este cea mai mare organizaţie în ce priveşte guvernarea locală şi regională din Europa, membrii săi fiind asociaţii 57 naţionale de regiuni şi municipalităţi, din 41 de ţări. Aceste asociaţii, însumat, reprezintă interesele a peste 150.000 de autorităţi locale şi regionale. Obiectivul principal al C.E.M.R. este promovarea unei Europe puternice, unite, bazate pe democraţie şi pe principiul descentralizării şi cel al subsidiarităţii. Eforturile depuse de această organizaţie se întind pe o paletă largă de activităţi şi teme, cum ar fi: servicii publice, politici regionale, mediu, transport, egalitatea şanselor etc. Legislația europeană are un impact asupra mai mult de 60% din politicile aplicate de orașe, municipii și regiuni. CEMR lucrează împreună cu membrii săi pentru a se asigura că interesele lor sunt luate în considerare atunci când politica europeană este în curs de elaborare. CEMR intervine de la primele etape ale procesului legislativ al Comisiei Europene, prin adoptarea de amendamente pentru examinare de către Parlamentul European. Congresul Autorităților Locale din Moldova a devenit membru a C.E.M.R. pe 30 ianuarie anul curent.

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM:

tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md. 

Imprimare