Municipiul Bălți, una dintre cele mai mari urbe ale Republicii Moldova, a intrat în posesia tehnicii performante acordate de către Agenția de Cartografiere a Norvegiei Staten Kartverket. Este un rezultat al colaborării dintre autoritatea guvernamentală norvegiană, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC.) Acest suport va permite municipiului Bălți să îmbunătățească procesele administrative și decizionale, dar și interacțiunea cu diverse autorități guvernamentale și entități publice locale, subdiviziuni ale primăriei. Mai multe atribuții de gestionare a datelor spațiale,  materialelor cartografice și documentelor de planificare spațială sunt delegate întreprinderii municipale responsabilă de acest domeniu. În același timp, până a intra în posesia tehnicii oferite de poporul norvegian, funcționarii din cadrul primăriei municipiului Bălți nu aveau mecanismele necesare pentru a prelucra și utiliza în actul administrativ hărțile și seturile de date digitale. De acum încolo, administrarea patrimoniului, planificarea spațială și prestarea serviciilor publice administrative vor avea o altă calitate și un alt grad de precizie.

Unul dintre obiectivele actualei guvernări a fost declarat digitalizarea proceselor și serviciilor, descentralizarea acestora și apropierea lor de cetățean, exercițiu imposibil de realizat fără implicarea primăriilor. Multitudinea de servicii electronice guvernamentale nu pot funcționa în deplină măsură și nici nu pot fi resimțite de către cetățean fără integrarea în acest proces a autorităților publice locale. Suportul acordat de Norvegia vine să suplinească golul existent la nivelul APL-urilor în materie de tehnică performantă și obținerea de cunoștințe a funcționarilor responsabili de acest domeniu.

Specialistul principal în cadrul Direcției Arhitectură, Urbanism și  Relații Funciare din cadrul primăriei municipiului Bălți, Denis Botezatu spune că suportul acordat de către contribuabilii norvegieni permite funcționarilor reutilizarea seturilor de date, materialelor cartografice și documentelor de planificare spațială în format digital, în procesul decizional și de prestare a serviciilor către cetățeni. „Mai mult decât atât, acest ajutor și cunoștințele obținute în cadrul instruirilor vor facilita procesul de creare a diverselor hărți departamentale digitale și asigurarea unui nivel înalt de transparență. Programul QGIS este un soft util care va genera rezultate bune dacă îl vom aplica. Sper să învățăm mai multe despre cum să îl utilizăm în activitatea noastră zilnică.”

Potrivit funcționarului, dotarea primăriei municipiului Bălți cu această tehnică are un impact pozitiv asupra activității angajaților din primărie, însă cele mai multe efecte ale acestui suport vor fi resimțite în timp, atât în  în actul administrativ, cât și direct de către cetățeni. 

Imprimare