În primele zile ale lunii septembrie în toate administrațiile publice locale din Republica Moldova a ajuns noul număr al buletinului informativ „Vocea Autorităților Locale. În editorialul intitulat „Să lăsăm primarii în pace și să ne privim în oglindă, autoarea Ana Moraru descrie condițiile în care sunt nevoiți să activeze aleșii locali pentru a produce schimbări în comunitățile noastre. Într-un interviu pentru Europa Liberă, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui vorbește despre miza alegerilor locale generale din 20 octombrie, dar și cum ar putea fi stăvilite unele tentații de a controla primarii. În cadrul unei vizite în orașul Cimișlia, șeful Delegației UE în Republica Moldova Peter Michalko a menționat că alegerile locale din acest an vor fi monitorizate cu atenție. Totodată, UE va continua să sprijine prin programele sale de asistență procesul de democratizare a APL. Interviul integral îl găsim în noul număr al ziarului CALM.

Congresul Autorităților Locale din Moldova a expediat o adresare autorităților centrale responsabile de modul de utilizare a resurselor financiare pentru anul 2019 din cadrul programului „Drumuri Bune. CALM s-a pronunțat ferm pentru continuarea acestuia, pledând ca banii să ajungă în toate primăriile Republicii Moldova.  Documentul integral poate fi revăzut la pagina patru al buletinului informativ.

La pagina opt a noului număr al ziarului sunt inserate propunerile CALM la proiectul Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, printre acestea fiind revenirea pe calea descentralizării prin implementarea corespunzătoare și completă a strategiilor și tuturor recomandărilor precedente ale Consiliului Europei; alocarea de resurse financiare suficiente autorităților locale; creșterea capacităților fiscale și veniturilor proprii ale APL; revizuirea și clarificarea sistemului competențelor locale etc.

Modele de bune practici, dar și soluții la unele probleme din teritoriu sunt descrise în interviurile acordate de către primarul municipiului Edineț, vicepreședintele CALM Constantin Cojocaru; președintele raionului Dubăsari, vicepreședintele CALM Grigore Policinschi; primarul orașului Ialoveni Sergiu Armașu; primarul municipiului Cahul Nicolae Dandiș; primarul de Cioburciu, Ștefan Vodă Dumitru Vîsoțchi; primarul de Roșcani, Strășeni Tamara Josan; primarul orașului Căinari Maria Ghelan; primarul de Beștemac, Leova Ioana Răcilă; primarul de Cneazevca, Leova Larisa Tomșa; primarul de Telița, Anenii Noi Rodica Rusu; primarul de Cornești, Ungheni Vera Buga.

Acestea, dar și alte articole de interes pentru APL, dar și cetățenii responsabili găsim în noul număr al ziarului „Vocea Autorităților Locale. Oamenii informați sunt puternici!

Serviciul de Comunicare al CALM  

Fișier:

Ziarul Vocea Autorităților Locale

Imprimare