Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat activitatea Guvernului în domeniul delimitării bunurilor domeniului public al statului de cel al unităților administrativ – teritoriale și constată că  Executivul a aprobat acte normative care prejudiciază procesul de delimitare și descentralizare.

CALM atrage atenția că procesul de delimitare a proprietății publice nu respectă documentele de politici publice, angajamentele interne și externe asumate de către stat în domeniul descentralizării patrimoniale, iar autoritățile centrale privează autoritățile publice locale de dreptul de a intra în posesia bunurilor ce nu mai au statutul „bun de interes național”.

În aceeași ordine de idei, CALM constată că prin lipsa inițierii lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile proprietate a statului se atentează asupra drepturilor constituționale ale autorităților publice locale și se încalcă prevederile Constituției, Cartei Europene a Autonomiei Locale, ceea ce reprezintă preluarea abuzivă a bunurilor imobile susceptibile procesului de delimitare.

CALM solicită stoparea acestei practici vicioase și onorarea de către autoritățile publice centrale  a obligațiilor asumate prin adoptarea mai multor acte normative.

În acest sens, CALM a expediat un demers Agenției Servicii Publice, Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova.

Totodată,  facem apel către organele Procuraturii să examineze informațiile făcute publice în demersul și comunicatul emise de CALM!

Actele sunt atașate aici:

Comunicat Public – Un nou vechi mecanism de CENTRALIZARE PATRIMONIALĂ

Demersul CALM Nr. 125 din 10 iulie 2020

Demersul CALM Nr. 124 din 10 iulie 2020

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare