Din cauza crizei COVID-19 și a blocajelor afiliate, orașele și regiunile europene se află sub o presiune financiară extremă. În această perioadă cheltuielile au tot crescut (veniturile au scăzut brusc), iar pierderile au atins valori de miliarde de euro. În încercarea de a redresa situația, orașele și regiunile au trebuit să ia măsuri de urgență.

Interviu cu expertul CALM Alexandru Osadci – coordonator de programe internaționale

 

Aceste concluzii se regăsesc în raportul/studiul/sondajul efectuat de CEMR (asociația pan-europeană a autorităților locale și regionale) împreună cu asociațiile naționale ale guvernelor locale și regionale. În raport se regăsesc datele colectate de la 21 de asociații din 17 țări din Europa, ceea ce oferă informații veridice despre situația financiară a municipalităților și regiunilor, cu diverse exemple de estimări economice și scheme de sprijin din partea autorităților naționale.

” În orașele și regiunile europene situația este critică”, a declarat Flo Clucas, consilieră în orașul Cheltenham (Marea Britanie) și purtător de cuvânt al CEMR pentru finanțele locale. „În mai multe țări, consiliile locale riscă să intre în incapacitatea asigurării serviciilor pe care trebuie să le ofere cetățenilor sau, și mai grav, riscă să comită o ilegalitate deoarece legea le interzice să aibă deficit bugetar la capitolul cheltuieli.

În aceste condiții, este mai important ca niciodată ca vocea guvernelor locale și regionale să fie auzită de autoritățile naționale și europene și ca autoritățile locale să devină parteneri adevărați în procesul decizional de elaborare a politicilor de recuperare post-criza care afectează economiile locale și cetățenii. Procesul de recuperare post-criză pandemică va eșua fără implicarea plenară a guvernelor locale și regionale din Europa.”

Estimările impactului crizei COVID-19 asupra finanțelor locale continuă să se schimbe, această analiză oferă o prezentare a situației de la începutul verii 2020. Ulterior, datele ar putea fi actualizate în funcție de necesitate. Rezultatele sondajului denotă că este încă prea devreme să avem o viziune clară a impactului și a estimării exacte a costurilor sau pierderilor suplimentare rezultate ca urmare a răspândirii coronavirusului, mai ales că unele țări europene abia încep să renunțe la măsurile de urgență sau la carantină.

Este de menționat faptul că toate asociațiile naționale ale guvernelor locale au inițiat dialoguri privind posibilele măsuri de sprijin cu guvernele lor centrale sau, în funcție de caz, cu acele regionale. Cu toate acestea, la momentul actual, puține țări au adoptat măsuri de susținere ale guvernelor locale și regionale.

Guvernele locale și regionale se confruntă cu creșteri semnificative de cheltuieli

Competențele și, respectiv, costurile suplimentare suportate de către autoritățile locale din Europa în timpul crizei includ:

 • Asigurarea meselor și livrarea la domiciliu de produse alimentare și medicamente;
 • Suport psihologic;
 • Fonduri de urgență pentru păturile cele mai vulnerabile;
 • Cazări pentru profesioniștii din domeniul sănătății și persoanele izolate, centre de primire a persoanelor fără adăpost cu măsuri igienice îmbunătățite;
 • Aprovizionarea cu mijloace tehnologice digitale pentru învățarea la distanță și dotare a unităților de învățământ care găzduiesc copiii lucrătorilor în domenii și profesii esențiale în perioada de criză;
 • Costuri legate de anularea mai multor evenimente, inclusiv spectacolelor și festivalurilor programate până la sfârșitul verii sau chiar în toamnă; guvernele locale trebuie să-și asume cheltuieli legate de contractele convenite fără a avea veniturile preconizate;
 • Costuri legate de punerea în aplicare a măsurilor anti-coronavirus precum închiderea tuturor locurilor publice și, de exemplu, a noilor metode de gestionare a deșeurilor;
 • Suport pentru întreprinderile locale, pentru antreprenori independenți sau asociații non-profit în domeniul sprijinului social, activităților culturale sau sportive;
 • Sprijin pentru poliția municipală și funcționarii publici pentru a asigura aplicarea măsurilor de distanțare fizică;
 • Comunicare sporită pentru a informa publicul cu privire la măsurile aplicate în comunitate, precum și pentru a încuraja cetățenii să respecte regulile de distanțare fizică;
 • Compensarea cheltuielilor pentru companii de transport municipal;
 • Investiții suplimentare în infrastructura de telecomunicare (laptop-uri, sisteme de conferințe video etc.).

Sprijinul din partea guvernelor centrale nu este vizibil și insuficient pentru a acoperi costurile suplimentare ale APL

O altă concluzie a studiului este că până în prezent, majoritatea guvernelor naționale nu oferă ajutor financiar pentru a acoperi costurile cu care se confruntă municipalitățile și regiunile. În cazul în care există un astfel de sprijin, acesta nu este considerat suficient.

Cu toate acestea, negocierile sunt în proces și unele guverne naționale ori sunt deja în dialog cu asociația națională a guvernelor locale și regionale, ori au promis ajutor pentru viitor.

În unele țări, situația este critică deoarece guvernele locale și regionale ar putea chiar să falimenteze din cauza crizei sau pentru a supraviețui trebuie să încalce legea. De exemplu, în Spania, Legea privind stabilitatea fiscală care implementează Pactul Fiscal al UE prevede că municipalitățile nu trebuie să aibă deficit, iar autoritatea independentă spaniolă pentru responsabilitate fiscală avertizează că situația actuală va îngreuna respectarea acestei legi

În majoritatea țărilor sunt de așteptat pierderi semnificative de venituri ale APL

Conform evaluărilor inițiale în Austria scăderea veniturilor municipale este estimată între 900 milioane EUR și 2 miliarde EUR, în timp ce în Germania este estimată o scădere a veniturilor din impozitele municipale de 15,6 miliarde de euro. În Marea Britanie, pierderea veniturilor la nivel local reprezintă aproximativ două treimi din presiunea financiară asupra administrațiilor locale. În Franța, pierderile ar putea totaliza între 7 și 10% din veniturile municipale și regionale în 2020. În Bulgaria există o scădere medie cu 41% a veniturilor din surse proprii, afectând 95% din municipalități. Pierderea veniturilor proprii pentru perioada martie-aprilie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se ridică la peste 81 de milioane de euro, ceea ce va conduce la o reducere de 11% a veniturilor anuale planificate în țară. Conform estimărilor experților, până la sfârșitul lunii mai a acestui an, aceste pierderi în Bulgaria vor ajunge la peste 100 de milioane de euro.

Pierderea veniturilor fiscale este cauza principală (dar nu singura) a veniturilor municipale scăzute. În afară de aceasta mai sunt următoarele tipuri de pierderi:

 1. Pierderi de taxe aferente serviciilor publice și facilităților municipale, inclusiv transport, grădinițe, piscine, activități extracurriculare, deșeuri, servicii administrative, parcări sau închiriere de spații publice (Letonia, Turcia, Germania, Marea Britanie, Franța, Olanda, Belgia, Austria );
 2. Pierderile companiilor municipale atunci când serviciile nu pot fi furnizate sau au fost furnizate într-o măsură mai mică (Slovenia, Islanda, Portugalia, Cehia, Suedia);
 3. Pierderi legate de activități culturale și sportive, de exemplu închiderea teatrelor sau muzeelor ​​(Slovenia, Estonia, Islanda, Portugalia, Marea Britanie, Suedia, Republica Cehă, Belgia, Germania). Acest lucru pare deosebit de critic în Slovacia;
 4. Întârzieri sau suspendări de plăți pentru persoane fizice sau întreprinderile mici și scutiri fiscale autorizate de guvernul național (Belgia, Portugalia, Austria).

Concluzii

Există motive rezonabile să conchidem că guvernele locale și regionale vor avea nevoie de timp pentru a se reface financiar, iar ca rezultat, se vor reduce  semnificativ investițiile locale și regionale în următorii ani – într-un context în care unele țări deja suferă de un decalaj în investiții. Această situație este foarte problematică, deoarece aceste investiții sunt într-adevăr necesare pentru ca Europa să poată realiza obiectivele de dezvoltare durabilă. De asemenea, investițiile locale sunt un factor cheie pentru recuperarea locurilor de muncă.

În acest context, este absolut vital ca sprijinul să fie acordat de către toate nivelele (regional, național și european) pentru a ajuta orașele și municipalitățile. Totodată, exemplele din unele țări ar putea inspira alte state să ia măsuri similare.

Textul integral al Raportului pot fi găsit pe următorul link

Alexandru Osadci, expert CALM

Imprimare