La sfârșitul anului trecut Guvernul a aprobat Hotărârea nr.966 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (ASP). Proiectul presupune aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor prestate de către ASP, Nomenclatorul Serviciilor Publice prestate de către Agenție, dar și tarifele acestor servicii. În cadrul ședinței de Guvern, secretarul general al Guvernului Liliana Iaconi menționa că prin aprobarea proiectului se intenționează să fie stabilite anumite înlesniri la unele categorii de servicii prestate de ASP.

Potrivit Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Executivul nu a supus consultărilor publice această inițiativă și a adoptat-o în lipsa asigurării unui proces transparent.  Expertul Alexandru Morcov susține că acesta este un proiect foarte important pentru cetățeni și APL deoarece vizează de tot complexul de servicii prestate de Agenția Servicii Publice: documentarea populației, a autovehiculelor; înregistrarea agenților economici și întreprinderilor, servicii cadastrale, eliberarea certificatelor de stare civilă etc.

„Urmărind evoluția lucrurilor după aprobarea acestei decizii a Guvernului, constatăm, cu regret, că Agenția Servicii Publice este un proiect falimentar și are un impact negativ asupra buzunarului populației care și așa este sărăcită”, a declarat Alexandru Morcov.

Expertul a constatat că principalul obiectiv enunțat de promotorii acestei reforme de a concentra mai multe instituții și entități publice în una singură, cea a Agenției Servicii Publice, este un eșec total, în condițiile în care obiectivul de bază a acestor comasări a fost de a reduce cheltuielile și de a apropia serviciile de cetățean.

„S-a interpretat eronat acest principiu al ghișeului unic, nu putem vorbi de apropierea serviciilor de cetățeni. Dimpotrivă, acest serviciu a fost îndepărtat de oameni iar calitatea acestuia a devenit mai proastă.  Putem doar intui obiectivele reale ale acestei reforme prin concentrarea tuturor serviciilor și resurselor în cadrul acestei instituții.”

Expertul CALM a amintit că înainte de fuzionarea acestor instituții, CRIS Registru a făcut un împrumut de circa 70 de milioane de euro. „Astăzi cetățeanul este nevoit să se programeze pentru orice serviciu și să aștepte între patru și șase săptămâni, iar în cazul în care ajunge totuși la acest așa-numit ghișeu unic și îi lipsesc anumite acte, va trebui să ia de la capăt tot acest proces. Mai mult decât atât, această hotărâre de Guvern a generat noi majorări de tarife practic la tot spectrul de servicii pe care le prestează Agenția Servicii Publice.”

Un alt efect nefast va fi resimțit în cazul lucrărilor cadastrale, înregistrare și evidență a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, prețurile la unele asemenea servicii fiind majorate de cinci sau chiar șase ori. „Este straniu faptul că în cadrul acelei ședințe de Guvern nimeni nu a menționat despre aceste majorări. Într-o perioadă pandemică, când Guvernul ar trebui să găsească soluții pentru a diminua din presiunea financiară a cetățenilor, mulți dintre aceștia rămânând fără venituri, serviciile prestate de ASP au fost majorate considerabil.”

Totodată, expertul a atras atenția asupra faptului că acesta este un exemplu concret de centralizare excesivă a serviciilor. „Anterior aceste instituții erau desconcentrate pe teritoriul RM, fiecare avea sediul său și acestea nu se intercalau. Acum asistăm la o concentrare a tuturor solicitărilor într-un singur loc, iar aceste modificări nu au produs îmbunătățiri ale calității serviciilor, ba din contra, acestea creează incomodități cetățenilor și au devenit încă mai puțin accesibile, mai ales în perioada pandemiei.”

Alexandru Morcov consideră că Guvernul nu a ținut cont de spectrul larg de servicii pe care le prestează ASP și pentru aceste centre multifuncționale nu au fost proiectate parcări sau alte facilități de transport etc.

În acest context, CALM reiterează necesitatea de a dezvolta ghișee unice autentice, adică să-i oferim posibilitatea cetățeanului să obțină orice serviciu public de la cea mai apropiată autoritate publică locală.

 „Noi nu afirmăm că de mâine orice serviciu va putea fi prestat de către absolut toate primăriile, dar insistăm ca acest concept să fie dezvoltat, să fie acordată  posibilitatea APL, care au capacitatea instituțională și tehnică, să efectueze acest exercițiu. Ne bucurăm foarte mult că Agenția de Guvernare electronică susține acest deziderat, în acest sens are și un proiect în derulare iar în rezultatul acestuia 17 primării vor avea centre unice de prestări servicii”, a explicat Alexandru Morcov.

CALM este convins că aceasta este unica și cea mai fezabilă cale de apropiere a serviciului de cetățean, în condițiile unei rețele de transport subdezvoltate, a unei rețele de străzi și drumuri care nu întotdeauna corespund normelor etc. „Să nu uităm că suntem în sec. XXI și guvernările strigă sus și tare că își propun să dezvolte conceptul de e-guvernare. Totuși, trebuie să fie limpede că nu vom putea realiza acest deziderat fără implicarea APL în acest proces.

Imprimare