În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministeului Sănătății Republicii Moldova de a veni cu un aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar”.

Potrivit autorilor, prezentul act normativ are ca scop crearea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ în instituţiile preşcolare, care va contribui nemijlocit la fortificarea stării de sănătate şi formarea intelectuală, achiziţionarea competenţilor, aptitudinilor constituind identitatea fiecărui copil. 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdion.beschieru@calm.md   

Persoană de contract – Ion Beschieru, Expert juridic CALM.

ro_1459_Proiect-HG-Regulament-institutii-prescolare-05-12-2014.doc
ro_1459_Regulament-institutii-prescolare-05-12-14.doc

ro_1459_NI-proiect-HG-Regulament-institutii-prescolare-05-12-2014.doc

Imprimare