Experți ai Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE) s-au întrunit în cadrul unui atelier de lucru cu membri ai Consiliului de Administrare al CALM (organul de decizie al asociației) și experți din cadrul secretariatului CALM. În cadrul evenimentului a fost pus în discuție conceptul elaborat de experții CoE ce va spori vizibilitatea activității CALM și va contribui la promovarea dezideratelor autorităților publice locale.

Șeful Departamentului Cooperare și Dezvoltare în cadrul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei Marite Moras  a explicat că evenimentul este parte a proiectului „Consolidarea culturii dialogului și consultării autorităților locale din Republica Moldova” implementat de  CALRCE și are ca obiectiv respectarea Cartei Europene a Autonomiei Locale și consolidarea capacităților CALM.

Președintele CALM Tatiana Badan a salutat inițiativa promovării mai multor acțiuni ce ar contribui la impulsionarea procesului de descentralizare.

Expertul internațional în cadrul CALRCE Sorin Ioniță a vorbit despre instrumentele de advocacy existente în cadrul CALM, dar și despre necesitatea extinderii acestei game de activități, inclusiv prin diferențierea mai bună între produsele de comunicare.

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a explicat că în această perioadă CALRCE face o analiză a activității CALM în urma căreia va fi prezentat un plan de promovare a inițiativelor CALM, dar și de dezvoltare instituțională a asociației autorităților locale din Republica Moldova.

La inițiativa CALRCE, pe parcursul lunii noiembrie vor avea loc și alte ateliere de lucru cu reprezentanții CALM, obiectivul fiind de a susține eforturile Congresului Autorităților Locale a Republicii Moldova (CALM) orientate spre stabilirea unui mecanism de advocacy cât mai eficient. 

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare