La 20 august a avut loc ședința Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Președintele CALM Tatiana Badan a salutat prezența colegilor săi și a vorbit despre așteptările autorităților publice locale de la noua guvernare și pașii care urmează a fi întreprinși pentru a impulsiona dialogul cu autoritățile centrale în vederea soluționării problemelor stringente care s-au acumulat în domeniul administrației locale.

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a făcut o prezentare a activității instituției din ultimul trimestru,  accentul fiind pus pe consolidarea instituțională și elaborarea mai multor documente cu susținerea Consiliului Europei, printre acestea fiind Planul Strategic și Planul de acțiuni ale CALM pentru următorii patru ani, dar și modelul de reformă a APL care urmează a fi prezentat Guvernului.

De asemenea, directorul executiv a scos în evidență rolul CALM pe plan extern, mai ales în contextul în care Tatiana Badan a devenit președinte al Rețelei Asociațiilor Autorităților Locale din Sud-Estul Europei NALAS; primarul municipiului Edineț, vicepreședintele CALM Constantin Cojocaru urmează să devină președinte al CORLEAP – platforma care reunește statele partenere în cadrul Comitetului Regiunilor al UE, iar primarul municipiului Chișinău Ion Ceban este președintele delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.

Reieșind din faptul că partidele care au acces în Parlament au aderat în campania electorală la dezideratul descentralizării și consolidării autonomiei locale, semnând în acest sens un APEL al CALM, membrii Biroului Executiv al CALM au vorbit despre necesitatea inițierii discuțiilor cu reprezentanții noii puteri de la Chișinău în vederea stabilirii unui dialog instituționalizat și a prezentării propunerilor CALM pentru planul de acțiuni al Guvernului; dar și pentru politica bugetar-fiscală pentru anul 2022.

Primarul municipiului Chișinău, vicepreședintele CALM Ion Ceban a subliniat că în condițiile în care în scurt timp primăriile vor lucra la formarea bugetelor pentru anul viitor, este nevoie cât mai urgent de a stabili cu guvernarea care vor fi modificările operate în politica bugetar-fiscală.

Primarul municipiului Cahul, vicepreședintele CALM Nicolae Dandiș a vorbit despre importanța dialogului cu factorii de decizie din Guvern, astfel încât subiectele ce vizează autoritățile locale să se regăsească în termeni cât mai restrânși în hotărâri de Guvern și proiecte de legi.

Primarul orașului Ștefan Vodă, vicepreședintele CALM Vladislav Cociu a propus crearea unei platforme de comunicare online între membrii Guvernului și reprezentanții CALM.

S-a decis ca setul cu propuneri la politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, dar și pentru planul de acțiuni al Guvernului să fie definitivat și expediat Executivului. Totodată, a fost stabilit ca în luna septembrie să fie organizată Adunarea Generală a CALM cu participarea conducerii statului.

În cadrul evenimentului a fost prezentat, discutat și aprobat proiectul Regulamentului privind taxele speciale și a proiectului Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de gestionare a deșeurilor municipale, elaborate cu suportul Programului USAID „Comunitatea Mea”. Un alt proiect prezentat aleșilor locali a vizat crearea conceptului CALM e-platforma de instruire și asistență, elaborat în parteneriat cu proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC”.

Participarea delegației CALM la Adunarea Generală a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova; propunerile CALM pentru acordarea distincțiilor de stat unor aleși locali cu ocazia aniversării a 30 de ani de la independența Republicii Moldova; colaborarea CALM cu Asociația Administratorilor Publici din România, cu Euroregiunea „Nistru” au fost, de asemenea, subiecte dezbătute de membrii Consiliului de Administrare al CALM.

Imprimare