Ca urmare a numeroaselor notificări ale Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat, a cererilor de chemare în judecată a APL și prescripțiile Inspecției Financiare emise în rezultatul acordării  garanțiilor sociale angajaților primăriilor, CALM a elaborat o Adresare și a expediat-o Prim-ministrului, Ministrului Finanțelor și Cancelariei de Stat.

CALM atrage atenția că multiple adresări din partea membrilor săi vizează în mare parte situații precum exercitarea interimatului funcției de primar, exercitarea temporară a atribuțiilor secretarului Consiliului local, cumulul de funcții în cadrul APL, acordarea premiilor unice etc.

În Adresarea expediată factorilor de decizie, CALM prezintă legislația în vigoare și condițiile în care primarii pot delega temporar exercitarea funcțiilor lor, funcționarii publici pot cumula două funcții, dar și  beneficia de suplimente la salariul de bază.

Totodată, acordarea premiilor, ajutoarelor materiale, precum și a altor garanții sociale este în corelație cu modul de realizare a activităților de muncă și plata a salariului pentru obligațiile asumate, iar  în ceea ce privește acordarea premiilor unice și premiului anual Legea nr. 270/2018 nu prevede reglementări separat pe categorii de angajați, ci se referă la tot „personalul din unitățile bugetare.

În Adresare, CALM atenționează că în procesul de realizare a atribuțiilor lor, Oficiile Teritoriale a Cancelariei de Stat și Direcțiile Teritoriale a Inspecției Financiare foarte frecvent aplică prevederile legislației izolat, interpretează normele juridice în sens îngust și nu țin cont de  principiul constituțional al autonomiei locale; legalității, transparenței şi colaborării în rezolvarea problemelor comune, pe care trebuie să se bazeze raporturile dintre autoritățile publice centrale şi cele locale; nondiscriminării, transparenței, imparțialității, independenței, responsabilității, stabilității şi loialității pe care se bazează serviciul public; dar și de faptul că controlul administrativ exercitat asupra activităţii desfăşurate de către autorităţile publice locale nu trebuie să urmărească alt scop decît asigurarea respectării legalității și a principiilor constituționale etc.

Reieșind din cele expuse, CALM consideră că există o atitudine părtinitoare, chiar discriminatoare din partea APC în raport cu angajații autorităților administrației publice locale de nivelul întâi, în special primarii și viceprimarii, mai ales în privința dreptului acestora de a beneficia de garanții sociale, iar scopul controalelor de legalitate și financiare este de a hărțui nejustificat și a intimida angajații din primării.

În contextul celor relatate mai sus, în calitate de reprezentant al autorităților publice locale, CALM solicită respectuos  întreprinderea măsurilor necesare pentru a stopa discriminarea angajaților primăriilor în privința dreptului acestora de a beneficia de garanții sociale; hărțuirea nejustificată a autorităților administrației publice locale în procesul exercitării competențelor proprii; sancționarea angajaților Oficiilor Teritoriale a Cancelariei de Stat și Inspecției Financiare, din subordinea Ministerului Finanțelor care comit abuzuri în activitatea de control a legalității și control financiar a autorităților administrației publice locale; verificarea activității Oficiilor Teritoriale a Cancelariei de Stat și Inspecției Financiare, astfel ca emiterea Notificărilor și, respectiv, a Prescripțiilor să se facă în conformitate cu prevederile cadrului legal; organizarea instruirii angajaților Oficiilor Teritoriale a Cancelariei de Stat și Direcțiilor Teritoriale a Inspecției Financiare, din subordinea Ministerului Finanțelor, aplicarea uniformă a normelor legislației naționale și internaționale referitoare la acordarea garanțiilor sociale angajaților autorităților administrației publice locale, importanța colaborării în rezolvarea problemelor de interes public, în special în cazul comiterii unor greșeli neintenționate de către angajații primăriilor, precum și evitarea perturbării activității primăriilor și cheltuirii mijloacelor financiare din bugetele locale, cauzate de participarea în cadrul numeroaselor procese de judecată.

Totodată, CALM atrage atenția asupra necesității organizării periodice a unor ședințe comune a reprezentanților autorităților administrației publice locale, Congresului Autorităților Locale din Moldova, Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor, Șefilor Oficiilor Teritoriale a Cancelariei de Stat și Șefilor Direcțiilor Teritoriale a Inspecției Financiare, în vederea identificării unor soluții în cazul apariției unor situații litigioase, precum și în scopul discutării/consultării în ceea ce privește unele propuneri de lege ferenda, necesare în cazul identificării unor lacune legislative privind acordarea garanțiilor sociale angajaților din primării etc.

Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM 

Imprimare