În cadrul reuniunii Comitetului director privind planul de acțiune al Consiliului Europei (CoE) pentru Republica Moldova, care a avut loc la 2 octombrie 2020, Andreas Kiefer, secretar general interimar al Congresului Autorităților Locale și Regionale al CoE, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat din Moldova și ai Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova (CALM) au reiterat necesitatea consolidării democrației locale, cu accent pe respectarea drepturilor omului și a eticii publice, informează site-ul Consiliului Europei  https://www.coe.int.

Secretarul general interimar al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a subliniat că viitoarea cooperare se va baza pe o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a recomandărilor Congresului din 2019 privind democrația locală în R. Moldova, ca urmare a dialogului continuu post-monitorizare. „Foaia de parcurs are ca scop asigurarea faptului că reformele care au un impact asupra autoguvernării locale sunt efectuate în conformitate cu Carta europeană a guvernării locale și așteptăm cu nerăbdare aprobarea acesteia de către autoritățile moldovenești”, a spus oficialul.

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui și Daniela Șorahmetov de la Cancelaria de Stat din Moldova au reafirmat că consolidarea sistemului de auto-guvernare locală necesită implicarea autorităților de la toate nivelurile. În acest sens, Daniela Sorahmetov a reiterat angajamentul față de cooperarea cu CALM și Consiliul Europei, iar Viorel Furdui a salutat concentrarea pe acțiuni concrete, precum și sprijinul viitor acordat autorităților locale în domeniile eticii, transparenței, guvernanței deschise și prevenirii corupției..

Bazându-se pe rezultatele cooperării anterioare, în cadrul viitorului plan de acțiuni, Congresul Autorităților Locale și Regionale al CoE se va strădui să îmbunătățească politicile destinate guvernării locale și reziliența comunităților locale în lumina consecințelor socio-economice ale pandemiei Covid-19.

În prezent, Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei implementează proiectul „Consolidarea culturii dialogului și consultării autorităților locale din Republica Moldova” în cadrul Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020. Proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale asociației naționale a autorităților locale și regionale CALM, a dialogului politic, buna guvernare, standardele de management municipal și furnizarea de servicii de calitate.

Menționăm că nu o singură dată CALM a promovat la nivel european ideea de a pune în aplicare recomandările Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, obiectivul fiind consolidarea autonomiei și democrației locale din statul nostru.

Pentru mai multe informații accesați acest link:

https://www.coe.int/en/web/congress/-/congress-to-strengthen-public-ethics-and-human-rights-delivery-at-local-level-in-moldova?fbclid=IwAR0dchvKRQwWQlK596QdR6J0HwWCrSF5N1qT4P5rbeCrYy0qimhePuIhRBE

 Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare