Primăria municipiului Chișinău a aprobat un calendar-cadru al evenimentelor cultural-artistice, târgurilor și iarmaroacelor ce urmează a fi organizate pe parcursul anului 2021, pe teritoriul municipiului Chișinău. Măsura are ca scop aprovizionarea locuitorilor și oaspeților capitalei cu mărfuri și produse, precum și susținerea producătorilor autohtoni. O dispoziție în acest sens a fost semnată de viceprimarul Inga Ionesii.

Potrivit documentului, Preturile de sector au fost desemnate responsabile de buna-desfășurare a târgurilor și iarmaroacelor planificate, prin stabilirea locurilor de organizare, a condițiilor de desfășurare a procesului comercial cu mărfuri și produse, pe amplasamentele stabilite conform tematicii, eliberarea autorizațiilor de funcționare comercianților, persoane fizice și juridice, înregistrate în modul stabilit și informarea comercianților referitor la măsurile de prevenire și diminuare a răspândirii virusului COVID-19.

Totodată, Direcția generală economie, comerț și turism a fost desemnată responsabilă de stabilirea locurilor pentru organizarea evenimentelor cultural-artistice planificate.

Astfel, conform Calendarului-cadru, târgurile și iarmaroacele de diferit gen se vor desfășura începând cu zilele de 05-06 iunie, a.c. și până la 15 decembrie. În perioada de referință vor avea loc: Târgul pomușoarelor, Târg apicol, Târgul Uniunii Meșterilor Populari; Târgul Ciocolatei, Iarmaroace de weekend Hand made; Iarmaroc de carte, Street Food, Iarmaroc școlar, Târgul pomilor de Crăciun etc. De asemenea, evenimentele cultural-artistice și tradiții se referă la: Ziua de naștere a lui Carol Schmidt (27 iunie: Carol Schmidt- un primar desăvârșit); Ziua Fondării orașului „Chișinăul de astăzi și de altă dată (17-18 iulie); „O plimbare cu A. Bernardazzi (1 august); Operațiunea Iași – Chișinău (22 august); „Cafeneaua Poeziei” (19 septembrie); Ziua Internațională a Turismului „Sunt turist la mine acasă” (27 septembrie); Hramul orașului Chișinău – 14 octombrie; „Festivalul Nucilor” – 30 octombrie, „Vin divin la Chișinău” (21 noiembrie); „Hai acasă de Crăciun” (25 decembrie).   

Imprimare