La 24 mai 2013 la Chișinău a avut loc prima reuniune a autorităților locale din Republica Moldova și România în cadrul căreia a fost constituit Consiliul Autorităților Locale din Republica Moldova și România. 

Acest eveniment, organizat de Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova (CALM) şi Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R.) a întrunit circa 80 primari din ambele state, membri ai organelor de conducere a asociațiilor, precum și înalți demnitari de stat: Liliana Palihovici, preşedinte interimar al Parlamentului Republicii Moldova, Radu Podgorean, Secretar de stat pentru analiză politică şi relaţia cu Parlamentul al Ministerului de Externe al României,  Vladimir Ciobanu, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, Iurie ȚAP, Președintele comisiei speciale privind descentralizarea și consolidarea autonomiei locale, Dorin Chirtoacă, primar general al Chişinăului şi vicepreşedinte CALM, preşedinţii celor două organizaţii – Emil Drăghici (A.Co.R) şi Tatiana Badan (CALM).

 Potrivit acordului semnat între CALM și A.Co.R. printre obiectivele de bază ale Consiliului sunt activitatea în comun și coordonarea reciprocă mai bună în domeniul promovării descentralizării și autonomiei locale, intensificarea relațiilor directe și de parteneriat între comunitățile locale din Republica Moldova și România, schimbul de experiență, realizarea de proiecte comune de dezvoltare comunitară, atragerea de investiții, precum și asigurarea sprijinului reciproc pe plan internațional, inclusiv în procesul de aderare/participare la activitatea diverselor organizații europene și internaționale. 

Beneficiile acestui consiliu, ce reuneşte Congresul Autorităţilor Locale şi Asociaţia comunelor din România, constau în apropierea intereselor celor două structuri, dar şi a colectivităţilor locale din cele două state. Dorim înfrăţirea a cât mai multe comune din Republica Moldova cu cele din România”, a menţionat Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România.

La rândul său, Tatiana Badan, preşedintele Congresului Autorităţilor Publice Locale din Moldova, a specificat că această colaborare este doar un început. Temelia unei bune guvernări e autoritatea publică puternică, bine dezvoltată şi cu suficiente capacităţi. Relațiile de colaborare și parteneriatele cu comunitățile locale din Uniunea Europeană și alte țări, fiind unul din mijloacele importante de dezvoltare și modernizare a comunităților locale din Republica Moldova. De aceea, salutăm acest eveniment important, care sperăm să impulsioneze procesul de stabilire a parteneriatelor între comunitățile locale din Republica Moldova și cele din alte țări, astfel lărgind aria posibilităților de dezvoltare locală”, a declarat Tatiana Badan.

Președintele interimar al parlamentului, Liliana Palihovici, a salutat constituirea Consiliului comun al autorităţilor locale din cele două state. „Apreciez iniţiativa de a constitui Consiliul Autorităţilor Locale din Republica Moldova şi România şi am convingerea că, prin parteneriate de colaborare dintre primarii din ambele ţări, vom putea să ajutăm cetăţenii ţărilor noastre să aibă o calitate mai bună a vieţii”, a declarat Palihovici. Ea a mai menţionat că primarii din Republica Moldova pot prelua experienţe pozitive în mai multe domenii de la colegii lor de peste Prut. „Prin experienţele pozitive pe care le pot împărtăşi primarii din România, referitoare la implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, primarii noştri vor prelua multe lucruri utile şi vor contribui la susţinerea eforturilor autorităţilor publice locale în eventualitatea integrării europene a ţării noastre”, a declarat Liliana Palihovici.

Vladimir Ciobanu, consilierul Președintelui Republicii Moldova, prezent la eveniment, de asemenea a salutat această inițiativă, accentuând rolul deosebit de important al autorităților locale în procesul de modernizare a comunităților noastre locale, dar și a țării în întregime. În special fiind menționat că, ” Fără autorități publice locale puternice și înzestrate cu suficiente resurse, fără o administrație publică descentralizată și modernă, nu putem vorbi despre progrese reale în ceea ce privește realizarea programelor guvernamentale de dezvoltare și modernizare a țării. De aceea sunt salutabile astfel de inițiative, în rezultatul cărora autoritățile publice locale au posibilitatea de avea acces la experiența pozitivă din cadrul țărilor care au avansat pe calea integrării europene”.  

În intervenţia susţinută în deschiderea reuniunii, Secretarul de stat al Ministerului de Externe al României Radu Podgorean a precizat „Ne bucură că administraţia publică locală îşi aduce în mod nemijlocit contribuţia la dezvoltarea relaţiei dintre România şi Republica Moldova, în completarea activităţilor pe palierul guvernamental. Este nevoie de un efort comun în slujba interesului comun – modernizarea la standarde europene a Republicii Moldova. România va susţine, la fel cum a făcut-o şi până acum, în mod deplin şi necondiţionat, toate proiectele care pot contribui la dezvoltarea societăţii, la consolidarea democraţiei şi a statului de drept, la asigurarea liberei circulaţii în spaţiul UE şi la creşterea bunăstării, în beneficiul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova”. 

Discuţiile din cadrul reuniunii s-au axat pe analiza situaţiei şi a priorităţilor din domeniul descentralizării şi autonomiei locale din România şi Republica Moldova. Reprezentanţii autorităţilor locale din cele două state au convenit asupra unui set comun de acţiuni pentru perioada următoare, care să contribuie la stabilirea de parteneriate și modernizarea administraţiei locale la standarde europene. 

Ședința Consiliului a fost una de inaugurare, fiind prima ședință care pune baza activităților ulterioare. Dar în același timp inaugurarea Consiliului reprezintă o consecință și o consecvență logică a tuturor activităților de cooperare și a parteneriatelor încheiate anterior dintre autoritățile publice locale din Moldova și România, dintre CALM și ACoR.

De asemenea, ținem să vă aducem la cunoștință că, în vederea dezvoltării relațiilor de cooperare între comunitățile locale din Republica Moldova și alte țări, astfel de inițiative și parteneriate vor fi realizate și cu asociațiile autorităților locale din țările cu care CALM are încheiate acorduri de colaborare: Polonia, Letonia, Norvegia, Ucraina, etc. 

Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați la tel. 022 22-35-09, Tel/Fax. 022 22-35-29, 022 21-32-35, sau la adresa electronică info@calm.md, www.calm.md. Persoana de contact: Luncașu Irina specialist comunicare și relații cu publicul

 

Serviciul de relații cu publicul și comunicare al CALM. 

Imprimare