Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Proiectul PNUD Moldova ”Migrație și Dezvoltare Locală” II (PNUD/MiDL), realizat cu  suportul Guvernului Elveției  au organizat  miercuri, 2 iunie, o sesiune de inițiere pentru reprezentanții celor  15 asociații de băștinași (AdB) beneficiare ale programului de granturi în cadrul  Proiectului PNUD MOLDOVA „Migrație și Dezvoltare locală” FAZA II „INCUBATOR AdB 2021” precum și pentru reprezentanții Administrației Publice Locale din localitățile respective.

În cadrul evenimentului au fost prezentate așteptările legate de  implementarea programului Incubator 2021, care sunt regulile de implementare și procedurile de grantare în cadrul UNDP Moldova. Totodată,  participanților au  fost făcute unele recomandări de îmbunătățire ale proiectelor și explicați pașii ce urmează a fi întreprinși pentru încheierea Acordurilor de Grant.

Participanții la eveniment au adresat mai multe întrebări cu caracter juridic, privind modalitățile de colectare a contribuției, transparența în procesul de colectare a
fondurilor, etc.

Obiectivul Proiectului Migrație și Dezvoltare Locală  este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație,  prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin  încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare  economică a localităților de baștină.

În cadrul Incubatorului AdB, Programul PNUD/MiDL își propune să atingă următorul obiectiv: consolidarea capacităților grupurile de inițiativă, AdB nou create, sau în proces de creare pentru a acționa ca parteneri ai APL pentru dezvoltare locală durabilă, stabilind un cadru de cooperare între autoritățile locale, populația locală și migranţii, prin:

– unirea eforturilor administrației publice locale, ale membrilor comunității și ale localnicilor aflați în străinătate pentru dezvoltare locală participativă;

– implicarea Diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare;
– canalizarea potențialului migraților spre dezvoltare locală pentru  servicii locale îmbunătățite în orașele și satele lor de baștină.

Asociațiile de băștinași  beneficiare ale programului de granturi vor primi asistență sub forma de asistență tehnică și financiară în valoare   de 1000 $ pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală. La rândul său, Asociațiile de băștinași  vor asigura o co-finanțare de minim 10 % din partea APL, comunitate locală, Diaspora etc.

Congresul Autorităților Locale din Moldova, prin intermediul serviciului  său ”Migrație, Dezvoltare Locală și atragere de fonduri”, este partenerul Proiectului PNUD MOLDOVA ”Migrație și Dezvoltare Locală” II în implementarea Programului „INCUBATOR AdB 2021”. Astfel, CALM va oferi  asistență tehnică prin ghidare și o serie de instruiri, ce fac parte din Școala AdB, pentru cele 15 asociații de băștinași  beneficiare ale programului de granturi pe parcursul întregului proiect ca  acestea să le implementeze cu succes.

Proiectul ”Migrație și Dezvoltare Locală” faza II, realizat cu  suportul Guvernului Elveției  (2019-2022) va susține în continuare crearea și dezvoltarea capacităților AdB în calitate de parteneri administrația publică locală (APL) pentru dezvoltarea durabilă a localităților din Moldova, cu implicarea băștinașilor plecați din localitate.

Imprimare