<![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova]]> http://www.calm.md/ 11.12.2019 ro http://www.calm.md/ Copyright (c) 2019 http://www.calm.md/CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=5276&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarire-pentru-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-nr-3972003-privind-finantele-publice-locale-numar-unic-216MF2019-autor-Ministerul-Finantelor/ 28.05.2019 10:45 CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=5275&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-proiectul-de-hotarire-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-achizitiile-publice-folosind-procedura-de-negociere-numar-unic-213MF2019-autor-Ministerul-Finantelor/ 28.05.2019 10:28 CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4957&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-proiectul-de-hotarire-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr9032014-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-transportarea-elevilor-numar-unic-219MECC2018-autor-Ministerul-Educatiei-Culturii-i-Cercetarii/ 14.12.2018 16:37 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018). <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018). // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4956&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-PHG-pentru-aprobarea-Programului-de-supraveghere-control-si-eradicare-a-rabiei-la-vulpi-in-Republica-Moldova-pentru-anii-2019-2023-numar-unic-215MADRM2018/ 14.12.2018 16:32 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția „Moldsilva” și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (număr unic 213/MADRM/2018). <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția „Moldsilva” și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (număr unic 213/MADRM/2018). // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4955&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-PHG-cu-privire-la-abrogarea-Hotararii-Guvernului-nr-2732007-cu-privire-la-aprobarea-Nomenclatorului-i-tarifelor-la-serviciile-prestate-contra-plata-de-catre-Agentia-Moldsilva-i-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-formare-i-directiile-de-utilizare-a-mijloacelor-speciale-numar-unic-213MADRM2018/ 14.12.2018 16:16 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 (număr unic 204/MAI/2018), autor – Ministerul Afacerilor Interne. <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 (număr unic 204/MAI/2018), autor – Ministerul Afacerilor Interne. // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4954&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarire-cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-cadru-al-comisiilor-teritoriale-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-aprobat-prin-Hotararii-Guvernului-nr-2342008-numar-unic-204MAI2018-autor-Ministerul-Afacerilor-Interne/ 14.12.2018 16:11 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea structurii și efectivului-limită a Inspectoratului General de Carabinieri și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcţionarea Comandamentului General al Inspectoratului General de Carabinieri (număr unic 203/MAI/2018) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea structurii și efectivului-limită a Inspectoratului General de Carabinieri și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcţionarea Comandamentului General al Inspectoratului General de Carabinieri (număr unic 203/MAI/2018) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4953&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarire-pentru-aprobarea-structurii-i-efectivului-limita-a-Inspectoratului-General-de-Carabinieri-i-a-Regulamentului-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Comandamentului-General-al-Inspectoratului-General-de-Carabinieri-numar-unic-203MAI2018/ 14.12.2018 16:06 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (număr unic 202/MAI/2018) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (număr unic 202/MAI/2018) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4952&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarire-cu-privire-la-modificarea-unor-hotariri-ale-Guvernului-numar-unic-202MAI2018/ 14.12.2018 16:01 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2019 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2019 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4881&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarire-cu-privire-la-masurile-de-pregatire-a-protectiei-civile-a-Republicii-Moldova-pentru-anul-2019/ 24.11.2018 09:07 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (număr unic 155/MSMPS/2018) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (număr unic 155/MSMPS/2018) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4880&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarire-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-legislative-numar-unic-155MSMPS2018/ 23.11.2018 13:10 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4864&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-serviciile-prestate-de-bibliotecile-publice/ 20.11.2018 11:15 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4812&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-solutiei-de-ghieu-unic-pentru-implementarea-resursei-informationale-in-domeniul-comertului-numar-unic-92MEI2018/ 30.10.2018 15:59 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4814&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-o-guvernare-deschisa-pentru-ani-2019-2020-numar-unica-4CS2018/ 29.10.2018 16:07 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4813&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-privind-sistemul-unitar-de-salarizare-in-sectorul-bugetar-i-proiectul-de-lege-pentru-executarea-articolului-31/ 26.10.2018 16:01 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului despre aprobarea listei zonelor comunitare, identificate ca zone protejate, libere de organismele dăunătoare specificate <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului despre aprobarea listei zonelor comunitare, identificate ca zone protejate, libere de organismele dăunătoare specificate // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4815&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-Guvernului-despre-aprobarea-listei-zonelor-comunitare-identificate-ca-zone-protejate-libere-de-organismele-daunatoare-specificate/ 19.10.2018 16:16 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4577&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Regulamentului-privind-modul-de-delimitare-a-bunurilor-imobile-proprietate-publica/ 12.07.2018 17:22 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4497&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-ajustarea-periodica-a-valorii-contractelor-de-achizitii-publice-cu-executare-continua-incheiate-pe-un-termen-mai-mare-de-un-an/ 23.06.2018 17:08 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4412&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-de-suport-monetar-adresat-familiilorpersoanelor-defavorizate/ 05.05.2018 16:39 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4409&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-Cu-privire-la-modificarea-si-completarea-Hotaririi-Guvernului-nr1016-din-01-septembrie-2016/ 27.04.2018 16:25 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4330&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Legii-privind-modificarea-i-completarea-Legii-nr92-din-29052014-cu-privire-la-energia-termica-i-promovarea-cogenerarii/ 21.04.2018 13:27 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4326&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-legii-de-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative/ 20.04.2018 17:54 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4318&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-Legii-nr131-din-3-iulie-2015-privind-achizitiile-publice/ 17.04.2018 17:56 CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4317&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-Proiectul-hotaririi-Guvernului-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-tinere-a-Registrului-Actelor-Permisive/ 13.04.2018 17:50 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4316&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Conceptului-Sistemului-informational-automatizat-de-gestionare-i-eliberare-a-actelor-permisive/ 13.04.2018 17:45 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general" <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general" // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4160&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-de-Guvern-Cu-privire-la-aprobarea-Instructiunii-privind-organizarea-alimentatiei-copiilor-i-elevilor-in-institutiile-de-Invatamant-general/ 30.12.2017 11:19 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3847&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-normele-de-aplicare-care-stabilesc-modalitatile-tehnice-de-interoperabilitate-i-armoinzare-a-seturilor-i-serviciilor-de-date-spatiale-precum-i-termenul-de-implementare/ 10.08.2017 16:31 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3821&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-acordul-cadru-ca-modalitate-special-de-atribuire-a-contractului-de-achizitie-publica/ 30.07.2017 16:47 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3820&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-privind-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-initierea-si-desfasurarea-centralizata-a-procedurilor-de-achizitii-publice/ 30.07.2017 16:33 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3770&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotaririi-Guvernului-pentru-aprobarea-Regulamentului-sanitar-privind-protectia-populatiei-de-actiunea-cimpurilor-electromagnetice-emise-de-obiectivele-radiotehnice/ 20.07.2017 12:13 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3804&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-efectuarea-vanatorii-in-sezonul-de-vanatoare-2017-2018/ 20.07.2017 07:50