<![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova]]> http://www.calm.md/ 24.03.2018 ro http://www.calm.md/ Copyright (c) 2018 http://www.calm.md/CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general" <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general" // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4160&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-de-Guvern-Cu-privire-la-aprobarea-Instructiunii-privind-organizarea-alimentatiei-copiilor-i-elevilor-in-institutiile-de-Invatamant-general/ 30.12.2017 11:19 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3847&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-normele-de-aplicare-care-stabilesc-modalitatile-tehnice-de-interoperabilitate-i-armoinzare-a-seturilor-i-serviciilor-de-date-spatiale-precum-i-termenul-de-implementare/ 10.08.2017 16:31 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3821&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-acordul-cadru-ca-modalitate-special-de-atribuire-a-contractului-de-achizitie-publica/ 30.07.2017 16:47 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3820&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-privind-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-initierea-si-desfasurarea-centralizata-a-procedurilor-de-achizitii-publice/ 30.07.2017 16:33 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3770&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotaririi-Guvernului-pentru-aprobarea-Regulamentului-sanitar-privind-protectia-populatiei-de-actiunea-cimpurilor-electromagnetice-emise-de-obiectivele-radiotehnice/ 20.07.2017 12:13 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3804&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-efectuarea-vanatorii-in-sezonul-de-vanatoare-2017-2018/ 20.07.2017 07:50 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social" <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social" // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3782&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-de-Guvern-Pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr-133-XVI-din-13062008-cu-privire-la-ajutorul-social/ 18.07.2017 16:38 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Listei deșeurilor <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Listei deșeurilor // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3751&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-Guvernului-pentru-aprobarea-Listei-deeurilor/ 12.07.2017 12:25 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3749&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotaririi-Parlamentului-cu-privire-la-aprobarea-Planului-national-de-actiuni-in-domeniul-drepturilor-omului-2017-2021/ 10.07.2017 14:12 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3748&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-cerintelor-pentru-darea-in-exploatare-a-obiectelor-industriale-periculoase/ 10.07.2017 11:49 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3747&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-Codul-Fiscal/ 10.07.2017 10:19 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare" <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare" // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3745&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarare-a-Guvernului-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-2017-2020-privind-reintegrarea-cetatenilor-Republicii-Moldova-reintori-de-peste-hotare/ 06.07.2017 16:08 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3706&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarare-a-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-anii-2017-2023-privind-implementarea-Strategiei-dezvoltarii-durabile-a-sectorului-forestier-din-Republica-Moldova/ 22.06.2017 16:36 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 406 din 2 iunie 2014 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 406 din 2 iunie 2014 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3750&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-modificarilor-ce-se-opereaza-in-Hotararea-Guvernului-nr-406-din-2-iunie-2014/ 20.06.2017 15:19 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3698&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr-303-din-13-decembrie-2013-privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ 19.06.2017 15:21 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3697&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-declararea-utilitatii-publice-pentru-lucrarile-de-interes-comun-al-mai-multor-raioane-isau-municipii-pentru-terenul-cu-suprafata-de-246949-ha-din-extravilanul-comunei-antareni-r-nul-Anenii-Noi/ 19.06.2017 11:26 Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 10 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii Moldova” <![CDATA[Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 10 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii Moldova” // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3763&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/Proiectul-HG-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-1001-din-10-decembrie-2014-cu-privire-la-aprobarea-Conceptiei-Sistemului-informational-Registrul-solurilor-Republicii-Moldova/ 17.06.2017 17:40 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare și sistemelor de desecare și a bunurilor accesorii în proprietatea publică, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea” <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare și sistemelor de desecare și a bunurilor accesorii în proprietatea publică, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea” // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3679&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-Guvernului-Cu-privire-la-transmiterea-sistemelor-de-irigare-i-sistemelor-de-desecare-i-a-bunurilor-accesorii-in-proprietatea-publica-domeniul-public-al-unitatilor-administrativ-teritoriale-de-nivelul-al-doilea/ 06.06.2017 16:24 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotăririi de Guvernul cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotăririi de Guvernul cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3678&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-de-Guvernul-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-Lege-pentru-modificarea-Codului-silvic-nr-887-XIII-din-21-iunie-1996/ 06.06.2017 16:14 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3677&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Instructiunii-cu-privire-la-modul-de-elaborare-i-continutul-documentatiei-cadastrale-la-formarea-bunurilor-imobile/ 06.06.2017 15:55 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instructiunii cu privire la modul de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instructiunii cu privire la modul de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3676&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Instructiunii-cu-privire-la-modul-de-executarea-lucrarilor-cadastrale-la-nivel-de-teren/ 05.06.2017 15:08 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „privind aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor ” <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „privind aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor ” // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3675&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-privind-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-prestarea-serviciilor-comunale-i-necomunale-folosirea-exploatarea-i-administrarea-locuintelor/ 03.06.2017 11:39 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3680&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Codului-Practic-C01022017-Cladiri-i-constructii-Prevederi-generale-de-proiectare-cu-asigurarea-accesibilitatii-pentru-persoane-cu-dizabilitati/ 20.05.2017 16:41 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3658&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-normele-de-partajare-a-seturilor-de-date-spatiale-i-a-serviciilor-aferente-intre-entitatile-publice-i-terti/ 19.05.2017 17:23 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2017-2022 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2017-2022 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3660&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-nationale-de-prevenire-i-combatere-a-violentei-fata-de-femei-i-violentei-in-familie-pe-anii-2017-2022/ 13.05.2017 17:41 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a ajutorului social". <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a ajutorului social". // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3661&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-Privind-aprobarea-modificarilor-si-completarilor-ce-se-opereaza-in-Regulamentul-cu-privire-la-modul-de-stabilire-si-plata-a-ajutorului-social/ 12.05.2017 17:59 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea punctului I din Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova. <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea punctului I din Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova. // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3659&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotaririi-Parlamentului-cu-privire-la-completarea-punctului-I-din-Hotararea-Parlamentului-nr-433-XII-din-26-decembrie-1990-cu-privire-la-zilele-comemorative-zilele-de-sarbatoare-i-la-zilele-de-odihna-in-Republica-Moldova/ 12.05.2017 17:34 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3657&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-Legii-nr1308-XIII-din-25071997-privind-pretul-normativ-i-modul-de-vinzare-cumparare-a-pamintului/ 12.05.2017 17:12 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008" <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008" // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3564&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-Privind-aprobarea-completarilor-ce-se-opereaza-in-Hotarirea-Guvernului-nr-1167-din-16-octombrie-2008/ 03.03.2017 17:53 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3566&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-pentru-modificarea-i-completarea-Regulamentului-privind-eliberarea-actelor-de-identitate-i-evidenta-locuitorilor-Republicii-Moldova/ 01.03.2017 18:04