<![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova]]> http://www.calm.md/ 25.06.2017 ro http://www.calm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.calm.md/CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3706&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarare-a-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-anii-2017-2023-privind-implementarea-Strategiei-dezvoltarii-durabile-a-sectorului-forestier-din-Republica-Moldova/ 22.06.2017 16:36 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3698&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr-303-din-13-decembrie-2013-privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ 19.06.2017 15:21 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3697&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-declararea-utilitatii-publice-pentru-lucrarile-de-interes-comun-al-mai-multor-raioane-isau-municipii-pentru-terenul-cu-suprafata-de-246949-ha-din-extravilanul-comunei-antareni-r-nul-Anenii-Noi/ 19.06.2017 11:26 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare și sistemelor de desecare și a bunurilor accesorii în proprietatea publică, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea” <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare și sistemelor de desecare și a bunurilor accesorii în proprietatea publică, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea” // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3679&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-Guvernului-Cu-privire-la-transmiterea-sistemelor-de-irigare-i-sistemelor-de-desecare-i-a-bunurilor-accesorii-in-proprietatea-publica-domeniul-public-al-unitatilor-administrativ-teritoriale-de-nivelul-al-doilea/ 06.06.2017 16:24 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotăririi de Guvernul cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotăririi de Guvernul cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3678&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-de-Guvernul-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-Lege-pentru-modificarea-Codului-silvic-nr-887-XIII-din-21-iunie-1996/ 06.06.2017 16:14 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3677&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Instructiunii-cu-privire-la-modul-de-elaborare-i-continutul-documentatiei-cadastrale-la-formarea-bunurilor-imobile/ 06.06.2017 15:55 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instructiunii cu privire la modul de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instructiunii cu privire la modul de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3676&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Instructiunii-cu-privire-la-modul-de-executarea-lucrarilor-cadastrale-la-nivel-de-teren/ 05.06.2017 15:08 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „privind aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor ” <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „privind aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor ” // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3675&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-privind-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-prestarea-serviciilor-comunale-i-necomunale-folosirea-exploatarea-i-administrarea-locuintelor/ 03.06.2017 11:39 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3680&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Codului-Practic-C01022017-Cladiri-i-constructii-Prevederi-generale-de-proiectare-cu-asigurarea-accesibilitatii-pentru-persoane-cu-dizabilitati/ 20.05.2017 16:41 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3658&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-normele-de-partajare-a-seturilor-de-date-spatiale-i-a-serviciilor-aferente-intre-entitatile-publice-i-terti/ 19.05.2017 17:23 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2017-2022 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2017-2022 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3660&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-nationale-de-prevenire-i-combatere-a-violentei-fata-de-femei-i-violentei-in-familie-pe-anii-2017-2022/ 13.05.2017 17:41 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a ajutorului social". <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a ajutorului social". // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3661&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-Privind-aprobarea-modificarilor-si-completarilor-ce-se-opereaza-in-Regulamentul-cu-privire-la-modul-de-stabilire-si-plata-a-ajutorului-social/ 12.05.2017 17:59 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea punctului I din Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova. <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea punctului I din Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova. // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3659&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotaririi-Parlamentului-cu-privire-la-completarea-punctului-I-din-Hotararea-Parlamentului-nr-433-XII-din-26-decembrie-1990-cu-privire-la-zilele-comemorative-zilele-de-sarbatoare-i-la-zilele-de-odihna-in-Republica-Moldova/ 12.05.2017 17:34 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3657&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-Legii-nr1308-XIII-din-25071997-privind-pretul-normativ-i-modul-de-vinzare-cumparare-a-pamintului/ 12.05.2017 17:12 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008" <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008" // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3564&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-Privind-aprobarea-completarilor-ce-se-opereaza-in-Hotarirea-Guvernului-nr-1167-din-16-octombrie-2008/ 03.03.2017 17:53 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3566&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-pentru-modificarea-i-completarea-Regulamentului-privind-eliberarea-actelor-de-identitate-i-evidenta-locuitorilor-Republicii-Moldova/ 01.03.2017 18:04 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1010 din 26 august 2016 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1010 din 26 august 2016 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3565&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-pentru-modificarea-i-completarea-Hotaririi-Guvernului-nr-1010-din-26-august-2016/ 01.03.2017 17:57 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3554&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-unor-Hotariri-ale-Guvernului/ 27.02.2017 09:39 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29, 43, 53) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29, 43, 53) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3553&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-legii-pentru-completarea-unor-acte-legislative-Legea-privind-descentralizarea-administrativa-art4-Legea-privind-administratia-publica-locala-art14-29-43-53/ 27.02.2017 09:24 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Serviciului social integrat pentru persoane fara adapost si a standardelor minime de calitate <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Serviciului social integrat pentru persoane fara adapost si a standardelor minime de calitate // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3521&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-privind-aprobarea-Regulamentului-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-integrat-pentru-persoane-fara-adapost-si-a-standardelor-minime-de-calitate/ 09.02.2017 15:58 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3519&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-normele-de-creare-i-actualizare-a-metadatelor-pentru-seturile-i-serviciile-de-date-spatiale/ 08.02.2017 12:14 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3518&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-in-domeniul-reglementarii-prin-autorizare-a-activitatii-de-intreprinzator/ 06.02.2017 12:41 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013, pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 de implementare a Strategiei de dezvoltare a comerțului interior pentru anii 2014-2020 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013, pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 de implementare a Strategiei de dezvoltare a comerțului interior pentru anii 2014-2020 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3517&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-HG-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-Hotaririi-Guvernului-nr-948-din-25-noiembrie-2013-pentru-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-anii-2017-2018-de-implementare-a-Strategiei-de-dezvoltare-a-comertului-interior-pentru-anii-2014-2020/ 06.02.2017 12:15 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.1, 10, 11, ș.a.; Legea cu privire la protecția civilă – art.8; ș.a.) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.1, 10, 11, ș.a.; Legea cu privire la protecția civilă – art.8; ș.a.) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3520&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-Legea-privind-apararea-impotriva-incendiilor-art1-10-11-a-Legea-cu-privire-la-protectia-civila-art8-a/ 06.02.2017 10:37 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul cu privire la completările Anexei nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 și proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul cu privire la completările Anexei nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 și proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3510&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-cu-privire-la-completarile-Anexei-nr1-a-Hotaririi-Guvernului-nr357-din-13-mai-2009-i-proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-completarea-unor-acte-legislative/ 03.02.2017 18:09 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la sistemul de adrese <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la sistemul de adrese // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3498&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-legii-cu-privire-la-sistemul-de-adrese/ 18.01.2017 12:00 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre Regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova – anexa; Legea privind principiile urbanismului <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre Regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova – anexa; Legea privind principiile urbanismului // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3497&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-legii-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-Legea-despre-Regulamentul-cu-privire-la-modul-de-solutionare-a-chestiunilor-organizarii-administrativ-teritoriale-a-Republicii-Moldova-anexa-Legea-privind-principiile-urbanismului/ 18.01.2017 11:44 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3494&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-despre-aprobarea-Regulamentului-privind-reevaluarea-bunurilor-imobile-in-scopul-impozitarii/ 16.01.2017 14:19 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1259 din 12 noiembrie 2008 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1259 din 12 noiembrie 2008 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3493&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-abrogarea-Hotararii-Guvernului-nr-1259-din-12-noiembrie-2008/ 16.01.2017 13:24 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului administrativ <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului administrativ // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3492&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Codului-administrativ/ 16.01.2017 12:59