print
Grigore Policinschi, președintele raionului Dubăsari: „Numărul beneficiarilor de ajutor social a scăzut drastic nu pentru că oamenii au început să trăiască mai bine, dar din cauza birocratizării excesive a acestui proces"
22.07.2019

La 16 iulie, președintele raionului Dubăsari Grigore Policinschi a participat în cadrul unei ședințe de lucru împreună cu specialiștii Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din cadrul Consiliului Raional Dubăsari.

Pe durata evenimentului au fost abordate  problemele cu care se confruntă în activitate angajații Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din cadrul Consiliului Raional Dubăsari, concluzia principală fiind că acest sistem atât de necesar cetățenilor este excesiv de birocratizat.

Președintele raionului Dubăsari Grigore Policinschi a afirmat că deși au fost expediate mai multe adresări reprezentanților autorităților centrale privind necesitatea eliminării excesului de controale, dosare, ședințe, acte.., gradul de birocrație nu a fost diminuat dar, dimpotrivă, a crescut.

„Pare incredibil, dar pentru ca o familie cu 3 copii să poată primi un ajutor financiar prin intermediul Serviciului social " Sprijin familial" este necesar un dosar format din cel puțin 105 foi cu diferite anchete (cate 30-35 foi pentru fiecare copil). În afară de aceasta, este nevoie de organizarea ședinței Comisiei locale la Primărie pentru a pune familia și copiii la evidența beneficiarilor, o altă ședință privind evaluarea complexă, plus planul individualizat pentru suport." Grigore Policinschi a afirmat că pentru completarea unui singur dosar este nevoie de 30-45 zile, iar în asemenea condiții nimeni dintre asistenți și primari nu poate să lucreze cu un asemenea volum de hârtii și responsabilități.

Aproximativ aceeași situație se atestă și în cazul serviciului social „Suportul monetar" – în acest caz este nevoie de completarea a zece pagini, dar și organizarea de ședințe, acorduri cu beneficiarul, rapoarte de monitorizare a managementului de caz, etc.

În afară de aceasta, mai multe servicii de control, printre care Agenția Națională de Asistență Socială, Consiliul de Acreditare, Inspecția Socială solicită tot felul de acte care să confirme necesitatea atribuirii unui sau altui suport financiar.  „De unde să rămână oare timp pentru Om, pentru Persoană, pentru Beneficiar, pentru instruire și creștere profesională", se întreabă Grigore Policinschi?

O dovadă a birocratizării excesive a acestui sistem sunt datele ce ne arată numărul beneficiarilor de suport material în raionul Dubăsari în ultimii 10 ani. În anul 2008- 2009, prin intermediul Comisiilor locale, de susținere materială au beneficiat circa 1000 de familii. În 2018 numărul beneficiarilor a fost de 50 de familii.

Președintele raionului Dubăsari consideră că numărul beneficiarilor a scăzut nu din cauza că oamenii au început să trăiască mai bine, dar pentru că deciziile adoptate la nivel central au fost total nechibzuite, fără a fi consultate. „Ar trebui cei care elaborează aceste legi sau iau decizii să explice cetățenilor de ce aceste dosare nu pot fi întocmite mai repede, iar dacă e cazul să putem interveni și în termeni restrânși, pentru că peste două-trei luni deja poate fi prea târziu. Oamenii au astăzi așteptări de la noi, conducătorii și funcționarii locali, deoarece în noi au și cea mai mare încredere."

Unui lucrător din teritoriu îi revin trei controlori...

În lipsa descentralizării, a unei comunicări eficiente, oamenii sunt înrăiți și în imposibilitatea de a schimba ceva. „De ce ar fi necesară acreditarea de la Chișinău, inspecțiile, birocrația cu tone de hârtii ce trebuie obligatoriu perfectate pentru fiecare copil și prezentate controlorilor în cazul în care aceste servicii, de facto, sunt organizate de Consiliul Raional, care are responsabilități, votul și mandatul cetățenilor , încrederea acestora și controlul permanent al oamenilor ?! Oare nu este și aici o schemă – ca totul să fie supus controlului", se întreabă președintele raionului Dubăsari?

Grigore Policinschi și-a manifestat disponibilitatea de a ajuta la implementarea reformelor caree într-adevăr vor aduce cetățenilor beneficii. „Trebuie să lichidăm greșelile, să ne axăm pe practicile bune din teritoriu, să explicăm cum stau lucrurile și partenerilor noștri externi, dar și care sunt așteptările de la implementarea unor reforme. Poate nu e cazul sa ne lăudam ca reformele din ultimii zece ani au transformat Moldova „într-o poveste de succes", poate a venit timpul să facem o analiză a actelor normative și a rezultatelor reformelor, să lucrăm pentru o descentralizare veritabilă, pentru o democratizare și îmbunătățire a relațiilor și comunicării dintre APL și  APC, ghidându-ne de principiile constituționale privind autonomia locală și de o conlucrare pentru a realiza proiecte comune."

Totodată, președintele raionului Dubăsari a fost de părere că nu putem nega reformele care cu adevărat au un impact pozitiv în teritoriu, iar aceste exemple pozitive au devenit posibile datorită unor politici de descentralizare bine chibzuite și consultate cu APL.

Grigore Policinschi și-a exprimat speranța că în funcții publice nu vor fi angajați 
diletanți și aventuriști care să aibă și obligația de a fi membri de partide. „În funcții de conducere ar trebui să vină doar profesioniștii care cunosc practicile interne și internaționale. Apartenența politică ar trebui să fie importantă doar pentru politic,  nu și pentru administrare și management."

Serviciul de Comunicare al CALM

Copyright © 2020 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.