Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Materiale Video | Conferință de presă din 25.10.2013 susținută de către CALM în vederea susținerii legii privind finanțele publice locale (VIDEO)

vezi mai mult

CALM participă la adunarea generală a A.Co.R. (LIVE VIDEO)
17.02.2020     
 
EU TOT POT #2, Victoria Butuc - primăriță la 28 de ani
12.02.2020     
 
APL nu este responsabilă de utilizarea irațională a banilor din cadrul „Fondului Național de Dezvoltare Regională"
03.02.2020     
 
La Mulți Ani cu sănătate, CALM și bunătate!
30.12.2019     
 
Emisiunea "Obiectiv Comun" - 2019 // Meşteşugurile şi tradiţiile, promotor al economiei locale
27.11.2019     
 

Conferință de presă din 25.10.2013 susținută de către CALM în vederea susținerii legii privind finanțele publice locale (VIDEO)

      
25.10.2013    

”Dacă nu sunem auziți la noi în țară, sperăm să fim auziți peste hotare!”

Primarii vor continua acțiunile de susținere a noii Legi privind  finanțele locale, pe care o consideră vitală pentru procesul de descentralizare și asigurare a dezvoltării comunităților locale din Republica Moldova.  După ce autoritățile naționale au neglijat deschis și cinic solicitările exprimate în cadrul Marșului pașnic din 11 octombrie, și anume privind necesitatea adoptării în lectură finală a noului sistem de finanțare și implementare începând cu anul 2014, edilii locali se vor adresa instituțiilor europene și occidentale cu un mesaj în care vor solicita sprijin. În plus, în cadrul sesiunii de toamnă a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, care va avea loc între 27 octombrie-2 noiembrie la Strasbourg, circa 30 de primari din RM vor organiza pe data de 30 octombrie 2013 un flashmob de sensibilizare a opiniei publice în faţa forului european.

Miercuri, 23 octombrie, a avut loc ședința Biroului Executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), la care s-a discutat situația creată în legătură cu tărăgănarea implementării noului sistem de finanțe publice locale, acțiunile întreprinse și cele care urmează a fi întreprinse în continuare în vederea promovării acestui document imperios necesar unei guvernări locale eficiente, de adoptarea şi implementarea căruia depinde viitorul localităţilor din Republica Moldova. În special:

 Primarii sunt indignați de presiunile extraordinare, ignoranța și lipsa de reacție din partea autoritaților și consideră că situația actuală extrem de gravă din domeniul APL, în condițiile neimplementării noii legi a finanțelor locale, va rămâne conservată pe o perioadă nedeterminată. Ceea ce va conduce la păstrarea verticalei puterii, ineficiența administrației publice (centrale și locale), diminuarea în continuare a calității serviciilor publice prestate cetățenilor, lipsirea de orice perspectivă de dezvoltare și degradare continuă a majorității comunităților locale cu accentuarea tuturor efectelor negative sociale, economice și demografice existente în prezent.  Iar în consecință, aceasta va conduce la lipsa de progrese în îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

 S-a constatat, că procesul de descentralizare și consolidare a autonomiei locale, declarat drept prioritate guvernamentală, va fi definitiv compromis și blocat, rămânând la nivel de declaraţii sterile şi neavând continuitate practică, anume datorită lipsei unui sistem adecvat de finanțe publice locale. În acest sens, planul de acțiuni al Strategiei de Descentralizare fiind practic în totalitate depășit și neimplementat. 

 În aceste condiții, autoritățile locale își exprimă dezacordul total în legătură cu situația actuală, față de tergiversarea implementării nolui sistem de finanțe publice locale și sunt absolut hotărîte de a întreprinde toate măsurile necesare pe plan intern și extern, pentru a schimba situația dată.

 De asemenea, aducem la cunoștința opiniei publice că mai mulți din colegi au fost supuși unor presiuni și acțiuni de intimidare prin diverse metode care se credeau rămase în trecut și care sunt specifice ”democrației de tip moldovenesc”. Considerăm că astfel de metode contrazic flagrant nu numai normelor europene și reprezintă o violare directă a drepturilor omului, dar reprezintă ceva ieșit din comun chiar pentru Republica Moldova.  În acest sens, cunoscând despre susținerea directă și tacită din partea marii majorități ai autorităților locale, exprimăm solidaritatea deplină cu colegii noștri intimidați, condamnăm toate acțiunile întreprinse împotriva colegilor noștri împiedicați să participe la manifestările pașnice și ne asumăm obligația de a informa instituțiile europene privind astfel de acțiuni antidemocratice și antieuropene.

Totodată, fiind absolut determinați de a organiza noi acțiuni publice în susținerea procesului de descentralizare și consolidare reală a autonomiei locale, CALM nu-și dorește deloc asocierea sau implicarea sa în diferite manifestații politice care au fost anunțate și urmează a fi organizate în viitorul apropiat de către diferite forțe politice.  De aceea, Biroul Executiv a luat decizia ca în perioada respectivă să intensifice campania mass media și dialogul cu instituțiile internaționale. În special cu instituțiile Consiliului Europei și ambasadele țărilor Uniunii Europene. CALM a avut deja cîteva întrevederi cu reprezentanții corpului diplomatic din Republica Moldova și va continua aceste întrevederi săptămîna viitoare, inclusiv și cu Ambasada Uniunii Europene în Moldova.

Totodată, tinând cont de faptul că în Republica Moldova factorii decizionali au refuzat să discute cu CALM și autoritățile locale nu sunt auzite, s-a decis ca un grup de 25 de primari să participe la invitația Consiliului Europei, la sesiunea de toamnă a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei unde vor organiza o acțiune publică (flashmob) în susținerea democrației locale din Moldova și vor discuta cu oficialii Consiliului Europei privind situația creată în legătură cu tărăgănarea implementării legii finanțelor locale. Printre propunerile vociferate în carul ședinței biroului a fost menționat și organizarea unor acțiuni similare la Bruxelles și la Vilnius în timpul semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

În afară de toate acestea, indignarea autorităților locale privind situația actuală și desconsiderarea din partea guvernanților, s-a manifestat prin următoarele propuneri vociferate: convocarea unei Adunări Generale a tuturor APL în susținerea legislației respective, renunțarea în masă și în semn de protest la aprobarea bugetelor locale pentru 2014 în formula veche și ieșirea flagrantă și masivă a reprezentanților APL din toate partidele politice.  

În fine, CALM își exprimă regretul în legătură cu anunțul recent făcut de Președintele Parlamentului, care considerăm că a fost indus în eroare și pus într-o situație nefavorabilă, prin anunțarea faptului că  s-a găsit o soluție și un compromis în privința legii finanțelor locale. Acest compromis fiind în implementarea legii din 2015 și realizarea de proiecte pilot. În acest context, declarăm oficial, că această soluție nu a fost negociată cu CALM, cea mai reprezentativă asociație a APL, și în esență NU reprezintă o soluție, dar mai degrabă o compromitere totală și definitivă a unei din cele mai importante priorități guvernamentale (declarate) – reforma administrației publice, descentralizarea și consolidarea autonomiei locale. Nemaivorbind despre încălcarea gravă a recomandărilor exprese a Consiliului Europei și compromiterea tuturor angajamentelor sale pe plan intern și internațional. Acesata deoarece, așa numită soluție propusă nu înseamnă altceva decît tărăgănarea implementării reformei, amânarea ei pentru un termen nedeterminat și punerea acestei sarcini pe umerii viitoarelor guvernări. Plus, la toate acestea, anul 2015 este un an elctoral (alegeri locale și posibil parlamentare) și tot în acest an expiră Strategia Descentralizării, care datorită neimplementării la timp a legii finanțelor locale, expiră fără a fi implementată efectiv.