Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM atenționează: proiectul politici fiscale și vamale contravine intereselor publice și încalcă principiile constituționale ale autonomiei locale!

vezi mai mult

E-GUVERNAREA LOCALĂ TREBUIE SĂ DEVINĂ O REALITATE!
01.06.2020     
 
OAMENI ȘI IDEI CE ADUC PLUS VALOARE COMUNITĂȚILOR LOCALE!
01.06.2020     
 
CALM și Programul Comunitatea Mea vor colabora în vederea îmbunătățirii sistemului de administrare publică locală, a cadrului legislativ și a capacităților autorităților locale!
29.05.2020     
 
Alexandru Sîrbu, primarul de Cubolta, Sângerei: „ Descentralizarea financiară - în această direcție trebuie dezvoltate politicile statului"
28.05.2020     
 
Leonid Boaghi, primar de Sireț, Strășeni: „Ne dorim să nu fie atât de mare discrepanța dintre rural și urban și cred că putem face acest lucru"
28.05.2020     
 

CALM atenționează: proiectul politici fiscale și vamale contravine intereselor publice și încalcă principiile constituționale ale autonomiei locale!

      
27.03.2020    

În legătură cu elaborarea proiectului de Lege cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021 și care prevede, între altele, stabilirea plafoanelor maximale la taxele locale; excluderea mai multor taxe locale; unificarea noțiunilor de impozite și taxe locale, precum și un grad de îndatorare mai mare de 25% doar pentru municipiile Chișinău și Bălți, în caz de accesare a împrumuturilor/creditelor pentru investiții, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a expediat o Adresare/Aviz Prim-ministrului, Ministerului Finanțelor, Procurorului General, Parlamentului RM, Consiliului Europei și Partenerilor de Dezvoltare ai statului nostru.

În document, CALM atrage atenția asupra faptului că prevederile acestui proiect de lege vizează drepturile și interesele colectivităților locale, trezește mari suspiciuni privind compatibilitatea acestora cu principiile constituționale și legale ale autonomiei locale, angajamentele RM pe plan internațional și interesele publice și vitale ale colectivităților locale pe termen scurt și lung.

Totodată, CALM afirmă că modul în care a fost elaborat acest proiect, dar și prejudiciul posibil cauzat bugetelor locale și cercurile economice concrete favorizate, în detrimentul interesului public, trebuie să constituie un subiect al investigațiilor din partea conducerii țării și organelor de anchetă, nemaivorbind de prejudicierea gravă a imaginii statului pe plan internațional și în raport cu partenerii de dezvoltare.

CALM a analizat contextul și prevederile Proiectului în cauză prin prisma principiilor constituționale de organizare și funcționare a APL, precum și respectării drepturilor și intereselor legale ale colectivităților locale, stabilind trei aspecte principale ce vizează direct APL și care urmează a fi examinate:

1.    Stabilirea unor plafoane maximale;

2.    Anularea unor taxe locale;

3.    Creșterea gradului de îndatorare doar pentru municipiile Chișinău și Bălți.

CALM atrage atenția asupra contextului în care a apărut această inițiativă și de care încearcă să beneficieze autorii ei reali: criza pandemică, implicarea totală a APL în administrarea acestei crize, punerea pe umerii APL a mai multor servicii și lipsei cronice de resurse umane și materiale/financiare la nivel local.

De asemenea, CALM afirmă că prevederile acestui proiect, în partea ce se referă la stabilirea plafoanelor maximale și anularea unor taxe locale, contravin flagrant interesului public. În rezultatul adoptării acestui act și în condițiile blocării totale a procesului de descentralizare financiară, majoritatea colectivităților locale din RM vor fi lipsite pe termen mediu și lung de venituri extrem de importante și limitate în posibilitatea de a se dezvolta  și a face față multiplelor competențe/sarcini puse pe umerii APL, inclusiv în cazul crizei în care se află în prezent RM.

CALM constată că acest proiect nu a fost consultat nici într-o formă cu unica structură asociativă reprezentativă a APL din RM, atât în procesul de conceptualizare, cât și în procesul de elaborare a sa. Totodată, acest proiect a fost elaborat fără a ține cont de propunerile remise în adresa Executivului de către CALM, unica structură asociativă reprezentativă a APL din RM, fiind astfel încălcate o serie de acte normative fundamentale naționale și internaționale în vigoare.

Totodată, CALM se arată convins de faptul că prin acest proiect de lege, în realitate, anumite cercuri de interese financiare (obscure), în complicitate cu susținerea directă a Ministerului Finanțelor, încearcă să promoveze interesele lor meschine și contrare interesului public general, Ministerul Finanțelor neglijând flagrant și în mod repetat prevederile constituționale privind autonomia locală, precum și decizia Curții Constituționale din 24 ianuarie 2014, prin care o inițiativă similară a Parlamentului a fost declarată neconstituțională.

Totodată, motivele invocate de autorii proiectului precum că mediul de afaceri suferă din cauza abuzurilor APL  sunt lipsite de temei, derizorii și nu sunt argumentate.

CALM consideră că proiectul dat reprezintă o inconsecvență periculoasă a Guvernului/Ministerului Finanțelor care, doar cinci luni în urmă a declarat prin vocile prim-vicepremierului, ministru al Finanțelor și ministrului de Externe al RM, atașamentul său față de respectarea recomandărilor Consiliului Europei în domeniul democrației locale.

În altă ordine de idei, CALM se arată convins de faptul că nu există nicio justificare economică și/sau financiară a acestei inițiative; plafonarea taxelor locale va aduce pierderi semnificative imediate la bugetele unor APL și pe termen mediu și lung majorității bugetelor locale; plafonarea taxelor locale va prejudicia pe termen mediu și lung baza fiscală locală și va afecta stabilitatea economică locală; această inițiativă va favoriza agenții economici mari și/sau monopoliști în detrimentul agenților economici mici; proiectul dat de lege încalcă grav principiile echității și echilibrului, a fost elaborat fără o evaluare obligatorie a impactului financiar asupra bugetelor locale și fără a prevederea compensarea obligatorie a pierderilor cauzate prin adoptarea unor astfel de acte. Totodată, odată cu intrarea în vigoare a acestor prevederi, APL/comunitățile locale vor fi lipsite de orice perspectivă de dezvoltare și vor deveni dependente în totalitate de politicile de la centru.

CALM consideră că proiectul examinat reprezintă un amestec abuziv din partea APC în exercițiul autonom al puterii locale, neglijează toate standardele Cartei Europene a Autonomiei locale și încalcă principiul fundamental al dreptului „puterii lucrului judecat”, prin încălcări repetate a unor hotărâri anterioare ale Curții Constituționale, cu același obiect.  Totodată, CALM afirmă că această inițiativă merită o atenție sporită din partea organelor de drept deoarece este una foarte suspectă și comportă mai multe semne de coruptibilitate din partea autorilor.

Reieșind din cele menționate, CALM cere excluderea din proiectul dat de lege a prevederilor ce se referă la plafonarea și reducerea taxelor locale; corelarea proiectului cu textul și dispozitivul Hotărârii Curții Constituționale din 24.01.2014, în partea ce prevede interzicerea plafonării și stabilirii unor criterii/metodologii;  restabilirea dialogului real și efectiv între Guvern/Ministerul Finanțelor și CALM/APL privind continuarea procesului de descentralizare, în conformitate cu standardele Consiliului Europei respective, Carta Europeană a Autonomiei Locale, Recomandarea CALRCE nr.328 din 2012 și nr 436 din 04.04.2019, reactivarea Comisiei Paritare la nivel de Guvern și a grupului de lucru CALM- Ministerul Finanțelor; examinarea cu reprezentanții CALM a propunerilor CALM la politica fiscală și vamală pentru anul 2021, expediate anterior; facilitarea din partea Guvernului a inițierii unui dialog instituționalizat și sincer între mediul de afaceri/sectorul asociativ și APL/CALM privind problemele actuale și direcțiile de soluționare a acestora, în interes comun; inițierea unei investigații interne (în cadrul Guvernului și Ministerului Finanțelor) și din partea organelor de drept competente a circumstanțelor și persoanelor vinovate care au admis/favorizat ca această inițiativă să fie inclusă în proiectul legii date în forma respectivă; majorarea plafonului de îndatorare a APL în cazul de accesare a împrumuturilor/creditelor până la 35% și de extindere a listei beneficiarilor acestui mecanism pentru toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I din Republica Moldova.

Fișier:

Avizul CALM

Serviciul de Comunicare al CALM