Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM propune urgentarea procesului de evaluare a bunurilor imobile!

vezi mai mult

Reprezentanții APL vor avea posibilitatea să cunoască modalitățile de integrarea a migrației în dezvoltarea locală!
12.12.2019     
 
Primar de Mereșeuca, Ocnița Emilia Albu: „CALM-ul a devenit unica organizație care nu ne repartizează pe criterii politice"
12.12.2019     
 
Primarul orașului Otaci Dmitrii Zavrotschii: „Trebuie doar să ne unim eforturile și sunt convins că vom reuși"
12.12.2019     
 
Femeile primar din Sud-Estul Europei s-au întrunit în Serbia!
11.12.2019     
 
Iriada Jitari, primar de Sauca, Ocnița: „Să se întoarcă miliardul furat și eu voi putea face tot de ce avem nevoie în localitate"
11.12.2019     
 

CALM propune urgentarea procesului de evaluare a bunurilor imobile!

      
28.11.2019    

La 19 noiembrie, directorul executiv al CALM Viorel Furdui și expertul CALM Alexandru Morcov au participat la ședința Consiliului Proiectului de înregistrare și evaluare funciară. Șeful Departamentului Cadastru în cadrul Agenției Servicii Publice Angela Matcov a făcut o prezentare generală a activităților care au fost organizate în cadrul acestui proiect, a celor care urmează a fi definitivate până la sfârșitul anului curent, dar și a planului de acțiuni ce urmează a fi implementat până în anul 2023.

Proiectul de înregistrare și evaluare funciară este destul de important pentru Republica Moldova în condițiile în care până la momentul actual o bună parte din teritoriu așa nu a fost înregistrat cu drept de proprietate în Registrul bunurilor imobile. Deși denumirea proiectului este „Înregistrarea și evaluarea funciară" acesta are mai multe componente extrem de importante pentru cetățenii RM și pentru activitatea autorităților publice locale. Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a specificat că delimitarea terenurilor proprietate publică, definitivarea înregistrării primare masive a bunurilor imobile proprietate privată,  evaluarea și reevaluarea bunurilor în scopul impozitării sunt alte componente importante ale proiectului. „Statul nu și-a onorat obligația de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării și din acest motiv în bugetele locale se înregistrează venituri ratate destul de semnificative, mai cu seamă în localitățile rurale unde evaluarea nu a avut loc."

Expertul CALM Alexandru Morcov a explicat că în orașe și municipii lucrurile stau un pic mai bine deoarece în perioada anilor 2004-2007 a fost efectuată evaluarea bunurilor imobile și prețul bunurilor a fost ajustat într-o anumită măsură, în scopul impozitării la prețul de piață.

CALM a venit cu mai multe propuneri constructive pentru administratorii proiectului și membrii Consiliului, printre acestea fiind modificarea planului de acțiuni în vederea urgentării reevaluării bunurilor imobile în localitățile urbane, evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării în cele 400 localități rurale unde a fost efectuată înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile și colectate date pentru evaluare. În aceste localități ar putea fi urgentat procesul de evaluare, ceea ce ar aduce plus valoare în bugetele locale, dar și în proiectele care urmează să fie implementate de către APL sau îmbunătățirea propriu-zisă a serviciilor prestate cetățenilor.

De asemenea, CALM a scos în evidență faptul că în cadrul implementării proiectului se atrage o atenție deosebită implementării unor sisteme informaționale în cadrul administrației publice centrale, în special în cadrul Departamentului Cadastru. Din acest punct de vedere, CALM consideră că majoritatea partenerilor de dezvoltare prezenți în Republica Moldova atrag prea puțină atenție autorităților publice locale, ceea ce este regretabil deoarece APL nu sunt doar consumatori ai datelor sistemului public de înregistrare în Cadastrul Bunurilor imobile, dar sunt parte ai sistemului cadastral și cu toate acestea  nu au instrumentarele și cunoștințele necesare. În acest sens, CALM și-a exprimat deschiderea în vederea colaborării cu Agenția Servicii Publice și cu ceilalți parteneri din acest proiect privind dezvoltarea capacităților instituționale ale APL și identificarea soluțiilor tehnice pentru dotarea autorităților publice locale cu instumentarul necesar exercitării competențelor în acest domeniu.

CALM atrage atenția asupra faptul că asigurarea dreptului la proprietate este unul dintre pilonii de bază a unei democrații veritabile, iar sistemul cadastral este unul dinte elementele de bază în asigurarea de către stat a acestui drept. În acest sens, este importantă nu doar înregistrarea primară a bunurilor în Registrul bunurilor imobile, dar și asigurarea funcționalității tuturor elementelor sistemului cadastral.

Proiectul finanțat de Banca Mondială a demarat în anul 2019 și urmează a fi implementat până în 2023.

Serviciul de Comunicare al CALM