Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Viorel Furdui la întrevederea cu reprezentanții Consiliului Europei și ai Guvernului RM: „Întotdeauna se identifică soluții atunci când există un dialog"

vezi mai mult

Noi ședințe ale Filialelor CALM în teritoriu!
16.12.2019     
 
Primarul de Gârbova, Ocnița Iurii Seinic: „Pe la jumătatea primului mandat intenționam să renunț la această activitate dar oamenii m-au convins să rămân"
16.12.2019     
 
Primarul comunei Berlinți, Briceni Viorica Oleinic: „Cele două sate din comună rămaseră uitate de toți"
16.12.2019     
 
Mihai Ursu, primar de Cotiujeni: „Noi, primarii din raionul Briceni, ne străduim să fim uniți chiar dacă politicul mai încearcă să ne dezbine"
16.12.2019     
 
Primarul comunei Colicăuți, Briceni Lilian Țapu: „De pe loc se văd mai bine problemele, de sus vizibilitatea este mai mică"
16.12.2019     
 

Viorel Furdui la întrevederea cu reprezentanții Consiliului Europei și ai Guvernului RM: „Întotdeauna se identifică soluții atunci când există un dialog"

      
28.11.2019    

În cadrul întrevederii autorităților centrale și a celor locale cu raportorii Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei la Chișinău (CALRCE), directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui a afirmat că acesta este un eveniment important pentru noi toți.

„M-a surprins plăcut mesajul Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene Aureliu Ciocoi, înțelegerea profundă a problematicii din domeniul APL despre care se vorbește mai bine de 20 de ani." Directorul executiv al CALM a scos în evidență faptul că atât mesajele care vin din partea APL, cât și cele ale delegației CALRCE sunt, în mare parte, pentru factorii politici, mai ales ținând cont de faptul că acesta este un nou Guvern. „Republica Moldova este un restanțier cronic în implementarea angajamentelor sale, ceea ce ne afectează profund, iar CALM este instituția care are grijă de imaginea Republicii Moldova pe plan extern."

 Pentru a înțelege în ce situație suntem în raport cu partenerii noștri, Viorel Furdui a scos în evidență faptul că în 2005, 2012 și 2019 CALRCE a elaborat rapoarte destul de critice privind realitățile din domeniul autonomiei locale din Republica Moldova, deși noi tot promitem că ne vom respecta angajamentele asumate. „Concluzia principală a raportului din 2012 este necesitatea de a reitera recomandările anterioare, iar raportul din 2019 constată că situația s-a înrăutățit. În afară de aceasta, datele financiare și economice demonstrează că autonomia locală, în special cea financiară este în descreștere, iar dacă această tendință va continua atunci chiar nu știu unde vom ajunge."

Și din acest motiv sunt foarte importante asemenea dialoguri, iar subiectul privind consolidarea autonomiei locale trebuie să devină unul prioritar în agenda autorităților centrale responsabile. „Apreciem faptul că Ministerul Finanțelor își menține poziția de a direcționa către bugetele locale 100% din impozitul pe venit al persoanelor fizice, dar nu este clar cum se va proceda în cazul celor 10% din impozitul pe venit al persoanelor juridice."

 În același timp, directorul executiv al CALM a amintit că mai există câteva inițiative simple dar necesar de implementat, care ar ajuta atât Ministerul Finanțelor, cât și Guvernul, dar și autoritățile publice locale. „În special, mă refer la simplificarea procesului de evaluare a bunurilor imobile. De vreo patru-cinci ani vorbim despre acest lucru. Este un mecanism foarte simplu care ar da posibilitatea APL să avanseze, să decidă la nivel local. Nu putem să înțelegem de ce nu se poate de soluționat acest lucru acum, de ce este nevoie să discutăm interminabil?"

O altă îngrijorare a APL este privind distribuirea banilor pentru reparația și întreținerea drumurilor locale.  „Banii sunt destinați doar pentru anul bugetar curent și autoritățile publice locale sunt puse în situația să-i cheltuie neapărat, fără a putea planifica unele lucrări esențiale. Nici nu mai amintim de inițiativa Ministerului Economiei din Guvernul anterior ce presupune majorarea acestui fond." Viorel Furdui a fost de părere că toate aceste lucruri ar trebui discutate și astfel am putea avansa și s-ar schimba și atitudinea partenerilor noștri față de Republica Moldova.

Vorbind despre importanța dialogului instituționalizat directorul executiv al CALM a scos în evidență faptul că aproape întotdeauna se identifică soluții atunci când există un dialog.

 „Din păcate, există o înțelegere distorsionată a ceea ce înseamnă dialog instituționalizat, acesta fiind adesea confundat cu transparența decizională. Atunci când vorbim despre necesitatea acestui dialog, frecvent ni se răspunde să urmărim un site sau altul și vom găsi actele normative sau inițiativele legislative. Când suntem solicitați să avizăm o inițiativă sau alta și noi ne exprimăm opinia, nu cunoaștem dacă aceasta se ia sau nu în considerare, care sunt argumentele, etc. Din păcate, acesta nu este dialog instituționalizat deși, trebuie să menționăm că în ultima perioadă de timp lucrurile la acest capitol s-au îmbunătățit."

Viorel Furdui a atras atenția asupra faptului că există foarte multe inițiative legislative care se discută în Parlament, iar APL nu sunt consultate și astfel vocea APL nu este auzită. „Recent au fost supuse dezbaterilor anumite inițiative ce vizează baza fiscală a APL și altele. Nu putem înțelege de ce nu sunt invitate APL pentru a-și expune opinia?" Potrivit directorului executiv al CALM, aceste inițiative sunt benefice pentru toți actorii și ar aduce mai multe venituri, inclusiv municipiului Chișinău, altor orașe și sate.

Potrivit directorului executiv al CALM, nu mai putem păstra starea de lucruri existentă din 2005. „Am ajuns la o etapă când avem soluțiile la suprafață. Avem nevoie de discuții constructive și asumarea deciziilor. Există soluții pentru toate domeniile, inclusiv Miniștrii Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar și al Finanțelor au menționat, pe bună dreptate, că fără progres în acest domeniu nu vom putea dezvolta economia acestei țări."

 Viorel Furdui a amintit că deja avem 30 de ani de experiență și este demonstrat faptul că toate reformele sunt sortite eșecului, că nu există capacitate la nivel local de a implementa aceste reforme. „Ne dorim foarte mult să avansăm în acest domeniu. Suntem nedumeriți de faptul că, pe de o parte, spunem că acest domeniu este important iar, pe de altă parte, Programul de Guvernare, politica bugetar-fiscală ne-au surprins că nu conțin o viziune clară în această direcție. Acest lucru este complicat de explicat și partenerilor noștri și ne afectează imaginea pe extern."

La finalul discursului, directorul executiv al CALM și-a manifestat deschiderea de a susține factorii decizionali de a corela politicile cu necesitățile și realitățile APL.

Amintim că în perioada 20-21 noiembrie, în cadrul unei misiuni de post-monitorizare, la Chișinău s-au aflat reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE). Din componența Delegației au făcut parte: Gunn Marit HELGESEN, raportor pentru democrație regională, vicepreședintele Congresului Consiliului Europei, președintele Camerei Regiunilor; Marc COOLS, raportor pentru democrația locală, Camera autorităților locale a Congresului Consiliului Europei; Jean-Philippe BOZOULS, director al Secretariatului al Congresului Consiliului Europei; Stéphanie POIREL, secretar în cadrul Comitetului de Monitorizare al Congresului Consiliului Europei și Prof. Angel M. MORENO, expert, președinte al Grupului de experți independenți privind Cartea Europeană pentru autonomie locală.

La întrevederea cu reprezentanții CALRCE au participat Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova Aureliu Ciocoi, Viceprim-ministrul, Ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuța, Guvernatorul UTA Găgăuzia Irina Vlah,  reprezentanți ai Cancelariei de Stat, ai Parlamentului Republicii Moldova și ai delegației Republicii Moldova la Congresul Consiliului Europei, însoțiți de președintele Tatiana Badan.

Serviciul de Comunicare al CALM