Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuța: „100% din impozitul pe venit al persoanelor fizice vor fi direcționate către bugetele locale"

vezi mai mult

Reprezentanții APL vor avea posibilitatea să cunoască modalitățile de integrarea a migrației în dezvoltarea locală!
12.12.2019     
 
Primar de Mereșeuca, Ocnița Emilia Albu: „CALM-ul a devenit unica organizație care nu ne repartizează pe criterii politice"
12.12.2019     
 
Primarul orașului Otaci Dmitrii Zavrotschii: „Trebuie doar să ne unim eforturile și sunt convins că vom reuși"
12.12.2019     
 
Femeile primar din Sud-Estul Europei s-au întrunit în Serbia!
11.12.2019     
 
Iriada Jitari, primar de Sauca, Ocnița: „Să se întoarcă miliardul furat și eu voi putea face tot de ce avem nevoie în localitate"
11.12.2019     
 

Ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuța: „100% din impozitul pe venit al persoanelor fizice vor fi direcționate către bugetele locale"

      
27.11.2019     Foto: tribuna.md

În cadrul întrevederii cu raportorii Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei ce au întreprins o vizită de post-monitorizare la Chișinău, Viceprim-ministrul, Ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuța a afirmat că în ultimii ani situația din Republica Moldova în domeniul finanțelor publice locale continue să evolueze și se întreprind acțiuni pentru sporirea proceselor de gestionare mai eficientă a mijloacelor publice. Potrivit Ministrului Finanțelor, prima realizare remarcabilă este că în 2015 s-a schimbat modelul de formare a bugetelor locale, politică ce are ca obiectiv consolidarea autonomiei financiare a autorităților locale.  „Acest model nou implementat are mai multe avantaje, în mod special fiind vorba despre faptul că nu mai există raporturi financiare de subordonare între unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I și II, fiind exclusă maximal posibil intervenția autorităților locale de nivelul II în procesul de elaborare și aprobare a bugetelor locale de nivelul I. În viziunea noastră acest lucru este mai predictibil și  astfel este mai corect format procesul de planificare strategică a bugetelor." De asemenea, Sergiu Pușcuța a declarat că a fost minimalizată posibilitatea implicării factorului politic în efectuarea transferurilor de la bugetul de stat pentru bugetele locale. „Prin intermediul acestui concept se stimulează inițiativa autorităților locale de a-și extinde baza fiscală pentru a consolida partea de venituri la bugetele locale."

Demnitarul a afirmat că pentru Ministerul Finanțelor, dar și pentru autoritățile locale rămâne a fi o provocare de a identifica o formulă cât mai corectă și cât mai echidistantă la capitolul includerea în transferurile cu destinație generală din bugetul de stat către bugetele locale a cheltuielilor necesare întreținerii și dezvoltării infrastructurii drumurilor locale. „În acest context mizăm pe susținerea și pe consultanța pe care pot să ni le ofere colegii din cadrul Congresului Autorităților Locale, pentru a găsi o soluție eficientă în aceste relații interbugetare."

Potrivit lui Sergiu Pușcuța, o altă provocare pentru Ministerul Finanțelor și autoritățile locale este punerea în aplicare a noii Legi cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. „Conform acestei Legi noi, la nivel local, la capitolul salarizare cheltuielile au crescut cu circa 1,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o sumă considerabilă, respectiv suntem în identificarea soluțiilor financiare pentru a reuși să acoperim aceste cheltuieli strict necesare pentru funcționarea eficientă a APL și a acelor instituții care sunt finanțate din bugetele APL. Este un proces pe care îl considerăm benefic pentru căutarea acestor soluții. Noi intervenim de fiecare dată cu suport financiar din bugetul central pentru bugetele locale pentru a acoperi acele insuficiențe de mijloace bănești legate de implementarea noii Legi cu privire la salarizare."

Ministrul Finanțelor a fost de părere că este o provocare foarte mare pentru întreaga țară această dualitate de a fortifica autonomia locală financiară, dar totodată și de a respecta principiul entității fiscale, iar povara fiscală asupra mediului de afaceri să fie una corect amplasată și să nu creeze condiții de concurență neloială în mediul de afaceri.

„Pe de o parte înțelegem necesitatea ca autoritățile locale să aibă capacitatea legală și funcțională de a-și promova politici fiscale proprii la nivel local, la capitolul ce ține de impozitele și taxele locale, pe de altă parte, sigur că urmează să ținem cont de acele așteptări și aspirații pe care le are mediul de afaceri, sectorul real al economiei naționale în raport cu statul."

Sergiu Pușcuța a menționat că pentru anul 2020 s-a făcut încă un pas important în scopul sporirii autonomiei financiare locale, acțiune așteptată și promovată de către Congresul Autorităților Locale din Moldova. „În legile bugetare pentru anul viitor este preconizat că deja 100% din impozitul pe venit al persoanelor fizice vor fi direcționate către bugetele locale. Totodată, s-a stabilit forma de 10% din impozitul pe venit al persoanelor juridice, din activitatea de întreprinzător, de asemenea, să fie repartizate bugetelor locale."  Totuși, Ministrul a afirmat că este foarte important ca împreună să reușim să păstrăm acest echilibru între interesele și promovarea autonomiei locale fiscale, dar și respectarea intereselor mediului de afaceri care își dorește o dezvoltare continue și predictibilă. „Or, un contribuabil, un agent economic care dorește și face investiții mari în una din localități, de regulă, face investiții și în mijloace fixe care nu pot cu ușurință a fi strămutate dintr-o localitate în alta. Pentru a adopta această decizie de a investi el are nevoie de o predictibilitate, inclusiv a politicii fiscale la nivel local. Aceasta este o platformă și o temă de discuții permanentă între autoritățile locale, Congresul Autorităților Locale din Moldova, Ministerul Finanțelor, patronatele, mediul de afaceri și ne străduim să păstrăm un echilibru în cadrul acestor discuții."

 Ministrul Finanțelor a opinat că procesul de descentralizare, de fortificare a autonomiei locale este unul continuu iar toți cei prezenți la dezbatere sunt  participanți în acest proces căruia urmează „să-i dăm o notă de durabilitate, de eficiență, cu rezultate sporite, bune atât pentru autonomia locală, dar și pentru societate în întregime."

Sergiu Pușcuța s-a arătat nespus de bucuros de a avea această ocazie de a comunica în cadrul acestui format, fiind important de a auzi opiniile, dar și posibilitățile de dezvoltare care pot servi ca bun exemplu și pentru Republica Moldova. „Totuși, orice țară își are modelul propriu de dezvoltare și specificul propriu de care trebuie să ținem cont." Ministrul Finanțelor și-a exprimat speranța că discuțiile din cadrul acestei întrevederi vor fi constructive și vor genera rezultate pozitive.  

Amintim că în perioada 20-21 noiembrie, la Chișinău s-au aflat într-o vizită de post-monitorizare raportorii Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Oficialii europeni au avut mai multe întrevederi cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova, dar și cu demnitari din statul nostru.

Congresul Autorităților Locale și Regionale este o instituție a Consiliului Europei responsabilă de întărirea democrației locale și regionale în cele 47 de state-membre. Între altele, Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei elaborează liste de monitorizare, în baza cărora se realizează rapoartele și recomandările ce trebuie de urmat de către statele-membre pentru a fortifica democrația și autonomia locală.

Serviciul de Comunicare al CALM