Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Situația democrației locale din Republica Moldova din ultimii ani a degradat și necesită acțiuni concrete din partea guvernanților!

vezi mai mult

Galina Burduja, primar de Lunga, Florești: „E mai greu să fii primar decât militar"
17.01.2020     
 
Aliona Cojocaru, primar de Gura Căinarului, Florești: „CALM m-a ajutat foarte mult"
15.01.2020     
 
Iurie Cheleș, primar de Cernița, Florești: „Conducerea statului ar trebui să se întoarcă cu fața spre sate"
15.01.2020     
 
Ion Vîrlan, primarul orașului Mărculești: „Unele lucruri simple ne periclitează activitatea"
14.01.2020     
 
Primarul orașului Florești Iurie Gangan: „Avem nevoie de o politică echilibrată la nivel de stat"
14.01.2020     
 

Situația democrației locale din Republica Moldova din ultimii ani a degradat și necesită acțiuni concrete din partea guvernanților!

      
25.07.2019    

Reprezentanții Consiliului Europei vin la Chișinău pentru a stabili nivelul de implementare a angajamentelor asumate în domeniul democrației locale!

Reprezentanții Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE) vor întreprinde o vizită de post-monitorizare în Republica Moldova pentru a evalua gradul de implementare a angajamentelor asumate de statul nostru în domeniul democrației locale.

Pornind de la Raportul și Recomandarea CALRCE privind Democrația Locală și Regională în Republica Moldova din aprilie 2019, dar și Foaia de parcurs a CALRCE pentru Republica Moldova din 2016, în care se constată degradarea avansată a democrației locale și nerespectarea angajamentelor asumate de către autoritățile statului nostru, în cadrul evenimentului ce va avea loc la 20 noiembrie va fi abordată etapa actuală a evoluțiilor din domeniul administrației publice locale la nivel național, dar și stabilirea nivelului de implementare a angajamentelor din cele două documente evocate.

Delegația CALRCE va fi compusă din coraportorii pentru Republica Moldova Gunn Marit Helgesen (Norvegia, EPP/CCE) și Marc Cools (Belgia, ILDG). Aceștia vor fi asistați de către Angel Manuel Moreno Molino, președintele grupului de experți independenți pentru Carta Europeană a autonomiei locale și Secretariatul CALRCE.

Congresul Autorităților Locale si Regionale din Europa a fost înființat în 1994, în calitate de organ consultativ al Consiliului Europei. Congresul ajută statele membre ale CoE să-și îndeplinească sarcinile practice necesare realizării unei autonomii locale și regionale; acționează în strânsă cooperare cu organizațiile naționale și internaționale care reprezintă autoritățile locale și regionale; elaborează periodic rapoarte de țară privind situația democrației locale și regionale în toate statele membre;  veghează, în special, asupra aplicării principiilor Cartei europene a autonomiei locale.

Reprezentanții RM la CALRCE se aleg după fiecare scrutin electoral local general pentru o perioadă de patru ani. 

Serviciul de Comunicare al CALM

Fișiere:

Vizita raportorilor Consiliului Europei - doc.

Raportul privitor la Democrația locală și regională în Republica Moldova