Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Reprezentanți ai CALM și ai Ministerului Finanțelor au discutat despre efectele sistemului unitar de salarizare asupra bugetelor locale!

vezi mai mult

PRIMARII DIN ROMÂNIA SUSȚIN DEZVOLTAREA LOCALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA!
23.09.2019     
 
Viorel Furdui: „Calitățile personale valorează foarte mult la nivel local”
20.09.2019      moldova.europalibera.org   
 
Reprezentanții APL sunt instruiți cum să transforme fenomenul migrației în oportunitate pentru comunități!
20.09.2019     
 
Toate localitățile incluse în cadrul programului Drumuri Bune II vor beneficia de finanțare!
20.09.2019     
 
Modalitățile de eficientizare a Biroului Relații cu Diaspora, discutate la Cancelaria de Stat în comun cu partenerii de dezvoltare
18.09.2019      cancelaria.gov.md   
 

Reprezentanți ai CALM și ai Ministerului Finanțelor au discutat despre efectele sistemului unitar de salarizare asupra bugetelor locale!

      
07.06.2019    

Vineri, 7 iunie, experți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), aleși locali și conducerea Ministerului Finanțelor s-au întrunit în cadrul unei ședințe comune.

Subiectul principal discutat a vizat modul de implementare și impactul financiar al Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ion Chicu, ministrul Finanțelor, a prezentat succint viziunea instituției conduse privind modul de gestionare în anul curent a efectelor produse prin aprobarea legii menționate. S-a comunicat în acest sens despre compensarea suplimentară a cheltuielilor APL generate de legea dată, odată cu apariția condițiilor necesare în vederea rectificării Legii bugetului de stat pe anul curent. La rândul lor, reprezentanții CALM au menționat despre situația financiară dificilă a bugetelor locale, urmare a efectelor produse de Legea 270/2018 dar și a reformei fiscale din anul trecut. De asemenea, s-a vorbit despre imperfecțiunea legii date dar și a efectelor adverse asupra autonomiei la nivel local ale unor prevederi rigide conținute de aceasta. Opiniile exprimate au fost auzite, iar proiectul de amendare a legii ar putea fi propus spre discuții publice chiar în luna septembrie a acestui an.

Alte aspecte discutate pe durata ședinței au fost privind soldurile mijloacelor neutilizate din contul alocațiilor aprobate în anul precedent din cadrul Fondului rutier. Astfel, mijloacele neutilizate la finele anului ar putea fi lăsate la dispoziția APL, cu titlu de excepție, pentru anul următor, în funcție de situația din fiecare localitate. Evidența corectă a mijloacelor utilizate în acest domeniu de către APL prezintă o importanță deosebită. Au fost date asigurări că deficiențele în utilizarea sistemului electronic de achiziții publice, care impun APL să prezinte în continuare documentele pe suport de hârtie, urmează a fi excluse către finele anului. De asemenea, o atenție deosebită pe durata ședinței a fost dedicată discutării imperfecțiunilor legislative aferente impozitului pe bunurile imobiliare. Astfel, următoarea ședință care se va desfășura chiar pe durata săptămânii viitoare va fi dedicată acțiunilor care pot fi întreprinse imediat, în vederea creșterii ponderii în totalul veniturilor proprii a acestui impozit care, așa cum ne arată experiența internațională, este sursa principală de venituri proprii ale APL.

Un alt subiect abordat în cadrul evenimentului a fost stabilirea unui format de dialog permanent între reprezentanții autorităților locale și ai Ministerului Finanțelor, în vederea soluționării operative a problemelor cu care se confruntă autoritățile publice locale. În acest sens s-a dat curs propunerii de participare a CALM la întrunirile ce au loc trimestrial între reprezentanții Ministerului Finanțelor și APL de nivel II. Anterior, în cadrul ședințelor menționate, APL de nivel I nu erau invitate să participe și, în consecință, nu erau reprezentate în vederea comunicării opiniilor și problemelor cu care se confruntă acestea. De asemenea, s-a decis numirea Tatianei Ivanicichina, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor, în calitate de persoană de contact în relația cu CALM.

Serviciul de Comunicare al CALM