Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM atrage atenția asupra limitării autonomiei locale, îndepărtarea serviciilor de cetățeni și reducerea veniturilor APL!

vezi mai mult

Primarul de Tocuz, Căușeni Alexandru Țurcan: „Din satul nostru oamenii nu pleacă"
26.05.2020     
 
Primarul de Ciuflești, Căușeni Sergiu Pîrlog: „CALM este familia tuturor primarilor"
26.05.2020     
 
FINANȚELE PUBLICE LOCALE ȘI LEGILE CE ÎNGRĂDESC ACTIVITATEA APL ÎN VIZORUL CALM!
25.05.2020     
 
Primarul Emanuil Manolov, noul președinte NALAS: „Trebuie depuse eforturi pentru sporirea descentralizării și acordarea mai multor drepturi și resurse autorităților locale”
22.05.2020     
 
Tatiana Țurcan, primarul comunei Vinogradovca, Taraclia: „Legile neconsultate și rupte de realități generează ilegalități și blochează activitatea APL!”
22.05.2020     
 

CALM atrage atenția asupra limitării autonomiei locale, îndepărtarea serviciilor de cetățeni și reducerea veniturilor APL!

      
03.05.2019    

În rezultatul modificărilor legislației privind procedura notarială (Legea nr. 246 din 15.11.2018, valabilă din 01.03.2019) au fost diminuate semnificativ funcțiile notariale ale secretarului consiliului local.

Totodată, CALM constată că aceste servicii au fost îndepărtate de cetățenii din localitățile rurale (cetățenii trebuie să se deplaseze în raion, în condițiile unei populații rurale în etate și cu resurse financiare limitate), contrar principiului subsidiarității prevăzut în art.3 din Legea descentralizării administrative, nr. 435-XVI din 28.12.2006.

De asemenea, conform informațiilor obținute, costul unor servicii notariale pentru cetățean a crescut de peste două ori (de la 200 până la 500 de lei). În rezultatul modificărilor legislative unilaterale, neconsultate și netransparente, APL din Republica Moldova au suferit pierderi la bugetul local (conform unor estimări ale unor membri CALM, o localitate rurală are pierderi anuale în mediu peste 40 000 lei).  Suma respectivă este importantă pentru o comunitate rurală care, în conformitate cu principiile autonomiei locale, ar urma să fie compensată din bugetul central sau alte fonduri ale statului. Potrivit CALM, o astfel de abordare în raport cu APL, prin reducerea competențelor și a veniturilor bugetelor locale, este contrară prevederilor constituționale privind consultarea APL şi asigurarea autonomiei locale, precum şi angajamentelor Republicii Moldova în domeniul democrației locale și descentralizării. 

Cazul respectiv demonstrează că în loc de descentralizare și consolidare a autonomiei locale (inclusiv financiare), în Republica Moldova are loc un proces invers: de centralizare, limitare a autonomiei locale și reducere a veniturilor APL. De asemenea,  apare nedumerire în legătură cu faptul că autorul (Ministerul Justiției), care ar trebui să vegheze respectarea principiilor constituționale ale autonomiei locale şi consultării eficiente a APL (a se vedea în acest sens Recomandarea 328 (2012) a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei privind dreptul autorităților locale de a fi consultate de către alte niveluri de guvernare) dimpotrivă, încalcă principiile și standardele menţionate.

Reieșind din cele expuse mai sus, CALM a expediat Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției o adresare privind adoptarea și intrarea în vigoare a legislației în domeniul notarial în care solicită examinarea cazului dat și luarea unor măsuri corespunzătoare; revizuirea cadrului legal în vederea restabilirii competențelor și veniturilor APL şi asigurarea principiului subsidiarităţii; compensare a veniturilor ratate ale bugetelor locale, prin transferuri de la bugetul de stat sau alte fonduri centrale, cauzate de modificările unilaterale a cadrului legal și prejudicierii bugetelor locale; respectarea principiilor constituționale ale autonomiei locale şi consultării efective a APL şi structurilor lor asociative.

Fișier:

Adresarea CALM

Serviciul de Comunicare al CALM