Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Grupurile de acțiune locală (GAL) – instrument european de dezvoltare rurală. Experiența Greciei studiată de membrii CALM.

vezi mai mult

CALM constată mai multe impedimente în activitatea secretarilor Consiliilor locale și solicită Guvernului să intervină!
15.11.2018     
 
Conform unor analize prealabile, există riscul ca în anul 2019 bugetele locale să piardă venituri de până la 400 milioane de lei!
15.11.2018     
 
Nicolae Tudoreanu, primar de Feștelița: „Încerc să creez un nume localității mele"
15.11.2018     
 
Alexei Burlacu, primarul comunei Rogojeni, raionul Șoldănești: „Chiar dacă avem două uzine de asfalt în localitate tot prin glod mergem"
14.11.2018     
 
LA ÎNĂLȚIME CU CALM DESPRE SISTEMUL UNITAR DE SALARIZARE ȘI PREGĂTIRILE PENTRU CONSTITUIREA REȚELEI PROFESIONALE A SECRETARILOR!
13.11.2018     
 

Grupurile de acțiune locală (GAL) – instrument european de dezvoltare rurală. Experiența Greciei studiată de membrii CALM.

      
13.09.2018    

 În perioada 2-9 septembrie, un grup din colaboratori al  MADRM și AIPA,  primari, membri ai GAL-urilor din diferite regiuni ale tării,  împreună cu  reprezentanți ai ONG-lor  au efectuat o vizită de studiu în Grecia. Tematica evenimentului a fost: "Transfer de experiență în programarea și implementarea intervențiilor privind îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă în zonele rurale." Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a fost reprezentat de vicepreședintele Maria Galiț, primar de Sărata Veche, Fălești. În cadrul vizitei a fost studiată experiența activității GAL-urilor - o formă de acțiune locală larg răspândită și susținută prin diverse programe în Uniunea Europeană. Această formă de cooperare între APL, sectorul de afaceri și ONG ia amploare în Republica Moldova și reprezintă unul din instrumentele ce pot contribui la dezvoltarea comunităților noastre rurale.

Vizita a fost organizată de proiectul de AT pentru ENPARD, având ca obiectiv însușirea de cunoștințe și experiențe, în perspectiva implementării noilor măsuri de dezvoltare rurală, obiectiv pentru care se  acordă sprijin din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

  Pe parcursul vizitei primarii au avut posibilitatea să preia din bunele practici ale  Greciei – o țară cu o experiență de 20 ani în implementarea măsurilor de "Îmbunătățire a calității vieții în mediului  rural", în cadrul politicii UE de dezvoltare rurală.

Totodată, primarii au fost familiarizați cu procedurile și mecanismele necesare pentru implementarea eficientă a măsurilor respective.

Aleșii locali din Republica Moldova au stabilit legături de cooperare cu diferite primării și GAL-uri din  Grecia, în vederea implementării a diferitor proiecte comune.

Primarii noștri au vizitat Autoritatea de Gestionare a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNRD) din Grecia, fiindu-le prezentată structura și sarcinile acestei autorități, dar și procedurile de programare și implementare a măsurilor : "Îmbunătățirea infrastructurii publice locale", "Renovarea și dezvoltarea satelor", " Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole" și "Implementarea metodei LEADER".

De asemenea,  aleșii locali din Republica Moldova au participat la prezentarea  unor proiecte concrete în localitățile  Leonidio și Kalavryta, printre acestea fiind:

-         Pensiunea tradițională "Agroctima";

-         Cooperativa de femei "Tsakonaos"- în cadrul acesteia sunt create și comercializate produse alimentare tradiționale;

-         Reabilitarea castelului vechi "Tsikalioti" prin transformarea în muzeu de Arhitectură Locală;

-         Centrul cultural din Leonidio;

-         Parcul de alpinism din Parnonas;

-         Festivalul Melijazz;

-         Hotelul "Finday" eco-suites;

-         Cooperativa agricolă de produse lactate din Kalavryta;

-         Minicompania locală de producere a pastelor făinoase tradiționale, fabricate manual.

 Toate aceste proiecte au fost  implementate în cadrul Programelor LEADER, dar și a altor programe de dezvoltare rurală, cu suportul tehnic  al Agențiilor de Dezvoltare Locală (ACHIA SA și PARNONAS SA) .

 Participanții mulțumesc organizatorilor acestei vizite de studiu, deoarece au avut posibilitatea să obțină  cunoștine și experiențe valoroase privind dezvoltarea rurală.  De asemenea, primarii speră că în viitorul cel mai apropiat vor avea oportunitatea  să  le  implementeze în practică,  pentru a îmbunătăți condițiile de trai și de muncă în zonele rurale din țara noastră - R. Moldova.

CALM va continua să participle activ în acest proces și va sprijini prin toate mijloacele aceste forme de cooperare în vederea dezvoltării comunităților locale din RM.