Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM, cu suportul IDIS „Viitorul", vine în sprijinul APL prin lansarea Serviciului de Asistență Juridică

vezi mai mult

Republica Moldova este codașă la capitolul autonomiei fiscale a autorităților publice locale
20.03.2019     
 
Primarul municipiului Strășeni Valentina Casian: „Susținerea de care se bucură CALM-ul din partea asociațiilor reprezentative ale APL din România este foarte benefică pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova”
20.03.2019     
 
Ion Munteanu, primar de Fetești, Edineț: „Viorile și violoncelele fabricate în Fetești ajung în toate colțurile lumii”
20.03.2019     
 
Natalia Petrea, primar de Costești, Ialoveni: „Ne dorim legătură directă cu finanțatorii europeni”
20.03.2019     
 
Inițiativele CALM la nivelul Uniunii Europene dau REZULTATE: numărul fondurilor UE pentru APL vor fi majorate substanțial și va fi creat un forum consultativ permanent cu APL!
19.03.2019     
 

CALM, cu suportul IDIS „Viitorul", vine în sprijinul APL prin lansarea Serviciului de Asistență Juridică

      
31.07.2018    

Marți, 31 iulie, la sediul IDIS „Viitorul" a fost lansat Serviciul de Asistență Juridică pentru autoritățile publice locale și aleșii locali. Este o inițiativă a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și IDIS „Viitorul". Acest program de asistență juridică este un serviciu care va fi oferit tuturor reprezentanților APL, membri ai CALM, la cerere, în funcție de necesitățile juridice ce vor apărea în activitatea APL. Totodată, pe parcursul activității, experții juridici vor face un diagnostic al tipurilor de probleme de ordin juridic, iar analiza tuturor acestor cazuri va permite intervenția în procesul legislativ pentru a efectua anumite modificări, precizări care sunt necesare a fi incluse în legislația penală, administrativă și de alt gen.  Primarii trebuie să beneficieze de libertate și autonomie, iar Serviciul de Asistență Juridică îi va sprijini în această privință. Beneficiarii Serviciului sunt autoritățile locale de nivelul I și nivelul II: primarii, președinții și vicepreședinții de raioane, secretarii, consilierii, inginerii cadastrali, contabilii. Modalitatea de solicitare a serviciului este prin telefon: (022)000-280; fax (022)223-529, prin email serviciul.juridic@calm.md sau prin vizita la sediul CALM.

În debutul evenimentului, directorul IDIS „Viitorul" Igor Munteanu s-a arătat convins de faptul că  prin lansarea acestui serviciu se face o faptă bună, oferind primarilor și consilierilor locali anumite tipuri de expertiză juridică pe domenii ce sunt legate de autonomia locală. „Adeseori uităm să readucem aminte că fundamentul autonomiei locale în Republica Moldova trebuie să țină de felul în care funcționează, în general, Uniunea Europeană. Probabil că acest proiect politic al UE nu s-ar fi consolidat niciodată dacă nu ar fi fost respectate drepturile colectivităților locale de a se autoadministra. Noi spunem frecvent că autonomia locală este prima bază a puterii statului și adesea uităm că cei care reprezintă puterea colectivă a cetățenilor au nevoie și ei să fie apărați contra abuzurilor, nedreptăților și contra faptului că adeseori legislația este interpretată de către cei care au cuțitul și pâinea, în folosul puterii centralizatoare. Spun acest lucru pentru că mai multe fapte indică asupra unor tendințe în care bugetele locale sunt adeseori redesenate la mijloc de an, atunci când, de exemplu, scutirile de taxe, de impozite, se fac fără consultarea APL și atunci când reforme extrem de importante pentru structura statului, cum ar fi cea administrativ-teritorială este decisă în cadrul unui grup restrâns de oameni, cu acceptul Guvernului central, fără însă a se lua în calcul și punctul de vedere al APL."

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a menționat că din experiența CALM se atestă că serviciile de ordin juridic sunt unele dintre cele mai solicitate, iar insuficiența de cadre în acest domeniu este încă o dovadă a necesității lansării Serviciul de Asistență Juridică pentru autoritățile publice locale și aleșii locali, deoarece întreaga activitate a APL se bazează pe cunoașterea și pe aplicarea corectă a cadrului legal. „Știm cu toții că în statele de personal ale majorității covârșitoare a APL lipsește funcția de jurist și APL sunt nevoite să activeze având la bază un cadru legal destul de interpretabil. În același timp, cei mai mulți primari și funcționari nu sunt juriști, iar aplicarea legilor necesită niște cunoștințe speciale. Din aceste motive, deseori apar o sumedenie de probleme de interpretare, de aplicare politică a legilor și astfel apar divergențe între APL și  organele de control. Inclusiv din acest motiv, Serviciul de Asistență Juridică pentru autoritățile publice locale și aleșii locali este unul absolut necesar, lucru demonstrat și de timp. Noi credem că acest tip de servicii ar putea trezi interesul factorilor decizionali privitor la tipul de probleme de ordin juridic cu care se confruntă APL și astfel să fie create condițiile necesare de a atrage expertiză juridică în cadrul tuturor APL."

Viorel Furdui a punctat faptul că acest Serviciu vine în contextul creării în cadrul CALM a unui Centru de prestare a serviciilor de asistență și instruire.  „Având suportul IDIS „Viitorul", vom fi bucuroși ca acest Serviciu să se încadreze în conceptul acestui Centru, pentru ca pe lângă serviciile juridice, APL să beneficieze și de alte tipuri de servicii, pe care noi deja le prestăm în domenii precum aprovizionarea cu apă și canalizarea, financiar-economic, scrierea de proiecte, ș.a. Tot acest cumul de servicii va fi concentrat în cadrul acestui Centru, obiectivul nostru fiind de a oferi posibilitatea APL să-și dezvolte capacitățile, în beneficiul comunităților locale."

Coordonatorul Serviciului de Asistență Juridică pentru autoritățile publice locale și aleșii locali Viorel Pârvan a explicat ce reprezintă acest Serviciu, cine sunt beneficiarii lui și care sunt problemele cu care se adresează deja reprezentanții APL. Viorel Pârvan a comunicat faptul că alături de CALM și IDIS „Viitorul", Centru de Resurse Juridice din Moldova este al treilea partener în cadrul acestui proces de acordare a asistenței juridice funcționarilor din comunitățile locale. „Necesitatea acestui serviciu a pornit de la complexitatea problemelor și activităților din APL, din cauza lipsei acute a juriștilor din cadrul APL și a multiplelor abuzuri ale organelor de drept împotriva aleșilor locali."

Serviciul de Asistență Juridică oferă consultanță autoritățile locale în toate domeniile ce țin de  activitatea APL. În caz de necesitate, experții Serviciului se vor expune asupra legalității unor proiecte de decizii sau dispoziții și îi vor ajuta pe reprezentanții APL să întocmească proiecte de decizii, dispoziții, ș.a.m.d. „Oferim răspunsuri APL și atunci când acestea se confruntă cu anumite presiuni sau acțiuni ale organelor de drept și au nevoie de suportul nostru pentru a nu atrage anumite consecințe juridice mai grave. Îi ajutăm să întocmească anumite cereri, petiții, demersuri, " a menționat Viorel Pârvan.

Echipa Serviciului de Asistență Juridică pentru autoritățile publice locale și aleșii locali este alcătuită din juriștii Viorel Pârvan, Viorel Rusu și Radu Jigău. Pe parcursul activității Serviciului, în funcție de numărul de solicitări se va decide dacă este nevoie de a mări echipa de juriști.

Expertul CALM Viorel Rusu a declarat că în cadrul acestui Serviciu juriștii lucrează în comun pentru a cuprinde tot spectrul de probleme și pentru a răspunde rapid la toate solicitările.

Serviciul de Asistență Juridică pentru autoritățile publice locale și aleșii locali activează deja de două luni. În această perioadă au parvenit 50 de solicitări de asistență juridică, din 21 de raioane și din municipiul Chișinău. Potrivit concluziilor juriștilor, localitățile rurale apelează cel mai des la acest serviciu, ceea ce demonstrează că beneficiari sunt satele și comunele care nu au posibilități de a angaja juriști în cadrul primăriilor. Până în prezent, cele mai multe cazuri au fost din domeniul civil și al relațiilor de muncă. Acest Serviciu a fost prevăzut de a fi acordat până la etapa litigiului în instanța de judecată însă, pe parcursul recepționării cazurilor, juriștii au constatat că există o mare necesitate de a veni în ajutorul APL și atunci când anumite litigii sunt pe rol.

Serviciul de Asistență Juridică pentru autoritățile publice locale și aleșii locali este un proiect finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii și fundația Soros.  

Departamentul de Comunicare al CALM