Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM apără interesele operatorilor mici de apă și sanitație

vezi mai mult

Republica Moldova este codașă la capitolul autonomiei fiscale a autorităților publice locale
20.03.2019     
 
Primarul municipiului Strășeni Valentina Casian: „Susținerea de care se bucură CALM-ul din partea asociațiilor reprezentative ale APL din România este foarte benefică pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova”
20.03.2019     
 
Ion Munteanu, primar de Fetești, Edineț: „Viorile și violoncelele fabricate în Fetești ajung în toate colțurile lumii”
20.03.2019     
 
Natalia Petrea, primar de Costești, Ialoveni: „Ne dorim legătură directă cu finanțatorii europeni”
20.03.2019     
 
Inițiativele CALM la nivelul Uniunii Europene dau REZULTATE: numărul fondurilor UE pentru APL vor fi majorate substanțial și va fi creat un forum consultativ permanent cu APL!
19.03.2019     
 

CALM apără interesele operatorilor mici de apă și sanitație

      
28.07.2018    

O nouă ședință privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu participarea reprezentanților CALM, „Apă-Canal Chișinău", ai ministerelor de resort și ai ANRE a avut loc luni, 23 iulie 2018. Întrunirea a avut loc ca urmare a ședinței din 19 iulie 2018, privind proiectul de modificare și completare a Legii nr. 303 din 13.12.2013, cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și urmare a propunerilor de modificare/completare a respectivului proiect de lege.  

Potrivit CALM, unul dintre cele mai importante puncte este de a nu include licențierea ca o obligativitate pentru operatorii mici de apă și sanitație din localitățile rurale. CALM este de părere că această prevedere ar crea impedimente, nicidecum o îmbunătățire a serviciului. Expertul CALM Alexandru Morcov a explicat că licența este pur și simplu o autorizație de reglementare a activității de antreprenoriat și nicidecum nu contribuie la îmbunătățirea calității serviciului de apă și sanitație. „Calitatea este determinată de alte acte normative și documente tehnice, controale, ș.a."

O altă propunere a CALM a fost modificarea legislației în ceea ce privește calculul amortizării activelor care sunt în calitate de grant, din partea donatorilor străini și includerea acestui calcul în tarif. „La momentul actual nu se calculează amortizarea, iar această scăpare creează impedimente în dezvoltarea acestor sisteme. Cunoaștem că fiecare obiect are o durată de viață și la expirarea acestei etape ar trebui să avem resurse financiare pentru a renova și a menține funcțional acest serviciu. Lipsa calculelor amortizării acestor obiecte ne va face peste 10-15 ani să cerem iar bani de la partenerii noștri de dezvoltare, iar partenerii nu vor mai putea să finanțeze obiective pentru care deja au donat."

Paralel cu aceasta, CALM a propus ca APL să aibă posibilitatea ca în contractul de delegare să stabilească o redevență (o plată a operatorului pentru prestarea acestui serviciu), iar acești bani ar urma să fie utilizați pentru dezvoltarea și îmbunătățirea serviciului prestat de apă și sanitație.

„Ne-am bucurat să găsim consens în cadrul acestei ședințe", a menționat expertul Alexandru Morcov.

Un alt subiect abordat în cadrul ședinței a fost o imperfecțiune a legislației actuale, sau o interpretare a Cancelariei de Stat care a notificat APL referitor la aprobarea unui tarif diferențiat la apă.

 „CALM consideră că este necesară formula de calcul a unui tarif diferențiat, ceea ce presupune că pentru consumul social de apă potabilă ar trebui să fie stabilit un tarif, iar utilizarea apei pentru irigare sau alte necesități ar trebui să fie calculată în baza unor metodologii sau proceduri foarte clare, ceea ce ar determina consumul rațional de apă potabilă. „Sarcina noastră, ca și națiune, este să consumăm rațional resursele naturale, mai ales că problema apei potabile în Republica Moldova este una acută. Costurile pentru ca apa să devină potabilă sunt foarte mari, de aceea consumul ei pentru alte necesități decât folosirea în alimentație nu este justificată," a menționat Alexandru Morcov.

În acest sens, expertul CALM a prezentat exemplul localității Sculeni, Ungheni. „Consiliul local a aprobat un tarif diferențiat la apă, fiind stimulat de faptul că în perioada de vară, când consumul la apă este mai mare,  când se efectuează lucrări de irigare, din cei 700 de consumatori, acces la apă aveau doar 200.  După aprobarea tarifului diferențiat, această problemă a fost eliminată integral, ceea ce a permis asigurarea cu apă potabilă a tuturor consumatorilor din localitate."

Acest lucru a devenit posibil datorită intervenției experților din cadrul Serviciului de Asistență pentru Operatorii Mici de Apă și Sanitație din cadrul CALM, care au au alcătuit un compendiu de prevederi legale la acest capitol și au demonstrat că este în competența și chiar obligația APL să intervină în cazul unui consum irațional de apă potabilă.

Departamentul de Comunicare al CALM