Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Creșterea veniturilor în APL - o inițiativă necesară, însă care poate deveni una păguboasă dacă nu va fi urgent îmbunătățită!

vezi mai mult

Republica Moldova este codașă la capitolul autonomiei fiscale a autorităților publice locale
20.03.2019     
 
Primarul municipiului Strășeni Valentina Casian: „Susținerea de care se bucură CALM-ul din partea asociațiilor reprezentative ale APL din România este foarte benefică pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova”
20.03.2019     
 
Ion Munteanu, primar de Fetești, Edineț: „Viorile și violoncelele fabricate în Fetești ajung în toate colțurile lumii”
20.03.2019     
 
Natalia Petrea, primar de Costești, Ialoveni: „Ne dorim legătură directă cu finanțatorii europeni”
20.03.2019     
 
Inițiativele CALM la nivelul Uniunii Europene dau REZULTATE: numărul fondurilor UE pentru APL vor fi majorate substanțial și va fi creat un forum consultativ permanent cu APL!
19.03.2019     
 

Creșterea veniturilor în APL - o inițiativă necesară, însă care poate deveni una păguboasă dacă nu va fi urgent îmbunătățită!

      
21.07.2018    

CALM susține inițiativa de  creștere a salariilor în APL, absolut necesară și justificată. Însă, în forma în care ea a fost prezentată și adoptată de Guvern ea generează mai multe incertitudini, confuzii și contradicții pentru cei din APL, făcând foarte dificilă aplicarea ei în practică și creând tensiuni între diferite categorii de funcționari. 

Membrii Guvernului au aprobat proiectul de Lege privind majorarea cu până la 50% a salariilor pentru primari și viceprimari, președinți și vicepreședinți de raion, pretori și vicepretori. De asemenea, cu până la 15% din salariul de funcție vor crește și salariile personalului care asigură deservirea tehnică a APL. Acesta a fost subiectul emisiunii Regionalii de la TV8, invitat în studio fiind directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui.

Potrivit directorului executiv al CALM, problema salariilor mici din cadrul APL se discută de foarte mult timp, din acest punct de vedere situația fiind extrem de gravă. „APL au fost desconsiderate în totalitate și din acest motiv în APL există o atmosferă dezolantă atunci când e vorba de continuarea activității în cadrul APL.  Acest lucru se atestă la toate nivelele de administrație locală. În primării există un deficit enorm de contabili, de ingineri cadastrali, secretari ai Consiliilor locale, ș.a. Dacă a ajuns această stare de decepție totală și în rândul primarilor atunci lucrurile sunt într-adevăr foarte grave. Foarte mulți primari buni, care au crescut din punct de vedere profesional pe parcursul a unu, două sau trei mandate, deja se gândesc să părăsească această funcție, deoarece nu există o proporție rațională între responsabilitatea enormă, competențele care se pun zi de zi pe umerii APL și recompensă. Totodată, spre deosebire de alte categorii de funcționari, primarilor, dar și funcționarilor publici, în afară de faptul că sunt discriminați în raport cu alte nivele de administrație publică, conform Legii li se interzice să se ocupe cu anumite activități suplimentare care să le permită să-și suplinească veniturile. Ei nu au dreptul la nicio altă activitate remunerată, excepție fiind predarea în școli sau alte instituții de învățământ. Situația este gravă și noi de mai mult timp încercăm să abordăm această problemă, venind cu propuneri concrete, sesizând autoritățile statului. Problema este generată de faptul că noi la timp nu am întreprins niște măsuri importante în ceea ce privește ajustarea cadrului legal la principiile de funcționare a APL."

Cât privește inițiativa legislativă a Guvernului, Viorel Furdui a menționat că CALM încă mai speră că va reuși să discute în cadrul Parlamentului astfel încât proiectul de Lege al Executivului să fie ajustat conform rigorilor autonomiei locale și astfel să devină efectiv. „În formatul în care a fost adoptat de către Guvern proiectul este destul de confuz, din acest motiv considerăm că acest proiect trebuie perfecționat. În proiectul de Lege se propune nu de a majora salariul, dar de a da dreptul APL, în special peroanelor cu funcție de demnitate publică din APL la stimulente, car pot fi până la 50% din mărimea salariului de funcție. Totodată, se acordă dreptul de a stimula cu până la 15 % personalul tehnic. Legea 355, cu privire la salarizarea în domeniul bugetar, în articolul 2 este o prevedere prin care persoanelor cu funcție de demnitate publică li se interzice, într-o oarecare măsură, să beneficieze de stimulente. Prin acest articol al Legii se blochează implementarea actualei inițiative a Guvernului, pe care sperăm că Parlamentul o va exclude. În actuala variantă a proiectului de Lege sunt și alte inexactități. Se propune ca majorările să constituie până la 50%, dar nu este explicat mecanismul, nici cine va decide dacă majorarea este de 10 sau de 50%. Dacă Consiliul local trebuie să decidă cu cât se majorează salariul primarului, atunci noi nu soluționăm problema, deoarece colegii noștri din cadrul APL nu o singură dată ne-au spus că din cauza relațiilor nu tocmai bune între Consiliu și primari, aleșii locali nici nu se adresează după asemenea premii. De multe ori Consiliile locale acordă premii funcționarilor din primărie și nu primarilor, chiar dacă alesul local este conducătorul acestor funcționari. O altă problemă este că de majorări nu vor beneficia funcționarii publici, în acest sens a fost o inițiativă de a acorda dreptul APL, inclusiv din sursele proprii, de a avea posibilitatea de a acorda unele adaosuri la salarii pentru funcționarii publici în mărime de până la 100%. Faptul că funcționarii publici din APL rămân fără majorări va crea unele tensiuni în cadrul primăriilor, deoarece și așa avem probleme la capitolul identificării specialiștilor care să lucreze în APL."

Directorul executiv al CALM este de părere că sustenabilitatea acestei inițiative constituie o altă problemă deoarece, după toate regulile de funcționare a autonomiei locale, pentru implementarea acesteia ar trebuie de prevăzut și o sursă. „Este foarte bine că până la sfârșitul anului această cheltuială se va face din  bugetul de stat. E corect ca orice modificare efectuată pe parcursului anului bugetar, la inițiativa legislatorului, să fie acoperită financiar de către Guvern, din sursele bugetului de stat. Paralel cu aceasta însă, urmează a asigura această sustenabilitate prin identificarea și acordarea cel puțin  a unei surse de venit."

În acest sens, Viorel Furdui a amintit că CALM a venit cu o inițiativă referitor la modul de evaluare a bunurilor imobile. „Am venit și cu exemple în acest sens, demonstrând că acest lucru ar permite APL să aibă mai multe venituri proprii și să le folosească în interesul politicii de cadre, remunerație, sau în alte scopuri necesare APL."

Totodată, potrivit directorului executiv al CALM Viorel Furdui, această inițiativă a Guvernului este necesară, indiferent de forma în care este ea. „Trebuie să schimbăm atmosfera în APL și să dăm posibilitatea de a genera o anumită creștere a remunerației în APL, chiar dacă ceea ce se propune la ora actuală este o inițiativă cam întârziată și insuficientă. Problema este că această inițiativă este privită ca una izolată și superficială, ea nu soluționează lucrurile în esență. Este important de a perfecta corect, din punct de vedere juridic, această creștere salarială. CALM a venit în ajutorul inițiatorilor acestui proiect de Lege cu o abordare complexă. Noi am propus ca și funcționarii publici să beneficieze de majorări, să excludem toate aceste bariere în ceea ce privește acordarea premiilor, deoarece în prezent există o formulare foarte confuză. Am propus corelarea acestui sistem, inclusiv la veniturile proprii. Această problemă poate fi soluționată foarte simplu,  în baza principiului descentralizării politicii de cadre și a salarizării, iar la aceste capitole la ora actuală avem o discrepanță enormă."

Viorel Furdui a amintit că în pofida  prevederilor Cartei Europene și ale Constituției, până în prezent primarii și funcționarii publici din APL sunt priviți ca o categorie inferioară în administrația publică și atitudinea față de ei este respectivă, exact așa ca într-un stat extrem de centralizat, unde nu funcționează autonomia locală și descentralizarea. „Realitățile juridice de la noi sunt cu totul alatele. Există niște principii de funcționare a APL, potrivit cărora primarul este conducătorul APL, un administrator mai important la nivel local nu există. Relația dintre APL și cea de alte nivele, inclusiv cea centrală se bazează pe principiile colaborării, legalității și nu există subordonare între acestea. APL beneficiază de bugete proprii, de personalitate juridică proprie, de patrimoniu propriu, de sistem propriu și autonom de organizare și funcționare, în limitele Legii. Problema de cadre și de salarizare ar trebui să fie una de interes local, deoarece APL sunt cele care trebuie să decidă de câți specialiști este nevoie, ce fel de specialiști și ce politică de remunerare să aibă. Aceasta este principala discrepanță care există și care nu este înțeleasă până în prezent de către colegii noștri din APC."

Departamentul de Comunicare al CALM