Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM conferă încredere partenerilor de dezvoltare pentru a investi în RM

vezi mai mult

Petru Cozlan, primar de Cățeleni, Hâncești: „Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, așa cum sunt ele"
16.01.2019     
 
Emilia Albu, primar de Mereșeuca, Ocnița: „În activitatea noastră este nevoie de perseverență, curaj, dârzenie și insistență”
16.01.2019      Foto edit.ocn.md   
 
AUTORITĂȚILE LOCALE ADUC INVESTIȚII IMPORTANTE PENTRU COMUNITĂȚILE LOR!
15.01.2019     
 
CALM a elaborat o notă informativă despre condițiile în care funcționarii publici pot cumula funcții
15.01.2019     
 
Vasile Tîltu, primarul de Domulgeni, Florești: „În viața mea nu am cerșit atât cât în acești trei ani și jumătate”
15.01.2019     
 

CALM conferă încredere partenerilor de dezvoltare pentru a investi în RM

      
07.02.2018    

În ultima perioadă de timp, una dintre puținele satisfacții ale autorităților locale din RM este schimbarea esențială a abordării Uniunii Europene, dar și a altor parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova față de politicile de dezvoltare a comunităților noastre. Toate aceste schimbări sunt generate prin programe de dezvoltare, proiecte concrete de infrastructură, subvenții destinate autorităților locale, atât la nivel local, cât și național.  Din  păcate, importanța implementării acestor politici nu este atât de bine conștientizată de către cetățeni totuși, încet-încet, populația începe să perceapă importanța contribuției financiare a partenerilor europeni ai RM pentru generarea de bunăstare în localitățile R. Moldova.

Despre ce fel de proiecte de dezvoltare este vorba?

1.     Există mai multe programe-pilot care au drept obiectiv o finanțare cât mai consistentă de care beneficiază comunitățile locale, cum ar fi Convenția Primarilor, Primarii pentru creșterea economică, a fost modificat programul de cooperare transfrontalieră, la ora actuală acesta având un nou format (România-Moldova și Moldova-Ucraina), dar și  programe de investiții directe pentru infrastructură, elaborate de Delegația Uniunii Europene;

2.     Sunt și alte programe importante, care nu vizează direct APL, dar oricum contribuie la dezvoltarea  economică locală, printre acestea menționăm DCFTA, LEADER și ENPARD. Chiar dacă aceste programe deocamdată nu sunt impementate la scară largă în Republica Moldova, nu putem neglija aceste  angajamente ale Uniunii Europene în domeniul dezvoltării țării noastre.

3.     Un program absolut nou are drept obiectiv promovarea investițiilor private din Uniunea Europeană în țările din Vecinătatea UE și în Africa. Această abordare a Uniunii Europene este extrem de importantă, deoarece comunitatea europeană oferă garanții companiilor private din țările UE care doresc să investească în țările respective. Implementarea acestui program va duce practic la eliminarea tuturor riscurilor de investiții și are premisa de a aduce investiții considerabile, inclusiv în R. Moldova. Trebuie să menționăm că printre beneficiarii acestui program sunt și autoritățile publice locale, ca reprezentanții principali ai comunității unde aceste investiții private își vor găsi rostul.

4.     Printre primii beneficiari ai suportului din partea UE sunt asociațiile autorităților publice locale - instituții ce promovează democrația și autonomia locală, principalii promotori și susținători ai Cartei Europene a autonomiei locale, instituții ce agreează, canalizează și elaborează viziunile APL, fiind și un suport important  pentru APL în ceea ce privește consolidarea capacităților, informarea, instruirea și comunicarea.

5.     Asociațiilor autorităților locale, dar și societății civile li se acordată o atenție sporită, în contextul în care s-a conștientizat și mai mult faptul că dezvoltarea națională nu este generată doar de guvernele și administrațiile publice centrale, ci de toți actorii din societate. Mai ales că, atât asociațiile APL, cât și societatea civilă reprezintă o resursă importantă pentru guvernele centrale din punct de vedere al expertizei și monitorizării, dar și al elaborării de politici publice.

6.     De asemenea, un motiv încurajator este scăderea ponderii suportului bugetar în favoarea investițiilor directe în infrastructura locală și națională. Suntem convinși de faptul că programele Uniunii Europene, mai ales cele destinate R. Moldova sunt ghidate de aceste principii.  

 Nu putem nega rolul Congresului Autorităților Locale din Moldova în aceste procese promițătoare și chiar remarcabile, mai ales în contextul schimbărilor anevoioase la nivel  de politici și administrativ. Încă de la creare, Congresul Autorităților Locale din Moldova a fost foarte activ pe plan internațional, conștientizând importanța implicării partenerilor noștri externi în dezvoltarea tuturor  domeniilor societății. Grație cooperării internaționale cu organizații precum Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene (CEMR), Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene, Comisia Europeană, Consiliul Europei, la ora actuală CALM este inclus în practic toate platformele importante ale Uniunii Europeane ce abordează probleme de dezvoltare internațională și asistență, merită să menționăm Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene, Forumul permanent al Uniunii Europene de politici pentru dezvoltare, Forumul Uniunii Europene pentru cooperarea descentralizată, precum și în grupul de parteneri din cadrul programului DEAR, dar și alte comitete de supraveghere, birouri executive și politice ale diferitelor organizațiilor pan-europene, precum și a consultărilor ad-hoc organizate atât la Bruxelles, cât  și în alte orașe europene.

Constatăm cu bucurie și speranță  unele progrese semnificative  în abordările practice, eforturile care dau rezultate pozitive în conceptualizarea programelor noi, dar și în reevaluarea programelor existente. Pentru aceste abordări progresive aducem sincere aprecieri tuturor structurilor Uniunii Europene implicate în acest proces, Directoratului General DG DEVCO, responsabil de cooperare internațională și dezvoltare, șefilor de secții, tuturor colaboratorilor, conducerii administrative și politice, Directoratului General DG NEAR, responsabil de extinderea Uniunii Europene și țările din Vecinătate UE, Parlamentului European, Comitetului Regiunilor al UE, Comisiei Europene și,  bineînțeles,  Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova   

Departamentul de Comunicare al CALM