Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM salută inițiativa legislativă a Adunării Populare UTA Găgăuzia ce are ca obiectiv realizarea strategiei descentralizării administrative

vezi mai mult

DIALOGUL ÎNTRE APC ȘI APL, INTERMEDIAT DE CONGRESUL AUTORITĂȚILOR LOCALE DIN MOLDOVA
18.10.2017     
 
CAZUL LUI DORIN CHIRTOACĂ ȘI SITUAȚIA ALEȘILOR LOCALI DIN MOLDOVA IN VIZORUL SESIUNII PLENARE A CONGRESULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE ȘI REGIOMNALE AL CONSILIULUI EUROPEI! PE MARGINEA ACESTUI CAZ VA FI ADOPTATĂ O REZOLUȚIE SPECIALĂ!
17.10.2017     
 
CALM atentioneaza ca politica bugetar-fiscala pentru 2018 contravine Foii de parcurs si angajamentelor RM in domeniul descentralizarii financiare
17.10.2017     
 
Neimplementarea strategiilor naționale și angajamentelor internaționale în domeniul descentralizării financiare, afectează imaginea Republicii Moldova și împiedică dezvoltarea locală
14.10.2017      voceabasarabiei.md   
 
Descentralizarea urgentă a sistemului de salarizare este unica soluție de a evita colapsul administrativ și exodul specialiștilor la nivel local: o inițiativă legislativă de importanță națională a colegilor din UTA Gagauzia susținută de CALM!
14.10.2017     
 

CALM salută inițiativa legislativă a Adunării Populare UTA Găgăuzia ce are ca obiectiv realizarea strategiei descentralizării administrative

      
05.10.2017    

Adunarea Populară UTA Găgăuzia va înainta Parlamentului Republicii Moldova o inițiativă legislativă de modificare a anexei 1 din Legea cu privire la aplicarea titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000. Această inițiativă are drept scop asigurarea autonomiei financiare a autorităților publice locale de primul nivel și prevede majorarea valorilor maxime a cotelor de impozitare a terenurilor agricole, cu excepția fânețelor și a și pășunilor cu valoare cadastrală, cu 100%,  de la 1,5 lei la 3,0 lei pe hectar de hectar.

Cotele de impozitare a terenurilor cu destinație agricolă nu au fost ajustate în ultimii 16 ani. În această perioadă, situația economică din țară a suferit modificări semnificative s-a devalorizat moneda națională și a crescut costul terenurilor agricole. Reieșind din cele expuse mai sus, se constată că modalitatea de formare a impozitului funciar, care este una dintre cele mai importante surse de alimentare a bugetului primăriilor, este învechită și nu corespunde realității.

Această situație reduce variabilitatea bugetelor locale și în mod artificial creează o dependență a bugetele localităților față de subvenții, cauzând nerespectarea în deplină măsură a principiului autonomiei locale.

Proiectul de lege are drept scop creșterea în mod semnificativ a bazei fiscale a primăriilor (nu mai puțin de 10% din nivelul actual),  prin stabilirea mărimii impozitului pe terenul agricol, în conformitate cu realitățile economice.

Pe parcursul mai multor ani, CALM a venit cu inițiative similare pentru politica bugetar fiscală, inclusiv pentru anul 2018. CALM consideră că o variantă pentru soluționarea problemei date ar fi transferarea dreptului de a stabili mărimea maximală a acestui impozit de către autoritățile locale, cea minimală fiind stabilită de lege. Aceasta ar fi o adevărată autonomie locală.

Cu eforturi comune sperăm să fim auziți!

Atașat găsiți propunerile CALM la politica bugetar-fiscală pentru anul 2018.

Textul integral al unei rezoluții privind inițiativa legislativă a Adunării Populare a Găgăuziei în Parlamentul Republicii Moldova puteți citi mai jos:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ О ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РАЗДЕЛА VI НАЛОГОВОГО КОДЕКСА № 1056-XIV ОТ 16.06.2000 ГОДА