Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM salută inițiativa legislativă a Adunării Populare UTA Găgăuzia ce are ca obiectiv realizarea strategiei descentralizării administrative

vezi mai mult

CALM bate alarma în privința notificărilor neîntemeiate ale organelor de control administrativ ce afectează activitatea APL și a serviciilor publice de alimentare cu apă
17.07.2018     
 
DESCENTRALIZAREA REALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE CADRE ȘI SALARIZARE - SOLUȚIE PROPUSĂ DE CALM PENTRU A OPRI EXODUL SPECIALIȘTILOR DIN APL!
17.07.2018      Foto: cancelaria.gov.md   
 
Câte un proiect implementat în fiecare oraș din Republica Moldova – inițiativa CALM la Consiliul Director al Asociației Orașelor din România
17.07.2018     
 
Comitetul Director al Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică s-a întrunit într-o nouă ședință
12.07.2018     
 
Primarul de Palanca, Ștefan Vodă, vicepreședinte al CALM Larisa Voloh: „În cadrul CALM ne preocupă și creșterea capacităților femeilor"
10.07.2018     
 

CALM salută inițiativa legislativă a Adunării Populare UTA Găgăuzia ce are ca obiectiv realizarea strategiei descentralizării administrative

      
05.10.2017    

Adunarea Populară UTA Găgăuzia va înainta Parlamentului Republicii Moldova o inițiativă legislativă de modificare a anexei 1 din Legea cu privire la aplicarea titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000. Această inițiativă are drept scop asigurarea autonomiei financiare a autorităților publice locale de primul nivel și prevede majorarea valorilor maxime a cotelor de impozitare a terenurilor agricole, cu excepția fânețelor și a și pășunilor cu valoare cadastrală, cu 100%,  de la 1,5 lei la 3,0 lei pe hectar de hectar.

Cotele de impozitare a terenurilor cu destinație agricolă nu au fost ajustate în ultimii 16 ani. În această perioadă, situația economică din țară a suferit modificări semnificative s-a devalorizat moneda națională și a crescut costul terenurilor agricole. Reieșind din cele expuse mai sus, se constată că modalitatea de formare a impozitului funciar, care este una dintre cele mai importante surse de alimentare a bugetului primăriilor, este învechită și nu corespunde realității.

Această situație reduce variabilitatea bugetelor locale și în mod artificial creează o dependență a bugetele localităților față de subvenții, cauzând nerespectarea în deplină măsură a principiului autonomiei locale.

Proiectul de lege are drept scop creșterea în mod semnificativ a bazei fiscale a primăriilor (nu mai puțin de 10% din nivelul actual),  prin stabilirea mărimii impozitului pe terenul agricol, în conformitate cu realitățile economice.

Pe parcursul mai multor ani, CALM a venit cu inițiative similare pentru politica bugetar fiscală, inclusiv pentru anul 2018. CALM consideră că o variantă pentru soluționarea problemei date ar fi transferarea dreptului de a stabili mărimea maximală a acestui impozit de către autoritățile locale, cea minimală fiind stabilită de lege. Aceasta ar fi o adevărată autonomie locală.

Cu eforturi comune sperăm să fim auziți!

Atașat găsiți propunerile CALM la politica bugetar-fiscală pentru anul 2018.

Textul integral al unei rezoluții privind inițiativa legislativă a Adunării Populare a Găgăuziei în Parlamentul Republicii Moldova puteți citi mai jos:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ О ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РАЗДЕЛА VI НАЛОГОВОГО КОДЕКСА № 1056-XIV ОТ 16.06.2000 ГОДА