Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | ÎNREGISTRAREA ȘI EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE DISCUTATE LA CALM CU EXPERȚII BĂNCII MONDIALE

vezi mai mult

În atenția primarilor - declarația privind buna guvernare pentru anul 2017 urmează a fi emisă până la 31 martie 2018!
16.01.2018      mf.gov.md   
 
Dacă autoritățile nu vor putea mări salariile, vom pierde specialiștii care au mai rămas, dar și populația, riscând să ajungem în pragul unei catastrofe!
16.01.2018      Video www.facebook.com   
 
Primarii trebuie să știe totul: să cunoască limba engleză, contabilitate, să scrie proiecte, să le obțină și să le implementeze
15.01.2018     
 
Tatiana Panfili: Facem tot ce ne stă puteri, doar ca să păstrăm tinerii în localitate
12.01.2018     
 
Viorel Furdui: Sperăm că guvernarea va auzi acest strigăt! Nu poți supune unor asemenea umilințe pe cei de la care vei cerși votul!
12.01.2018      www.europalibera.org   
 

ÎNREGISTRAREA ȘI EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE DISCUTATE LA CALM CU EXPERȚII BĂNCII MONDIALE

      
13.09.2017    

La data de 13 septembrie 2017,  în contextul vizitei de pregatire a proiectului "Înregistrarea terenurilor, evaluarea și impozitarea locală", reprezentanții  CALM au avut o întrevedere tehnică cu echipa Bancii Mondiale. 

În cadrul ședinței reprezentanții Bancii Mondiale au reconfirmat direcțiile principale ale proiectului:

- Înregistrarea primară masivă a terenurilor proprietate privată, din localitațile rurale în care nu au fost înregistrate;

- Delimitarea și înregistrarea terenurilor proprietate publică;

- Evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile pentru impozitare;

Reieșind din experiența proiectelor anterioare și analiza situației existente, reprezentanții Bancii Mondiale au punctat importanța implicării largi a APL în procesul de pregătire și implementare a proiectului, iar CALM ca partener strategic pentru mobilizarea, organizarea și instruirea APL în acest proces, fiind unica organizație reprezentativă cu mandat din partea APL. În urma mai multor vizite a reprezentanților Bancii Mondiale și studiilor efectuate au fost identificate mai multe probleme și provocări de ordin legislativ, tehnic și  instituțional, care la fel urmează a fi soluționate pe parcursul pregătirii și implementării proiectului. Principalele direcții ale proiectului fiind de o importanță majoră pentru o administrare funciară eficientă, dezvoltarea durabilă a locuințelor, amenajarea teritoriului, planificare spațială, cît și întărirea bazei fiscale locale, fiind un element cheie în procesul de descentralizare.  

Reprezentanții CALM au reiterat interesul sporit și deschiderea APL pentru subiectele abordate și principalele direcții selectate în cadrul proiuectului. La momentul actual APL, înregistrează venituri ratate anual, care depășesc cifra estimativă de 90 000 000 lei, din lipsa înregistrării, evaluarii și reevaluării Bunurilor Imobile în scopul impozitării. În acelaș timp lipsa unui cadru normativ clar, lacunelor legislative, lipsa standardelor unice și delimitării clare a responsabilităților în domeniul lucrărilor cadastrale înregistrării, administrarii funciare și dublării datelor din diverse registre locale și naționale duce la apariția multiplelor erori, procese în instanțele de judecată și prejudicii considerabile bugetelor locale.

De asemenea, experții CALM au menționat de asemenea, necesitatea de a atrage o mai mare atenție asupra asigurării sustenabilității și continuității în implementarea acestui proiect. Astfel ca după finalizarea proiectului dat, să rămână insituții și capacități suficiente de a continua activități orientate spre asigurarea asistenței, consultanței și instruirii permanente pentru reprezentanții APL responsabile de domeniul evidenței, înregistrării și evaluării bunurilor imobile.

Pe parcursul întâlnirii, părțile au convenit asupra stabilirii unor priorități pe termen scurt și mediu, continuării discuțiilor și dezvoltării relațiilor între cele două instituții.