Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | ASISTENȚĂ CALM: PRIMARII ȘI OPERATORII MICI DE APĂ ȘI SANITAȚIE, INSTRUIȚI DE SOMAS SĂ GESTIONEZE EFICIENT ASIGURAREA CU APĂ A LOCALITĂȚILOR!

vezi mai mult

CALM bate alarma în privința notificărilor neîntemeiate ale organelor de control administrativ ce afectează activitatea APL și a serviciilor publice de alimentare cu apă
17.07.2018     
 
DESCENTRALIZAREA REALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE CADRE ȘI SALARIZARE - SOLUȚIE PROPUSĂ DE CALM PENTRU A OPRI EXODUL SPECIALIȘTILOR DIN APL!
17.07.2018      Foto: cancelaria.gov.md   
 
Câte un proiect implementat în fiecare oraș din Republica Moldova – inițiativa CALM la Consiliul Director al Asociației Orașelor din România
17.07.2018     
 
Comitetul Director al Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică s-a întrunit într-o nouă ședință
12.07.2018     
 
Primarul de Palanca, Ștefan Vodă, vicepreședinte al CALM Larisa Voloh: „În cadrul CALM ne preocupă și creșterea capacităților femeilor"
10.07.2018     
 

ASISTENȚĂ CALM: PRIMARII ȘI OPERATORII MICI DE APĂ ȘI SANITAȚIE, INSTRUIȚI DE SOMAS SĂ GESTIONEZE EFICIENT ASIGURAREA CU APĂ A LOCALITĂȚILOR!

      
01.08.2017    
La data de 28 iulie curent Serviciul de Suport al Operatorilor Mici de Apă şi Sanitație (SOMAS) al Congresului Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu ApaSan, au organizat un atelier de lucru pentru identificarea necesităților de asistență, suport şi instruire a operatorilor mici de apă şi sanitație, dar și prioritizarea acțiunilor SOMAS în domeniu pentru perioada următoare.
 
La atelierul de lucru au participat primari și reprezentanți ai operatorilor (întreprinderi municipale, întreprinderi intercomunitare, asociații ale consumatorilor de apă) sistemelor de apă și sanitație, construite cu suportul ApaSan, reprezentanți ai ApaSan și experții SOMAS.
 
În cadrul atelierului de lucru s-au discutat mai multe aspecte ce vizează activitatea operatorilor mici a sistemelor de apă și sanitație din zonele rurale și identificate problemele majore cu care se confruntă APL și operatorii.
 
Experții SOMAS au contabilizat problemele identificate care constituie un impediment pentru activitatea eficientă a  operatorilor mici de apă și sanitație din zonele rurale, fapt ce va contribui la prioritizarea acțiunilor din planul de acțiuni a SOMAS pentru perioada următoare. 
Discuțiile cu participanții la seminar au relevat și scos în evidență o serie de probleme, printre care furturile de apă; lacunele legislative care nu permit amortizarea sistemului construit din donațiile partenerilor de dezvoltare; lipsa unor proceduri clare de sancționare pentru furtul de apa (calculul amenzii). Totodată, în multe cazuri relatate de primari, furnizorul de energie electrică solicită  abuziv transmiterea transformatorului și a altor elemente ale sistemului de aprovizionare cu energie electrică construite din banii APL și/sau donatorilor. Experții CALM au identificat și alte dificultăți, cum ar fi lipsa planurilor de execuție a sistemului și instrumentelor de stocare și actualizare a acestor date; lipsa utilajului de depistare a scurgerilor și furturilor de apă; necesitatea conlucrării cu Inspectoratul Ecologic privind defrișarea arborilor care distrug captajele si alte elemente a sistemului de aprovizionare cu apă și sanitație; inexistența sistemelor de tratare si igienizare a apei, lipsa modelelor de acte necesare pentru desfășurarea activității operatorului; insuficienta apei pe timp de vară; metodologia de calcul al tarifului aprobată de ANRE este una foarte complicată și nu răspunde necesităților operatorilor mici de apă și sanitație, dar și lipsa bazelor de date: vendori, prestatori servicii etc.
 
Experții CALM au venit cu un șir de soluții pentru problemele identificate. Astfel, în opinia lor, procurarea pentru SOMAS a utilajului de identificare a scurgerilor și furturilor de apă pentru prestarea acestui serviciu către operatorii mici la solicitare ar rezolva una dintre cele mai grave dificultăți din sistem. În același timp, participanții la seminar și-au expus părerea privind necesitatea revizuirii cadrului legal ce ține de amortizarea sistemelor de apă și sanitație donate, dar și examinarea acestuia prin prisma stabilirii sancțiunilor pentru furtul de apă și instruirea operatorilor, dar și transmiterea obiectelor sistemului de aprovizionare cu energie electrică operatorului și elaborarea recomandărilor pentru operatori.
Totodată, s-a subliniat necesitatea procurării unui sistem informațional automatizat de evidentă a sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în cadrul SOMAS. livrarea serviciului către operatori și instruirea acestora.
 Totodată, s-a conturat necesitatea intervenției pe mai multe aspecte:
 
1.      Acordarea serviciilor de consultanță de către expertul tehnic pentru identificarea soluțiilor optime pentru tratarea și igienizarea apei;
2.      Identificarea instrumentelor de automatizare a procesului de colectare a datelor si facturare. Instruirea operatorilor;
3.      Elaborarea modelelor pentru setul de acte necesar a fi aprobate pentru activitatea în câmp legal a operatorilor;
4.      Elaborarea recomandărilor de gradare a tarifului la apă în dependență de consum pentru diminuarea deficitului de apă pe timp de vară;
5.      Crearea unui grup de lucru pentru examinarea metodologiei de calcul a tarifului, aprobat de ANRE, prin prisma necesităților operatorilor mici de apă și sanitație. Elaborarea propunerilor de modificare a acestuia în caz de necesitate;
6.      Crearea bazelor de date pe domeniul apă și sanitație: vendori, prestatori servicii etc.