Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM BATE ALARMA: CONSILIUL CONCURENȚEI PUNE PE UMERII PRIMARILOR O NOUĂ POVARĂ ADMINISTRATIVĂ!

vezi mai mult

Câți primari din Republica Moldova au dosare penale? Răspunsul Directorului Executiv al CALM!
17.01.2018      curentul.md   
 
Primarii despre reformele guvernamentale nepregătite şi neconsultate: "Rămânem ca o cârpă de care cineva îşi şterge picioarele"!
17.01.2018     
 
În atenția primarilor - declarația privind buna guvernare pentru anul 2017 urmează a fi emisă până la 31 martie 2018!
16.01.2018      mf.gov.md   
 
Dacă autoritățile nu vor putea mări salariile, vom pierde specialiștii care au mai rămas, dar și populația, riscând să ajungem în pragul unei catastrofe!
16.01.2018      Video www.facebook.com   
 
Primarii trebuie să știe totul: să cunoască limba engleză, contabilitate, să scrie proiecte, să le obțină și să le implementeze
15.01.2018     
 

CALM BATE ALARMA: CONSILIUL CONCURENȚEI PUNE PE UMERII PRIMARILOR O NOUĂ POVARĂ ADMINISTRATIVĂ!

      
05.04.2017    

CALM, în calitate de organizație reprezentativă a APL din Republica Moldova, își exprimă îngrijorarea privind solicitarea Consiliului Concurenței din 28 martie 2017, în care se cere autorităţilor administraţiei publice locale (APL) ca, în termen de 7 zile, să prezinte toate copiile deciziilor ş anexelor la decizii cu privire la aprobarea, modificarea şi/sau completarea deciziilor consiliilor săteşti (comunale) privind bugetele locale, precum şi privind aprobarea taxele locale pe anii 2015, 2016 şi 2017 (!?). 

În adresa CALM au parvenit mai multe sesizări din partea primarilor, care își exprimă dezacordul privind această solicitare, care pune pe umerii lor supra-sarcini.  În context, CALM reiterează că, în lumina principiilor constituționale ale autonomiei locale și angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul democrației locale și descentralizării,  asemenea solicitare constituie o povară administrativă pentru APL care nu dispun de resurse suficiente, inclusiv multe acte sunt în arhivă. În același timp, la nivel central, dimpotrivă, există registrul actelor locale, inclusiv informaţii ce sunt deţinute de structurile teritoriale ale Cancelariei de Stat care exercită controlul administrativ al activității APL (!?).  Respectiv, ar fi mai eficient si corect ca instituțiile statului respective să coopereze si sa facă schimbul necesar de informații, fără a pune pe umerii APL sarcini și poveri administrative suplimentare? 

Un alt aspect neclar este de ce doar consiliile săteşti şi comunale trebuie să prezinte volumul impunător de informații? Deşi nu cunoaştem motivul unei astfel de investigaţii de anvergură (notă: actul la care se face referinţă nu l-am găsit) atragem atenţie, că, conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 „sfera de aplicare a legii respective se răsfrânge asupra autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin actele adoptate, intervin pe piaţă, influențând direct sau indirect concurenţa, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sânt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major.” Asta în situația în care, evident că, actele solicitate sunt adoptate pentru aplicarea legilor din domeniul administraţiei publice locale şi finanţelor publice locale şi ţin de apărarea unui interes public major.

 

Ținând cont de cele menționate, CALM î-și exprimă îngrijorarea în legătură cu situația dată; solicită să fie respectat sensul legii la care se face trimitere și oferite explicații și clarificările de rigoare în cazul dat. De asemenea, cerem respectarea principiilor constituționale ale autonomiei locale în procesul de aplicare a legislației din domeniul concurenței și în activitatea instituției date în raport cu autoritățile locale.