Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Noutăți | VESTE BUNĂ: Germania va oferi 16,5 mln de euro pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova

vezi mai mult

O localitate din Republica Moldova se va înfrăţi cu oraşul Burgas din Bulgaria
16.08.2018      provincial.md   
 
(FOTO) Muzeul Crihanei – inaugurat în Crihana Veche: „Să fie într-un ceas bun!”
16.08.2018      fiipopular.com   
 
Recepția la terminare a lucrărilor de amenajare a popasului turistic din satul Iurceni, raionul Nisporeni
16.08.2018      adrcentru.md   
 
Documentația de licitație pentru proiectul de aprovizionare cu apă din raionul Glodeni, aprobată de grupul de lucru
16.08.2018      adrnord.md   
 
Proiectul tehnic de execuție ce vizează îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova a fost ajustat
16.08.2018      adrsud.md   
 

VESTE BUNĂ: Germania va oferi 16,5 mln de euro pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova

      
05.06.2018     24h.m
Guvernul Germaniei va oferi 16,5 milioane de euro, sub formă de grant, pentru realizarea unui proiect de îmbunătăţire a infrastructurii de apă în zona de centru a Republici Moldova. În acest sens, în anul 2019, vor începe lucrările de construcţie a apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi. Obiectivele şi principalele acţiuni în cadrul proiectului au fost discutate în cadrul unui atelier de lucru, desfăşurat la Chişinău.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, citat de trm.md, la eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale de nivelul I și II, reprezentanți ai operatorilor apă și canalizare din raioanele Strășeni și Călărași și municipiul Chișinău, alte întreprinderi de stat ce vor fi implicate în proiect. Principalele subiecte discutate au ținut de cooperarea și comunicarea cu proprietarii terenurilor ce vor fi intersectate de apeductului magistral, stabilirea localitățile ce urmează a fi conectate la apeduct, inclusiv cooperarea și colaborarea tuturor părților în vederea realizării unui proiect de durată.

 

„Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare au un rol decisiv pentru îmbunătăţirea calității vieţii cetăţenilor. Ţinând cont de importanţa acestora pentru populația Republicii Moldova, atestăm cu satisfacție sprijinul substanțial acordat de către partenerii de dezvoltare. Principalele obiective ale proiectului sunt de a asigura cantitativ și calitativ cu apă potabilă, populația din regiune, de a spori și îmbunătăți sănătatea oamenilor și de a le îmbunătăți condițiile de viață”, a subliniat Valentina Țapiș, secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Totodată, oficialul a menționat că odată cu semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente pe baza alinierii la legislația și standardele comunitare, iar angajamentele în domeniul alimentării cu apă și sanitației pot fi realizate numai prin investiții mari în infrastructură.

Pe parcursul discuțiilor s-a evaluat potențialul S.A. Apă Canal Chișinău referitor la operarea apeductului magistral și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare raioanelor Strășeni și Călărași (serviciu opțional).

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” este finanțat de Guvernul Federal German, graţie băncii de dezvoltare KfW. Prima etapa a proiectului vizează construcția apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași, în acest sens Guvernul German a făcut un angajament investițional în valoare de 16,5 milioane de euro, sub formă de grant. Perioada de implementare a proiectului este 2019 – 2024 și prevede construcția apeductului magistral, ce va livra apă potabilă de la branșamentul din municipiul Chișinău spre municipiul Strășeni și Călărași, cu conectarea ulterioară a localităților din raioanele menționate.